fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Informacje dla autorów współpracujących z Wydawnictwem „Pasieka”

Przed wysłaniem do nas artykułu lub książki bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i uwagami.

 • Staramy się nie drukować artykułów dłuższych niż 15 tys. znaków ze spacjami. Jeśli tekst jest obszerniejszy, najprawdopodobniej zostanie podzielony.
 • Preferowane przez nas formaty plików tekstowych to: .docx, .rtf, .odt.
 • Prosimy o stosowanie fontu Times New Roman w rozmiarze 12 punktów z interlinią 1,5 wiersza.
 • Nie należy przenosić pojedynczych znaków na końcu wersu za pomocą tzw. miękkich enterów.
 • Jeśli artykuł zawiera wykresy, to dodatkowo prosimy o przesłanie go w formacie .pdf lub załączenie rycin, wykresów itp. w oddzielnych plikach graficznych.
 • Zdjęcia należy przesłać w oddzielnych plikach (prosimy nie wklejać ich do pliku tekstowego) – najlepiej w formacie .jpg (ewentualnie .tiff).
 • Podpisy do zdjęć należy zamieścić na końcu artykułu (nie w nazwach zdjęć i grafik). Jeśli kolejność zdjęć musi zostać zachowana w składzie, prosimy o nazwanie plików cyframi arabskimi, np. fot_01.jpg, fot_02.jpg. Jeśli dane zdjęcie powinno zostać zamieszczone w konkretnym miejscu – prosimy umieścić do niego odnośnik w tekście, np. w nawiasie (fot. 1).
 • Przesłane zdjęcia powinny być jak najlepszej rozdzielczości. W dużym uproszczeniu: 100 pikseli = 1 cm w druku. Na przykład zdjęcie o rozdzielczości 600 × 400 pikseli umożliwi wydruk zdjęcia o wymiarach 6 × 4 cm.
 • Zdjęcie autora (jeśli wyrażają Państwo zgodę na publikację) zostanie opublikowane tylko w drukowanej wersji pisma.
 • Nie można przesyłać do redakcji zdjęć pobranych z prywatnych stron internetowych. O możliwość wykorzystania zdjęć znalezionych na stronach internetowych zawsze pytamy ich autora. Autor zdjęcia ma prawo do wynagrodzenia i musi skontaktować się w tej sprawie z redakcją.
 • Bazami zdjęć, z których możemy pobrać i wykorzystać obrazy bez dokonania opłaty, są: Pixabay, Unsplash czy British Library (po zaznaczeniu opcji commercial use). Bezpłatnie można wykorzystać również zdjęcia z Wikipedii na licencji Creative Commons. Autorowi artykułu nie przysługuje wynagrodzenie za zdjęcia i grafiki pobrane z tych źródeł.
 • Jeżeli zrobiliśmy zdjęcie osoby trzeciej, to owa osoba musi wyrazić zgodę na publikowanie wizerunku. Najlepiej pozyskać zgodę na piśmie.
 • Na początku artykułu autorzy publikacji wymienieni są bez tytułów naukowych. Wszelkie dodatkowe informacje na swój temat (jak właśnie tytuły naukowe, a także adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie czy miejsce pracy) autor może zamieścić w podpisie na końcu tekstu.
 • Prosimy o cytowanie literatury w nawiasach kwadratowych z podaniem nazwiska autora i roku publikacji, np. [Kowalski 2010].
 • Jeśli przytaczane są informacje z większej liczby artykułów tego samego autora opublikowanych w jednym roku, wtedy obok daty należy dodać małą literę wskazującą kolejność publikacji, np. [Kowalski 2010a, 2010b].
 • W przypadku, gdy artykuł ma dwóch autorów, zapisuje się oba nazwiska, stosując spójnik „i”, np. [Kowalski i Nowak 2010].
 • Jeśli tekst ma kilku autorów, należy wstawić skrót „i in.”, np. [Kowalski i in. 2010].
 • Artykuł powinien rozpoczynać się wstępem (leadem) o długości do 450 znaków.

Redakcja nie ma obowiązku publikacji artykułu, nawet jeśli wstępnie wyraziła nim zainteresowanie.

Przed wysłaniem dokumentu prosimy o przeczytanie go i sprawdzenie. Obecna technologia pozwala na wychwycenie najpoważniejszych błędów. Chociaż redakcja wykonuje korektę, przypominamy, że to autor odpowiada za tekst. Im bardziej dopracowany artykuł trafi w ręce redakcji, tym więcej czasu zaoszczędzą później obie strony.

Najczęstsze błędy pojawiające się w tekstach:

 • Umieszczanie spacji przed przecinkiem.
 • Powtórzenia.
 • Brak spójności. Pisząc artykuł, autor powinien zastanowić się nad jego strukturą. Poszczególne zagadnienia najlepiej zgrupować i uszeregować. Takie opracowanie tekstu sprawia, że łatwiej się go czyta i jest bardziej zrozumiały dla odbiorcy.
 • Nieprawidłowe cudzysłowy. W polskojęzycznych publikacjach używa się polskiego cudzysłowu drukarskiego („  ”), nie maszynowego (“  “).
 • Nieprawidłowy zapis nazw łacińskich. Nazwy gatunkowe po łacinie należy zapisywać kursywą. Gdy występuje ona pierwszy raz w tekście, powinno się użyć pełnej nazwy, np. Varroa destructor. Przy kolejnych powtórzeniach zaleca się skracać pierwszy człon do V. destructor – choć jeśli nazwa łacińska pojawia się na początku zdania, skrót znowu ulega rozwinięciu.
 • Varroa a warroza. Warroza to nazwa choroby, wywołanej przez roztocza Varroa. Dlatego użycie sformułowania „roztocza warroza” jest niepoprawne. Autor może napisać „roztocz Varroa” lub po prostu Varroa destructor.
 • Odmiana słowa czerw. Występuje różnica w odmianie słowa oznaczajacego czerw pszczeli, a czerw muchy. W zdaniu: „przyczyniają się do hamowania zakażeń bakteryjnych w jelicie czerwia" autor ma na myśli larwę muchy. Prawidłowa odmiana tego słowa brzmi „czerwiu". Bardzo prosimy zapoznać się z odmianą tych słów.
 • „Gruczoły mleczne” zamiast „gruczoły gardzielowe”. Niektórzy autorzy utrzymują, że użycie sformułowania „gruczoł mleczny” podczas opisywania wydzielania mleczka pszczelego jest bardziej zrozumiałe dla laika. Jednak redakcja zakłada, że poprawność nazewnictwa biologicznego jest ważna, a pszczelarze powinni znać prawidłową terminologię. Gruczoły mleczne mają ssaki, natomiast u pszczoły miodnej występują gruczoły gardzielowe. Nazwa produkowanej wydzieliny (mleczka pszczelego) nie ma tu żadnego znaczenia.
 • Nadużywanie zaimków dzierżawczych („mój”, „twój”, „jego”, „jej” itd.). Jeśli nie są niezbędne w tekście, należy je usuwać.
 • Wcięć akapitowych nie wykonuje się tabulatorem. Najlepiej w ogóle ich nie stosować, ponieważ podczas przygotowywania do składu redakcja i tak je likwiduje.
 • Między skrótami jednostek a liczbą należy wstawić spację, np. 12  m – najlepiej twardą (skrót klawiaturowy to ctrl+shift+spacja). Spacja nie pojawia się przed znakiem „%”, np. 95%.
 • Liczba a ilość. Ilość określa rzeczowniki niepoliczalne, np. ilość cukru, ilość mąki. Liczba stosowana jest w przypadku rzeczowników policzalnych, np. liczba dni, liczba pszczół.
 • Gdy raz zdecydujemy się na użycie danego określenia do opisu omawianego zjawiska, to trzymamy się go przez cały tekst. Ujednolicenie terminologii dotyczy również innych elementów artykułu, np. jednostek czy nazw polskich.
 • Opisując wygląd owada, rośliny itd. należy pamiętać o tym, że jest różnica między zapisem typu „żółto-czarny” a „żółtoczarny”. W pierwszym wypadku mówimy o obiekcie, którego kolory są wyraźnie od siebie oddzielone, nie mieszają się (np. paski i kropki na ciele osy), w drugim mamy na myśli kolory wymieszane (np. żółtobrązowy odwłok pszczoły).
 • Przedziały liczbowe „od–do” prosimy zapisywać z półpauzą (–) nieotoczoną spacjami.

Plagiat

Przypominamy, że plagiat to zamieszczenie całości lub fragmentu cudzego tekstu (zdania, akapitu itp.) bez podania autora i źródła. Zawsze należy podać źródło cytatu! Zamieszczenie źródła w bibliografii nie sprawia, że przytoczony fragment nie jest plagiatem! Plagiat można wykryć, nawet jeśli autor artykułu przestawi słowa w zdaniu.

Oczywistością powinno być szanowanie cudzej pracy, a jednak bardzo często natrafiamy na tę formę kradzieży własności intelektualnej w przesyłanych tekstach.

Tłumaczenia

Wykonując tłumaczenie artykułu, można wykorzystać tylko 30% treści oryginalnej. Warto więc wyłuskać z oryginału najważniejsze informacje. Tłumaczenie całego artykułu bez zgody autora (twórcy oryginalnego tekstu lub właściciela strony internetowej) jest PLAGIATEM i może być ścigane z mocy prawa.

Redakcja zaznacza, że nie odpowiada za kradzież wartości intelektualnej dokonanej przez osoby publikujące na łamach „Pasieki”.

Dopiero po zapoznaniu się z powyższymi uwagami można przesłać artykuł na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pasieka