fbpx

NEWS:

58 Naukowa Konferencja Pszczelarska, cz.2.

58 konferencja pszczelarska dzień 2

Zdjęcie: Pixabay.

O przebiegu pierwszego dnia 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej pisaliśmy tutaj. Drugi dzień (10.03.) również obfitował w ciekawe wykłady, a internetowa forma spotkania nie przeszkadzała prowadzić dyskusji.

Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 21 wykładów i zaprezentowano 21 artykułów w sesji posterowej. Na stronieinternetowej Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach można znaleźć dokładny opis zaprezentowanych badań i ich wyników. Znajdziesz je tutaj

Drugi dzień rozpoczął się od sesji plenarnej dotyczącej roślin miododajnych i innych owadów zapylających.

Doktor Marzena Masierowska przedstawiła wykład pod tytułem: „Zapylanie przez pszczoły dyni zwyczajnej o nasionach bezłupinowych (dyni oleistej)”. Naukowiec podkreśliła, że prezentuje wstępne wyniki analiz, ponieważ badania jeszcze nie zostały zakończone. Dlatego prosiła o podejście do otrzymanej analizy z pewnym dystansem, bo ostatecznie mogą ulec zmianie. Po krótkim zaprezentowaniu dyni oleistej (która jest rośliną miododajną, a w niektórych krajach pozyskuje się z niej miód towarowy), przedstawiono wyniki dla dwóch odmian dyni – ‘Junona’ i ‘Miranda’. Ustalono, że liczba wizyt kwiatów przez owady miała wpływ na plon – najbardziej efektywne było 15 odwiedzin, a ich sztuczne ograniczenie do 2-4 razy i 5-9 powodowało spadek zawiązywania owoców o odpowiednio 19% i 16%. Mniejsza była też liczba zawiązanych nasion. Najmniej chętnie pszczoły odwiedzały odmianę ‘Miranda’.

Następny wykład poprowadził profesor Zbigniew Kołtowski, który jednocześnie był moderatorem całej konferencji. Prelegent przedstawił „Stopień zanieczyszczenia pożytku pszczelego na pasach kwietnych przy plantacji z konwencjonalną ochroną roślin”. Wykład ten bardzo zainteresował uczestników ze względu na coraz częstsze obsiewanie nieużytków i miedz roślinami miododajnymi, a także na doniesienia np. ze Szwajcarii dotyczące przemieszczania się pestycydów z wiatrem. Jednak według badań profesora, dawki pestycydów są tak małe, że nie stanowią zagrożenia ani dla pszczół, ani dla konsumentów. Nie ma ryzyka przekroczenia dopuszczalnych dawek pestycydów w miodzie i innych produktach pszczelich.

Czytaj także: Wędrówka pestycydów z wiatrem

Doktor hab. Karol Giejdasz przedstawił wyniki badań „Warunki okresu poprzedzającego zimowanie a tempo wiosennej aktywacji i żywotność pszczoły Osmia rufa”. Murarka ogrodowa (bo o tym gatunku pszczoły była mowa) jest coraz powszechniej utrzymywana w gospodarstwach rolnych i domowych i wykorzystuje się ją zwłaszcza w uprawach sadowniczych. W badaniu sprawdzano czy skrócenie okresu zimowania pszczół spowoduje, że owady będą miały więcej energii wiosną. Zauważono bowiem, że po przepoczwarczeniu się dorosłe owady, czekając w kokonach na ocieplenie, korzystają z zapasów ciała tłuszczowego, by przetrwać. Jeśli udałoby się je zachęcić do wyjścia wcześniej, hipotetycznie miałyby więcej zapasów do spalenia, a co za tym idzie – byłyby bardziej żywotne i chętniej pracujące. Rzeczywiście, dzięki skróceniu okresu zimowania, więcej pszczół przetrwało.

Po sesji posterowej (dokładną treść można znaleźć na stronie Zakładu Pszczelnictwa w Puławach) rozpoczęła się sesja plenarna dotycząca produktów pszczelich.

Bardzo interesujący wykład poprowadziła mgr Agata Trojan z firmy Anchem, pod tytułem „Ile miodu jest w miodzie? Wykorzystanie metod izotopowych w badaniach autentyczności produktów spożywczych”. Prelegentka podkreśliła trudności w wykrywaniu zafałszowań miodów, wynikające m.in. z różnego składu cukrów w patoce w zależności od rejonu Polski, czynników środowiskowych, czy mieszania różnych gatunków miodu przez rozlewnie. Standardowo podczas badań zafałszowań  wykorzystuje się technologię IRMS (Isotope-Ratio Mass Spectrometry), która pozwala na wykrycie dodatków cukrowych. Z analiz natomiast wynika, że jeszcze bardziej efektywna jest metoda EA-IRMS, czyli chromatografii cieczowej sprzężonej z IRMS. Prelegentka odpowiedziała również na pytanie uczestniczki, czy tą metodą uda się rzeczywiście ustalić „ile miodu jest w miodzie”. Rzeczywiście – jest to możliwe. Udaje się bowiem oszacować procentowe zawartości ewentualnych zafałszowań. Tworzy się modele mieszanin obrazujące, ile poszczególnych rodzajów cukrów, pochodzących z roślin C4 (z których otrzymuje się tańsze zamienniki cukrów np. kukurydziany) znajduje się w patoce. Można oszacować ich ilość z dokładnością do 1% w metodzie z użyciem chromatografii cieczowej.

Czytaj także: Zastosowanie dronów w kolejnych uprawach

W nawiązaniu do nowych technologii oceny jakości miodów kolejny wykład poprowadziła dr Anna Puścion-Jakubik. Z prezentacji „Ocena jakości naturalnych miodów pszczelich z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni” dowiedzieliśmy się, że w efekcie przeprowadzonych badań (na 270 próbach miodu z Polski i innych krajów Unii, z wykorzystaniem kilku metod badawczych) udało się opracować nową kalibrację metody jakości miodów, wykorzystując spektroskopię w bliskiej podczerwieni, umożliwiającej jednoczesne oznaczenie 15 parametrów jakościowych. Do badań wykorzystano aparat firmy FOSS Polska Sp. z o.o. NIRS DS2500. Na metodę uzyskano patent.

Kolejny wykład „Wykorzystanie pierzgi i czerwiu krytego pszczół miodnych do monitoringu węglowodorów aromatycznych w środowisku” poprowadziła dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi. Badanie polegało na sprawdzeniu, czy analizy pierzgi i czerwiu krytego pod względem zawartości węglowodorów aromatycznych mogą służyć do monitorowania zanieczyszczenia środowiska. Co interesujące pierzga miała wyższy stopień zanieczyszczenia niż sam czerw pszczeli. W podsumowaniu badania naukowiec stwierdziła, że pierzga lepiej nadaje się do monitorowania zanieczyszczenia środowiska węglowodorami aromatycznymi, ale monitoring powinien być przeprowadzony w trzech rodzinach pszczelich żyjących w tej samej lokalizacji. Jest to spowodowane zbieraniem przez robotnice pyłku z różnych gatunków roślin.

Czytaj także: Odkryto nowy gatunek pszczoły

Ostatnim wykładem przed przerwą był „Wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne” mgra Brysia, którego możecie znać z kilku innych publikacji na łamach naszego czasopisma. Podczas badań porównywano aktywność przeciwbakteryjną miodów: gryczanego, nawłociowego, nektarowo-spadziowego i spadziowego. Najbardziej antybakteryjny okazał się miód spadziowy w stężeniu 50%. Rozcieńczone miody (w stosunku 1:2) hamowały też skutecznie wzrost E. coli, a roztwór 50% miodu nektarowo-spadziowego skutecznie hamował wzrost S. aureus. Jednak swoje antybakteryjne właściwości miody drastycznie traciły po zaledwie 30 dniach wystawiania na światło słoneczne, a po 60 były niemal całkowicie ich pozbawione. Natomiast miody zachowywały cenne właściwości, gdy były trzymane w lodówce (4°C) i w ciemności. Warto mieć to na uwadze, przechowując miody.

Po sesji posterowej kontynuowano temat produktów pszczelich.

Pierwszy wykład w drugiej części sesji miał tytuł „Aktywność antyoksydacyjna czerwiu trutowego”, a poprowadziła go mgr inż. Ewelina Sidor. Czerw trutowy jest usuwany przez pszczelarza z rodziny podczas walki z warrozą. Jednak można go wykorzystać jako prozdrowotną alternatywę dla białka zwierzęcego. Podczas badań oceniono aktywność antyoksydacyjną wodnych i etanolowych roztworów liofilizatu czerwiu trutowego, w zależności od pochodzenia i stadium rozwoju. Lepsze właściwości przeciwrodnikowe miały ekstrakty wodne niż etanolowe (co jest dodatkowo dobrą informacją, bo jak wiemy z artykułu dr hab. Anny Ptaszyńskiej „Jak alkohol wpływa na pszczoły”, nie ma dawek etanolu bezpiecznych dla naszego organizmu). Lepszym materiałem na prozdrowotne ekstrakty okazał się czerw trutowy we wczesnych fazach rozwoju. Poza tym, był dobrym źródłem związków fenolowych.

Czytaj także: Produkcja miodu w Australii spadła

Natomiast o właściwościach zimowego osypu pszczół opowiadał dr Michał Miłek. Osyp zimowy przykuł uwagę naukowców, gdy zaczęto szukać zamiennika dla chitozanu, substancji zwykle pozyskiwanej ze skorupiaków (które teraz są pod ochroną). Według licznych badań w skład osypu wchodzą głównie białka (ok. 30%), chityna i melanina (po ok. 18%) a także wosk i substancje pokrewne (ok 13-14%). Natomiast doktor badał właściwości zmielonego osypu pszczelego macerowanego w alkoholu przez trzy miesiące. W maceratach dużo było związków fenolowych oraz flawonoidów. Badania były kolejnymi krokami do zoptymalizowania procesu ekstrakcji osypu pszczelego.

Profesor Małgorzata Dżugan przedstawiła wykład „Metody zapobiegania krystalizacji miodu w przetwórstwie spożywczym”. Podczas badań sprawdzano możliwość modyfikowania składu chemicznego miodu, do którego dorzucane są orzechy. Takie produkty jak orzechy w miodzie są coraz częściej dostępne w sprzedaży – wyglądają jednak zachęcająco tylko do momentu krystalizacji. W badaniach miód ogrzewano do 100°C, dodawano do niego wody lub fruktozy, a część próbek pasteryzowano w 70°C przez 20 minut (wraz z orzechami). Próby przetrzymywano bez dostępu powietrza i światła aż przez dwa lata. Najlepsze efekty (czyli utrzymanie płynności miodu) zagwarantował dodatek fruktozy.

Czytaj także: Produkcja miodu w Pakistanie rośnie

Ostatni wykład, zamykający 58 Naukową Konferencję Pszczelarską, miał tytuł „Wykorzystanie analizy chemometrycznej i spektroskopii w podczerwieni do wykrywania zafałszowań wosku pszczelego”. Prezentację poprowadził Dariusz Marek. Zainteresowała ona pszczelarzy, którzy zmagają się z coraz częstszymi zafałszowaniami wosku. Stosowane powszechnie analizy wosku są dość drogie i czasochłonne. Natomiast przedstawiona w czasie wykładu metoda spektroskopii w podczerwieni jest szybsza. Próbek nie trzeba wstępnie przygotowywać, a urządzenie jest małe i mobilne. Analizy pozwalają na ustalenie nie tylko, czym zafałszowano wosk, ale też w jakich ilościach. Więcej szczegółów na ten temat będziecie mogli przeczytać w jesiennym wydaniu „Pasieki” (5/2021).

Konferencję kończyła sesja posterowa, której dokładne treści znajdziecie na stronie organizatorów.

58 Pszczelarska Konferencja Naukowa należała do udanych. Mamy jednak nadzieję, że w następnym roku spotkamy się ze wszystkimi osobiście. Nic bowiem nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem – nawet najlepsze łącze internetowe. 


z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Krakowskie miodobranie już we Wrześniu!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie rozsiewaj nasion gdzie popadnie!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica dla pszczół

z Polski

16-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule… z recyklingu?

z Polski

11-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lepiej nie robić nic

z Polski

30-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrute pszczoły w Świeciu

z Polski

29-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł!

z Polski

27-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły na orbitę!

z Polski

23-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skansen miodem i ziołami pachnący

z Polski

21-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wadowice Miodem Płynące

z Polski

14-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słodka sobota w Skansenie Rzeki Pilicy

z Polski

08-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy jesteś pszczelarzem roku?

z Polski

25-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bracia Sadownicy wspierają pszczoły

z Polski

23-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dni Otwarte w Zgorzelcu 2021

z Polski

22-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rolnik stanie przed sądem

z Polski

21-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

PZP spotyka GIW

z Polski

15-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne fungicydy wycofane

z Polski

08-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W okolicach Brzeska grasuje złodziej uli

z Polski

31-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z okolic Garwolina

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 35 rodzin pszczelich 

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odwołano dr. Konopkę

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono charakterystyczne ule

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu! Pomóż naukowcom!

z Polski

21-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rząd wesprze pszczelarzy

z Polski

14-05-2021, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Dzień Dziecka w Apilandii

z Polski

22-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wielkopolsce sadzą drzewa

z Polski

21-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Gdy matka zapada w śpiączkę

z Polski

15-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze wpuszczeni na poligon

z Polski

12-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rzepak bez Cruisera

z Polski

09-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarskie wykłady w formie online

z Polski

08-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z Pasieki Siła Natury

z Polski

06-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS sprawdził jakość miodu

z Polski

01-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy pamiętasz o przełożeniu ramek?

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Pożarowie

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przewrócone ule i przyłapany sprawca

z Polski

11-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spalony dom z pracownią pszczelarską

z Polski

25-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela

z Polski

19-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na 18 „Pasieki”!

z Polski

15-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne zamrożone rodziny pszczele

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nestlé po raz kolejny rozdaje nasionka

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolska pszczoła 2021

z Polski

04-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Książki i pszczoły

z Polski

27-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jubileuszowa 25 konferencja pszczelarska

z Polski

22-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejna zniszczona pasieka

z Polski

21-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W tym roku Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

11-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska tuż za podium w produkcji miodu

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

17-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze doczekali się odszkodowania

z Polski

15-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej pszczół… w listopadzie

z Polski

02-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Młodzi dla pszczół

z Polski

01-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe projekty ogrodów miododajnych

z Polski

24-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wyniki Konkursu Bee Press Photo

z Polski

02-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze nie otrzymali dotacji

z Polski

26-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kłody bartne w Białymstoku

z Polski

21-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sześć szkoleń online!

z Polski

12-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie pszczół przez lecznicze paski?

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zielony projekt, czyli Pszczela Hala!

z Polski

17-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód a podatek cukrowy

z Polski

16-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież ramek z czerwiem

z Polski

07-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś przewrócił ule

z Polski

31-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zalano ropą pszczoły

z Polski

10-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sopocie rosną łąki kwietne

z Polski

03-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mniej miodu – wyższa cena

z Polski

31-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodziei uli!

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złotoporek niemiły zgnilcowi

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dan Cake uruchomił miejską pasiekę

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS kontroluje targi i sklepy

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Komunikat w sprawie APIRogów

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

I w Gdańsku można mieć pszczoły

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Adoptuj donicę w Katowicach!

z Polski

09-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatny kurs zawodowy dla pszczelarzy

z Polski

03-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zrzutka na poszkodowanego pszczelarza

z Polski

26-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wągrowcu padło 141 rodzin pszczelich

z Polski

20-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woskomat szybko i tanio oceni wosk

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze przyskrzynili złodzieja uli

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Seryjny truciciel pszczół w Sroczynie

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono osiem uli z okolic Trzcianki

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Oglądaj za darmo „Krainę miodu”!

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bees & Flowers

z Polski

07-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dobre chwasty! Nie ścinaj nam głów

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś regularnie truje pszczoły

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodzieje uli zatrzymani

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedzie grasują w pasiekach

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz walczy o sprawiedliwość

z Polski

29-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woda dla pszczoły

z Polski

23-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule w gminie Bartoszyce

z Polski

20-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły się wożą

z Polski

17-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Barlinku spłonęły pszczoły

z Polski

15-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Książu Śląskim spłonęły ule

z Polski

09-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

UWAGA! Zamykamy sklep stacjonarny!

z Polski

06-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule koło Olecka

z Polski

01-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Cena za miód z krokusów

z Polski

18-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz prosi o pomoc

z Polski

17-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Apel Polskiego Związku Pszczelarskiego

z Polski

11-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Targi ApiRogów - zmiana terminu!

z Polski

09-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wandale zniszczyli pasiekę

z Polski

06-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Są pszczoły - jest życie!

z Polski

03-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Fałszerze miodu jak dealerzy kokainy

z Polski

02-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na domek dla owadów

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Pierwsza pomoc przy użądleniu

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

z Polski

11-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Proces za użądlenie

z Polski

05-02-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Prosimy o pomoc!

z Polski

31-01-2020, Pasieka - avatar Pasieka

Średnie ceny miodów

z Polski

30-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odszedł Edmund Dymek

z Polski

22-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słynny cytat Einsteina jest zmyślony

z Polski

07-01-2020, Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir

Gdy głód zagląda w oczy

z Polski

02-12-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sukces prudnickiego pszczelarza

z Polski

27-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trwa nabór wniosków na rozwój RHD

z Polski

08-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Belwederze stanęły ule

z Polski

29-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczone ule w Nadleśnictwie Krasiczyn

z Polski

24-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Głuchołazy - celowe wytrucie pszczół

z Polski

14-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczono legnicką pasiekę

z Polski

04-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kulturalne pszczoły na dachu filharmonii

z Polski

03-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Koszalinie powstanie pasieka

z Polski

23-09-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Po prostu pomagać! #TAKdlaPszczół

z Polski

30-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

54 ogniska zgnilca w Polsce

z Polski

19-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Brzeszcze – kolejne ognisko zgnilca

z Polski

16-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spór o maliny w Maleninie

z Polski

09-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Gliwicach nieznany sprawca zatopił ule

z Polski

07-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej miodu zmarł od użądleń

z Polski

29-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wałbrzych sieje łąki

z Polski

24-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

GPS w ulu doprowadził do złodzieja

z Polski

17-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elana Toruń wspiera pszczoły

z Polski

12-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Andżelika Borys odwiedziła Apilandię

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 50 rodzin w Wysokiej

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony złotych na węzę

z Polski

03-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedź Józefek zniszczył ul

z Polski

19-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Olkusz rozda setkę uli

z Polski

Czym jest e-Prenumerata? e-Prenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej oraz w serwisie w www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książek w „Biblioteczce...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Zamawów prenumeratę roczną - obejmuje...

Ostatnio dodane

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki Chyba nie ma pszczelarza, który nie...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 19-10-2021

Zmiany w projekcie ustawy o sprzedaży bezpośredniej Zdjęcie: freepik. Komisja Rolnictwa...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Starożytna biżuteria pszczelarska Zdjęcie: © Ministerstwo Kultury i Sportu, Grecja. Ludzie od...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Wojakowa z ogrodem miododajnym Zdjęcie: Katarzyna Dzięgiel – Urząd Gminy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Ubogo, tłusto, mącznie… czyli dieta po stracie pszczół   Zdjęcie: Freepik.  Wszyscy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach Zdjęcie: Łukasz Jaje. W Szczepanowicach (gm. Pleśna...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczelarstwo Mołdawii – tendencje rozwoju Źródło: Freepik Mołdawia, którą zamieszkuje 2,6...

ze świata

Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka, 08-10-2021

W telegraficznym skrócie Barciany, woj. podlaskie Między ulami należącymi...

Pasieka 6/2021

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 06-10-2021

Jak przenoszą się choroby pszczół, cz. 2. W poprzedniej części...

Pasieka 6/2021

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 06-10-2021