fbpx

NEWS:

57 Naukowa Konferencja Pszczelarska 2020

Cieszyn 2020

Zdjęcie: Rozpoczęcie konferencji pszczelarskiej.

Napiętą atmosferę czuło się od samego początku 57 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, bo chociaż Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna, zapewniła, że w mieście jest bezpiecznie i podjęto stosowne środki zapobiegawcze, to w Polsce notowano coraz więcej przypadków zachorowań. O czternastej potwierdzono, że dwaj Cieszynianie zarazili się koronawirusem SARS-CoV-2 , co ostatecznie przyspieszyło decyzję niektórych osób, by opuścić spotkanie. I chociaż pierwszego dnia wykłady odbyły się normalnie, następnego potrwały tylko do drugiej po południu. Redakcja „Pasieki” uczestniczyła w pierwszym dniu wykładowym, który niestety przejdzie do historii jako „konferencja w czasie zarazy”. Zachęcamy do przeczytania artykułu, w którym podajemy skrót wykładów.

Rozpoczęcie konferencji

57 Naukowa Konferencja Pszczelarska rozpoczęła się 10 marca o godzinie 10 rano i powinna potrwać do 12 marca włącznie. Gości przywitali Wiesław Londzin, organizator konferencji i wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarskiego, Piotr Świątek, prodziekan Uniwersytetu w Katowicach i Zbigniew Bińko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, którzy wyrazili zadowolenie, że mimo faktu zagrożenia epidemią korowirusa, a także rozpoczęcia sezonu pszczelarskiego, na konferencję przybyło dużo osób. Na scenę została zaproszona Gabriela Staszkiewicz, która uspokoiła zebranych, że sytuacja w Cieszynie jest opanowana. Starosta Cieszyński, Stanisław Szczurek, również przywitał gości, a także podziękował pszczelarzom za wkład w ochronę środowiska, a także za wspaniałe produkty pszczele, którymi dzielą się z ludźmi.

Pszczelarskie innowacje 2020

W czasie konferencji przyznano nagrody w corocznym konkursie „Pszczelarskie innowacje”. W 2020 roku wyróżnienie dostała firma Bieszczadzka Pszczoła za wózek pasieczny. Trzecie miejsce zajęła firma Barć za kamerę do obserwacji rodziny pszczelej, a drugie Apikoz za miodarkę radialno-diagonalną. Zaszczytne pierwsze miejsce przyznano firmie Burnat za dennicę higieniczną.

Stojko cieszyn

Zdjęcie: Profesor Artur Stojko. Autor: Martyna Walerowicz.

Wykład pierwszy. Artur Stojko: Wykorzystanie aktywności biotycznej produktów pszczelich we współczesnej spersonalizowanej biomedycynie.

Wykład otwierający należał do profesora Artura Stojki, wybitnego i wciąż aktywnego badacza właściwości produktów pszczelich i ich zastosowania w lecznictwie. Czytelnikom może być znany z udowodnienia, że wiele enzymów zawartych w patoce podczas rozpuszczania jej w wodzie, osadza się na ściankach, gdzie zostają podczas picia. Jednak w trakcie wykładu profesor przyznał, że zbyt pochopnie zaczął głosić tę wiedzę, bo w kolejnych badaniach okazało się, że w naczyniu osadzają się fitohormony (dokładniej rzecz biorąc auksyny, czyli hormony wzrostu roślin), które nie mają wpływu na zdrowie człowieka. Warto więc pić rozpuszczony miód!

Artur Stojko podkreślił, że medycyna coraz częściej zwraca się w kierunku nauk farmakognostycznych związanych z medycyną naturalną, wykorzystujących substancje lecznicze z roślin. Taki powrót do substancji syntezowanych naturalnie jest podyktowany przeciwdziałaniu zjawisku jatrogenii – czyli chorób wywołanych w wyniku leczenia medycznego (chociaż profesor podkreślił, że nie są to choroby wywołane przez lekarzy, lecz raczej przez narzędzia, którymi dysponują). Przykładem jest zwiększenie ryzyka wystąpienia raka sutka, w przypadku pobierania doustnych środków antykoncepcyjnych.

