fbpx

NEWS:

Na co zwracać uwagę przy zakupie matek pszczelich?

Jedną z dróg intensyfikacji produkcji pasiecznej jest regularna wymiana matek pszczelich w rodzinach. Poprzez wprowadzenie do pasiek matek o wysokiej jakości można poprawić wartość użytkową pszczół. Pszczelarze, przygotowując się do sezonu pszczelarskiego, prowadzą gruntowną analizę warunków fenologicznych w miejscach stacjonowania swoich pasiek i na tej podstawie planują wprowadzenie do rodzin nowych matek takich ras, linii lub ich krzyżówek, które są dostosowane do tego konkretnego środowiska.

K2300
Fot. David Hablützel, Pixabay

Praktyka czasem jednak nas przerasta i o tym, że musimy wymienić matki, ratować bezmatki lub tworzyć nowe rodziny, przypominamy sobie w maju, kiedy nasze pszczoły wchodzą w nastrój rojowy. