fbpx

NEWS:

58 Naukowa Konferencja Pszczelarska, cz.2.

58 konferencja pszczelarska dzień 2

Zdjęcie: Pixabay.

O przebiegu pierwszego dnia 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej pisaliśmy tutaj. Drugi dzień (10.03.) również obfitował w ciekawe wykłady, a internetowa forma spotkania nie przeszkadzała prowadzić dyskusji.

Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 21 wykładów i zaprezentowano 21 artykułów w sesji posterowej. Na stronieinternetowej Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach można znaleźć dokładny opis zaprezentowanych badań i ich wyników. Znajdziesz je tutaj

Drugi dzień rozpoczął się od sesji plenarnej dotyczącej roślin miododajnych i innych owadów zapylających.

Doktor Marzena Masierowska przedstawiła wykład pod tytułem: „Zapylanie przez pszczoły dyni zwyczajnej o nasionach bezłupinowych (dyni oleistej)”. Naukowiec podkreśliła, że prezentuje wstępne wyniki analiz, ponieważ badania jeszcze nie zostały zakończone. Dlatego prosiła o podejście do otrzymanej analizy z pewnym dystansem, bo ostatecznie mogą ulec zmianie. Po krótkim zaprezentowaniu dyni oleistej (która jest rośliną miododajną, a w niektórych krajach pozyskuje się z niej miód towarowy), przedstawiono wyniki dla dwóch odmian dyni – ‘Junona’ i ‘Miranda’. Ustalono, że liczba wizyt kwiatów przez owady miała wpływ na plon – najbardziej efektywne było 15 odwiedzin, a ich sztuczne ograniczenie do 2-4 razy i 5-9 powodowało spadek zawiązywania owoców o odpowiednio 19% i 16%. Mniejsza była też liczba zawiązanych nasion. Najmniej chętnie pszczoły odwiedzały odmianę ‘Miranda’.

Następny wykład poprowadził profesor Zbigniew Kołtowski, który jednocześnie był moderatorem całej konferencji. Prelegent przedstawił „Stopień zanieczyszczenia pożytku pszczelego na pasach kwietnych przy plantacji z konwencjonalną ochroną roślin”. Wykład ten bardzo zainteresował uczestników ze względu na coraz częstsze obsiewanie nieużytków i miedz roślinami miododajnymi, a także na doniesienia np. ze Szwajcarii dotyczące przemieszczania się pestycydów z wiatrem. Jednak według badań profesora, dawki pestycydów są tak małe, że nie stanowią zagrożenia ani dla pszczół, ani dla konsumentów. Nie ma ryzyka przekroczenia dopuszczalnych dawek pestycydów w miodzie i innych produktach pszczelich.

Czytaj także: Wędrówka pestycydów z wiatrem

Doktor hab. Karol Giejdasz przedstawił wyniki badań „Warunki okresu poprzedzającego zimowanie a tempo wiosennej aktywacji i żywotność pszczoły Osmia rufa”. Murarka ogrodowa (bo o tym gatunku pszczoły była mowa) jest coraz powszechniej utrzymywana w gospodarstwach rolnych i domowych i wykorzystuje się ją zwłaszcza w uprawach sadowniczych. W badaniu sprawdzano czy skrócenie okresu zimowania pszczół spowoduje, że owady będą miały więcej energii wiosną. Zauważono bowiem, że po przepoczwarczeniu się dorosłe owady, czekając w kokonach na ocieplenie, korzystają z zapasów ciała tłuszczowego, by przetrwać. Jeśli udałoby się je zachęcić do wyjścia wcześniej, hipotetycznie miałyby więcej zapasów do spalenia, a co za tym idzie – byłyby bardziej żywotne i chętniej pracujące. Rzeczywiście, dzięki skróceniu okresu zimowania, więcej pszczół przetrwało.

Po sesji posterowej (dokładną treść można znaleźć na stronie Zakładu Pszczelnictwa w Puławach) rozpoczęła się sesja plenarna dotycząca produktów pszczelich.

Bardzo interesujący wykład poprowadziła mgr Agata Trojan z firmy Anchem, pod tytułem „Ile miodu jest w miodzie? Wykorzystanie metod izotopowych w badaniach autentyczności produktów spożywczych”. Prelegentka podkreśliła trudności w wykrywaniu zafałszowań miodów, wynikające m.in. z różnego składu cukrów w patoce w zależności od rejonu Polski, czynników środowiskowych, czy mieszania różnych gatunków miodu przez rozlewnie. Standardowo podczas badań zafałszowań  wykorzystuje się technologię IRMS (Isotope-Ratio Mass Spectrometry), która pozwala na wykrycie dodatków cukrowych. Z analiz natomiast wynika, że jeszcze bardziej efektywna jest metoda EA-IRMS, czyli chromatografii cieczowej sprzężonej z IRMS. Prelegentka odpowiedziała również na pytanie uczestniczki, czy tą metodą uda się rzeczywiście ustalić „ile miodu jest w miodzie”. Rzeczywiście – jest to możliwe. Udaje się bowiem oszacować procentowe zawartości ewentualnych zafałszowań. Tworzy się modele mieszanin obrazujące, ile poszczególnych rodzajów cukrów, pochodzących z roślin C4 (z których otrzymuje się tańsze zamienniki cukrów np. kukurydziany) znajduje się w patoce. Można oszacować ich ilość z dokładnością do 1% w metodzie z użyciem chromatografii cieczowej.

Czytaj także: Zastosowanie dronów w kolejnych uprawach

W nawiązaniu do nowych technologii oceny jakości miodów kolejny wykład poprowadziła dr Anna Puścion-Jakubik. Z prezentacji „Ocena jakości naturalnych miodów pszczelich z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni” dowiedzieliśmy się, że w efekcie przeprowadzonych badań (na 270 próbach miodu z Polski i innych krajów Unii, z wykorzystaniem kilku metod badawczych) udało się opracować nową kalibrację metody jakości miodów, wykorzystując spektroskopię w bliskiej podczerwieni, umożliwiającej jednoczesne oznaczenie 15 parametrów jakościowych. Do badań wykorzystano aparat firmy FOSS Polska Sp. z o.o. NIRS DS2500. Na metodę uzyskano patent.

Kolejny wykład „Wykorzystanie pierzgi i czerwiu krytego pszczół miodnych do monitoringu węglowodorów aromatycznych w środowisku” poprowadziła dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi. Badanie polegało na sprawdzeniu, czy analizy pierzgi i czerwiu krytego pod względem zawartości węglowodorów aromatycznych mogą służyć do monitorowania zanieczyszczenia środowiska. Co interesujące pierzga miała wyższy stopień zanieczyszczenia niż sam czerw pszczeli. W podsumowaniu badania naukowiec stwierdziła, że pierzga lepiej nadaje się do monitorowania zanieczyszczenia środowiska węglowodorami aromatycznymi, ale monitoring powinien być przeprowadzony w trzech rodzinach pszczelich żyjących w tej samej lokalizacji. Jest to spowodowane zbieraniem przez robotnice pyłku z różnych gatunków roślin.

Czytaj także: Odkryto nowy gatunek pszczoły

Ostatnim wykładem przed przerwą był „Wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne” mgra Brysia, którego możecie znać z kilku innych publikacji na łamach naszego czasopisma. Podczas badań porównywano aktywność przeciwbakteryjną miodów: gryczanego, nawłociowego, nektarowo-spadziowego i spadziowego. Najbardziej antybakteryjny okazał się miód spadziowy w stężeniu 50%. Rozcieńczone miody (w stosunku 1:2) hamowały też skutecznie wzrost E. coli, a roztwór 50% miodu nektarowo-spadziowego skutecznie hamował wzrost S. aureus. Jednak swoje antybakteryjne właściwości miody drastycznie traciły po zaledwie 30 dniach wystawiania na światło słoneczne, a po 60 były niemal całkowicie ich pozbawione. Natomiast miody zachowywały cenne właściwości, gdy były trzymane w lodówce (4°C) i w ciemności. Warto mieć to na uwadze, przechowując miody.