W prewencji i terapii powinno się wykorzystywać środki biogenne. Wykładowca podkreślił, że przyjmowanie pyłku, miodu i propolisu musi być systematyczne i stosowane odpowiednio wcześnie. Półżartem stwierdził, że by ochronić się przed koronawirusem, powinniśmy zacząć regularnie przyjmować apiterapeutyki już rok temu. Produkty pszczele należy stosować prewencyjnie, budując swoje zdrowie. Aktywność biologiczna propolisu, miodu, mleczka pszczelego, pierzgi, a nawet zasklepów wynika z bardzo urozmaiconej struktury chemicznej i synergizmu (czyli współdziałania) związków zawartych w tych produktach.

Profesor przypomniał, że miód pszczeli jako jedyny ma ocenę jakości i znajduje się w Farmakopei polskiej i unijnej. Ma on potwierdzone właściwości terapeutyczne i najczęściej przyjmowany jest doustnie. Coraz częściej stosuje się go w leczeniu ran. Jako przykład prelegent podał badania dotyczące leczenia ran pooperacyjnych po wycięciu zmian nowotworowych sromu. Smarowanie miodem spadziowym skracało gojenie ran z miesiąca do 18 dni.

Znane pszczelarzom właściwości antybakteryjne miodu wynikają z powstawania nadtlenku wodoru w wyniku przemian metabolicznych glukozy do kwasu glukonowego. Ponadto miód zawiera błonnik pokarmowy, który powstaje z błon komórkowych gametocytu roślinnego (czyli komórek macierzystych). Enzymy wydzielane przez pszczołę rozpuszczają błonnik, który w układzie pokarmowym człowieka jest łatwo przyswajalny i aktywuje układ odpornościowy poprzez immunoterapię.

Profesor podkreślił więc konieczność systematycznego przyjmowania apiterapeutyków i ich pozytywne, udowodnione naukowo właściwości.

Jerzy Demetraki Paleolog Cieszyn

Zdjęcie: Profesor Jerzy Demetraki-Paleolog. Autor: Martyna Walerowicz.

Wykład drugi. Jerzy Demetraki-Paleolog: Pszczoły miodne we współczesnych agroekosystemach i w życiu człowieka.

Z przyjemnością słuchaliśmy wykładu profesora Demetrakiego-Paleologa, który przedstawił paradygmaty pszczelarskie, które powinny ulec zmianie. Zacznijmy jednak od początku.

Pojęcie paradygmatu zostało sformułowane przez Thomasa Samuela Kuhna – jest to powszechnie przyjęty sposób postrzegania świata, działania albo osiągnięcia naukowego, które dostarcza modelowych rozwiązań. W pszczelarstwie do niedawna paradygmatem było stwierdzenie, że Varroa destructor odżywiają się hemolimfą pszczół, co dyktowało konkretne działania zarówno firm farmaceutycznych, jak i samych pszczelarzy. Pardygmat postępowania może się zmienić po odkryciu, że pasożyty spożywają ciałko tłuszczowe robotnic. Paradygmaty społeczne określają, co jest postrzegane jako norma, a co jest anormalne.

Wykładowca przypomniał, że żyjemy obecnie w kolejnej epoce geologicznej Ziemi, czyli antropocenie, w którym to człowiek zmienia drastycznie życie na planecie, tak jak kiedyś robiły to meteoryty i inne katastrofy ekologiczne. Ewidentnym dowodem postępującego antropocenu są niezaprzeczalne zmiany klimatyczne. Razem ze spadkiem różnorodności flory i fauny, liczebności owadów, chemizacją rolnictwa, pojawieniem się w Europie gatunków inwazyjnych gospodarka pasieczna w Polsce musi zmienić utarte sposoby postępowania.

Zmiany zachodzące w wyniku ubożeniu pastwisk pszczelich i kurczących się źródeł wody o mniejszej zawartości minerałów, powodują głody pyłkowe i mineralne, co powinno wymusić na pszczelarzach zmianę sposobów zimowania pszczół i modelów gospodarki w ciągu roku (naukowiec wskazał tutaj wykresy, z których wynikało, że w Polsce wydłużają się okresy głodu między kolejnymi obfitymi pożytkami). Zmiany paradygmatów gospodarki powinny zajść również po uwzględnieniu zjawisk takich jak: introgresja genetyczna (czyli przepływ genów z puli genowej gatunku lub rasy A do gatunku lub rasy B), interakcje między patogenami, a także wprowadzane do środowiska ulowego substancje antropogeniczne. W walce z depopulacją rodzin pszczelich ważne jest również dokonanie zmian w metodach hodowli i podejściu do sztucznej inseminacji.

Profesor podkreślał, że te zjawiska, które wymuszają zmiany w paradygmatach pracy pasiecznej i hodowli wymuszają profesjonalne działanie również pszczelarzy drobnych, hobbystach.

Wykładowca przypomniał, jak ważna jest pszczoła również dla rozwoju nauki – gatunek ten jest bowiem organizmem modelowym, chociażby podczas badania uzależnień i procesów zapamiętywania zachodzących w mózgu ludzkim. Ważna jest również dla rozpracowania procesów starzenia. Jeśli bowiem przyjmiemy, że robotnica „na ludzkie” osiąga 80 lat, to matka musi w takim razie dożywać wieku 3500 lat – a decyduje o tym wyłącznie różnica w diecie. To dobry model badawczy dla nutrigenomiki.

Na koniec naukowiec podkreślił rolę pszczół w hodowli roślin, utrzymaniu ekosystemów, a także potencjalnej roli pszczelarstwa, jako hobby aktywizującego seniorów na emeryturze.

Pohorecka Cieszyn

Zdjęcie: Doktor Krystyna Pohorecka.

Wykład trzeci Krystyna Pohorecka. Współczesne zagrożenia epizootyczne w krajowej populacji pszczoły miodnej.

Pani doktor przedstawiła wyniki analiz zapoczątkowanego w 2014 r. aktywnego nadzoru nad stanem zdrowotnym rodzin pszczelich realizowanym w ramach programu wieloletniego PIWet-PIB o nazwie „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” i zadania „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach”. Od 2019 r. przedłużono ten program o kolejne pięć lat. Dzięki temu monitoringowi naukowcy chcą zdefiniować każde zagrożenie zdrowia polskich pszczół. Monitorowane są straty rodzin pszczelich i choroby je dręczące. Prowadząca podkreśliła, że każdy pszczelarz biorący udział w badaniach ma dostęp do wyników. Naukowcy wskazują pszczelarzom źródła ryzyka, co jest praktycznym aspektem monitoringu.

Badania wykazały, że największym zagrożeniem wciąż jest porażenie pszczół przez V. destructor. Obecnie stosowane metody walki z pasożytem dają mierne efekty i aż w połowie pasiek pszczelarze powinni skorygować sposób zwalczania pasożyta (30% rodzin pszczelich ginie w wyniku warrozy). Chorobami towarzyszącymi często są wirusy DWV (zdeformowanych skrzydeł) i ABPV (ostrego paraliżu pszczół), a także nosemoza.

Czylok cieszyn

Zdjęcie: Profesor Andrzej Czylok. Autor: Martyna Walerowicz

Wykład czwarty. Andrzej Czylok. Zmiany klimatyczne, energia i pszczoły – okiem ekologa.

Niestety, ostatni wykład bardzo zawiódł uczestników konferencji. Miał on dotyczyć zmian klimatycznych i jego wpływu na pszczoły, i chociaż prowadzący podał informacje dotyczące wzrostu masy zielonej lasów w wyniku wzrostu dwutlenku węgla w atmosferze (zjawisko to jest wykorzystywane np. w szklarniach i nazywa się dokarmianiem za pomocą CO2. Pamięta się wtedy o dostarczaniu dodatkowych partii azotu do systemu korzeniowego, którego w naturze często brakuje), to nie wspomniał, że w ostatecznym rozrachunku powiększające się obszary pustynne będą wypierały rośliny pożytkowe, a susze ograniczą rozwój flory. Większe rośliny potrzebują również większej ilości wody, której brakuje już teraz w wielu rejonach świata, w tym w Polsce. Następnie prowadzący stwierdził, że według jego wiedzy pszczoły nie ucierpią w wyniku zmian klimatu – nie dowiedzieliśmy się jednak dlaczego, gdyż nie dostarczył argumentów. Wykładowca wspomniał jedynie o zwiększeniu bazy pożytkowej, ale nie wiadomo właściwie, jaki mechanizm miałby ją zapewnić.

Szkoda, że zagadnienie nie zostało potraktowane dokładniej – ocieplenie klimatu to bardzo ważny temat, który jest bardzo złożony i zawiera w sobie wiele czynników wartych omówienia. W epoce denializmu powinien być potraktowany rzetelniej.

Podsumowanie

Bardzo żałujemy, że koronawirus przerwał konferencję, ponieważ większość wykładów była świetnie poprowadzona i niosła dużą wartość merytoryczną. W dodatku po sycących intelektualnie wykładach, na każdego uczestnika czekał sycący ciało posiłek, a następnie zwiedzanie Cieszyna z przewodnikiem, co było bardzo ciekawym urozmaiceniem.

Mamy nadzieję, że w następnym roku spotkamy się na 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej – tym razem bez przeszkód!


z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Krakowskie miodobranie już we Wrześniu!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie rozsiewaj nasion gdzie popadnie!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica dla pszczół

z Polski

16-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule… z recyklingu?

z Polski

11-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lepiej nie robić nic

z Polski

30-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrute pszczoły w Świeciu

z Polski

29-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł!

z Polski

27-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły na orbitę!

z Polski

23-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skansen miodem i ziołami pachnący

z Polski

21-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wadowice Miodem Płynące

z Polski

14-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słodka sobota w Skansenie Rzeki Pilicy

z Polski

08-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy jesteś pszczelarzem roku?

z Polski

25-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bracia Sadownicy wspierają pszczoły

z Polski

23-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dni Otwarte w Zgorzelcu 2021

z Polski

22-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rolnik stanie przed sądem

z Polski

21-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

PZP spotyka GIW

z Polski

15-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne fungicydy wycofane

z Polski

08-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W okolicach Brzeska grasuje złodziej uli

z Polski

31-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z okolic Garwolina

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 35 rodzin pszczelich 

z Polski

26-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odwołano dr. Konopkę

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono charakterystyczne ule

z Polski

25-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu! Pomóż naukowcom!

z Polski

21-05-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rząd wesprze pszczelarzy

z Polski

14-05-2021, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Dzień Dziecka w Apilandii

z Polski

22-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wielkopolsce sadzą drzewa

z Polski

21-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Gdy matka zapada w śpiączkę

z Polski

15-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze wpuszczeni na poligon

z Polski

12-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rzepak bez Cruisera

z Polski

09-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarskie wykłady w formie online

z Polski

08-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli z Pasieki Siła Natury

z Polski

06-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS sprawdził jakość miodu

z Polski

01-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy pamiętasz o przełożeniu ramek?

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Pożarowie

z Polski

24-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przewrócone ule i przyłapany sprawca

z Polski

11-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spalony dom z pracownią pszczelarską

z Polski

25-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela

z Polski

19-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na 18 „Pasieki”!

z Polski

15-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne zamrożone rodziny pszczele

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nestlé po raz kolejny rozdaje nasionka

z Polski

09-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolska pszczoła 2021

z Polski

04-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Książki i pszczoły

z Polski

27-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jubileuszowa 25 konferencja pszczelarska

z Polski

22-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejna zniszczona pasieka

z Polski

21-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W tym roku Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

11-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska tuż za podium w produkcji miodu

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

08-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe webinary Pasieki Michałów

z Polski

17-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze doczekali się odszkodowania

z Polski

15-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej pszczół… w listopadzie

z Polski

02-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Młodzi dla pszczół

z Polski

01-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowe projekty ogrodów miododajnych

z Polski

24-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wyniki Konkursu Bee Press Photo

z Polski

02-11-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze nie otrzymali dotacji

z Polski

26-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kłody bartne w Białymstoku

z Polski

21-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sześć szkoleń online!

z Polski

12-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie pszczół przez lecznicze paski?

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Darmowa konferencja COLLOS!

z Polski

05-10-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zielony projekt, czyli Pszczela Hala!

z Polski

17-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód a podatek cukrowy

z Polski

16-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież ramek z czerwiem

z Polski

07-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś przewrócił ule

z Polski

31-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zalano ropą pszczoły

z Polski

10-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sopocie rosną łąki kwietne

z Polski

03-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mniej miodu – wyższa cena

z Polski

31-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodziei uli!

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złotoporek niemiły zgnilcowi

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dan Cake uruchomił miejską pasiekę

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS kontroluje targi i sklepy

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Komunikat w sprawie APIRogów

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

I w Gdańsku można mieć pszczoły

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Adoptuj donicę w Katowicach!

z Polski

09-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatny kurs zawodowy dla pszczelarzy

z Polski

03-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zrzutka na poszkodowanego pszczelarza

z Polski

26-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wągrowcu padło 141 rodzin pszczelich

z Polski

20-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woskomat szybko i tanio oceni wosk

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze przyskrzynili złodzieja uli

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Seryjny truciciel pszczół w Sroczynie

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono osiem uli z okolic Trzcianki

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Oglądaj za darmo „Krainę miodu”!

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bees & Flowers

z Polski

07-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dobre chwasty! Nie ścinaj nam głów

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś regularnie truje pszczoły

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodzieje uli zatrzymani

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedzie grasują w pasiekach

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz walczy o sprawiedliwość

z Polski

29-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woda dla pszczoły

z Polski

23-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule w gminie Bartoszyce

z Polski

20-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły się wożą

z Polski

17-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Barlinku spłonęły pszczoły

z Polski

15-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Książu Śląskim spłonęły ule

z Polski

09-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

UWAGA! Zamykamy sklep stacjonarny!

z Polski

06-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule koło Olecka

z Polski

01-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Cena za miód z krokusów

z Polski

18-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz prosi o pomoc

z Polski

17-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Apel Polskiego Związku Pszczelarskiego

z Polski

11-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Targi ApiRogów - zmiana terminu!

z Polski

09-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wandale zniszczyli pasiekę

z Polski

06-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Są pszczoły - jest życie!

z Polski

03-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Fałszerze miodu jak dealerzy kokainy

z Polski

02-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na domek dla owadów

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Pierwsza pomoc przy użądleniu

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

z Polski

11-02-2020, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Proces za użądlenie

z Polski

05-02-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Prosimy o pomoc!

z Polski

31-01-2020, Pasieka - avatar Pasieka

Średnie ceny miodów

z Polski

30-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odszedł Edmund Dymek

z Polski

22-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słynny cytat Einsteina jest zmyślony

z Polski

07-01-2020, Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir

Gdy głód zagląda w oczy

z Polski

02-12-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sukces prudnickiego pszczelarza

z Polski

27-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trwa nabór wniosków na rozwój RHD

z Polski

08-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Belwederze stanęły ule

z Polski

29-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczone ule w Nadleśnictwie Krasiczyn

z Polski

24-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Głuchołazy - celowe wytrucie pszczół

z Polski

14-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczono legnicką pasiekę

z Polski

04-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kulturalne pszczoły na dachu filharmonii

z Polski

03-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Koszalinie powstanie pasieka

z Polski

23-09-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Po prostu pomagać! #TAKdlaPszczół

z Polski

30-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

54 ogniska zgnilca w Polsce

z Polski

19-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Brzeszcze – kolejne ognisko zgnilca

z Polski

16-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spór o maliny w Maleninie

z Polski

09-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Gliwicach nieznany sprawca zatopił ule

z Polski

07-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej miodu zmarł od użądleń

z Polski

29-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wałbrzych sieje łąki

z Polski

24-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

GPS w ulu doprowadził do złodzieja

z Polski

17-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elana Toruń wspiera pszczoły

z Polski

12-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Andżelika Borys odwiedziła Apilandię

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 50 rodzin w Wysokiej

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony złotych na węzę

z Polski

03-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedź Józefek zniszczył ul

z Polski

19-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Olkusz rozda setkę uli

z Polski

Czym jest e-Prenumerata? e-Prenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej oraz w serwisie w www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książek w „Biblioteczce...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Zamawów prenumeratę roczną - obejmuje...

Ostatnio dodane

Zmiany w projekcie ustawy o sprzedaży bezpośredniej Zdjęcie: freepik. Komisja Rolnictwa...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Starożytna biżuteria pszczelarska Zdjęcie: © Ministerstwo Kultury i Sportu, Grecja. Ludzie od...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Wojakowa z ogrodem miododajnym Zdjęcie: Katarzyna Dzięgiel – Urząd Gminy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-10-2021

Ubogo, tłusto, mącznie… czyli dieta po stracie pszczół   Zdjęcie: Freepik.  Wszyscy...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach Zdjęcie: Łukasz Jaje. W Szczepanowicach (gm. Pleśna...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-10-2021

Pszczelarstwo Mołdawii – tendencje rozwoju Źródło: Freepik Mołdawia, którą zamieszkuje 2,6...

ze świata

Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka, 08-10-2021

W telegraficznym skrócie Barciany, woj. podlaskie Między ulami należącymi...

Pasieka 6/2021

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 06-10-2021

Jak przenoszą się choroby pszczół, cz. 2. W poprzedniej części...

Pasieka 6/2021

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 06-10-2021

Miód faceliowy pod lupą Miód faceliowy staje się coraz popularniejszą...

Pasieka 6/2021

Burzyńska Marta - avatar Burzyńska Marta, 06-10-2021