Po sesji posterowej kontynuowano temat produktów pszczelich.

Pierwszy wykład w drugiej części sesji miał tytuł „Aktywność antyoksydacyjna czerwiu trutowego”, a poprowadziła go mgr inż. Ewelina Sidor. Czerw trutowy jest usuwany przez pszczelarza z rodziny podczas walki z warrozą. Jednak można go wykorzystać jako prozdrowotną alternatywę dla białka zwierzęcego. Podczas badań oceniono aktywność antyoksydacyjną wodnych i etanolowych roztworów liofilizatu czerwiu trutowego, w zależności od pochodzenia i stadium rozwoju. Lepsze właściwości przeciwrodnikowe miały ekstrakty wodne niż etanolowe (co jest dodatkowo dobrą informacją, bo jak wiemy z artykułu dr hab. Anny Ptaszyńskiej „Jak alkohol wpływa na pszczoły”, nie ma dawek etanolu bezpiecznych dla naszego organizmu). Lepszym materiałem na prozdrowotne ekstrakty okazał się czerw trutowy we wczesnych fazach rozwoju. Poza tym, był dobrym źródłem związków fenolowych.

Czytaj także: Produkcja miodu w Australii spadła

Natomiast o właściwościach zimowego osypu pszczół opowiadał dr Michał Miłek. Osyp zimowy przykuł uwagę naukowców, gdy zaczęto szukać zamiennika dla chitozanu, substancji zwykle pozyskiwanej ze skorupiaków (które teraz są pod ochroną). Według licznych badań w skład osypu wchodzą głównie białka (ok. 30%), chityna i melanina (po ok. 18%) a także wosk i substancje pokrewne (ok 13-14%). Natomiast doktor badał właściwości zmielonego osypu pszczelego macerowanego w alkoholu przez trzy miesiące. W maceratach dużo było związków fenolowych oraz flawonoidów. Badania były kolejnymi krokami do zoptymalizowania procesu ekstrakcji osypu pszczelego.

Profesor Małgorzata Dżugan przedstawiła wykład „Metody zapobiegania krystalizacji miodu w przetwórstwie spożywczym”. Podczas badań sprawdzano możliwość modyfikowania składu chemicznego miodu, do którego dorzucane są orzechy. Takie produkty jak orzechy w miodzie są coraz częściej dostępne w sprzedaży – wyglądają jednak zachęcająco tylko do momentu krystalizacji. W badaniach miód ogrzewano do 100°C, dodawano do niego wody lub fruktozy, a część próbek pasteryzowano w 70°C przez 20 minut (wraz z orzechami). Próby przetrzymywano bez dostępu powietrza i światła aż przez dwa lata. Najlepsze efekty (czyli utrzymanie płynności miodu) zagwarantował dodatek fruktozy.

Czytaj także: Produkcja miodu w Pakistanie rośnie

Ostatni wykład, zamykający 58 Naukową Konferencję Pszczelarską, miał tytuł „Wykorzystanie analizy chemometrycznej i spektroskopii w podczerwieni do wykrywania zafałszowań wosku pszczelego”. Prezentację poprowadził Dariusz Marek. Zainteresowała ona pszczelarzy, którzy zmagają się z coraz częstszymi zafałszowaniami wosku. Stosowane powszechnie analizy wosku są dość drogie i czasochłonne. Natomiast przedstawiona w czasie wykładu metoda spektroskopii w podczerwieni jest szybsza. Próbek nie trzeba wstępnie przygotowywać, a urządzenie jest małe i mobilne. Analizy pozwalają na ustalenie nie tylko, czym zafałszowano wosk, ale też w jakich ilościach. Więcej szczegółów na ten temat będziecie mogli przeczytać w jesiennym wydaniu „Pasieki” (5/2021).

Konferencję kończyła sesja posterowa, której dokładne treści znajdziecie na stronie organizatorów.

58 Pszczelarska Konferencja Naukowa należała do udanych. Mamy jednak nadzieję, że w następnym roku spotkamy się ze wszystkimi osobiście. Nic bowiem nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem – nawet najlepsze łącze internetowe. 


z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski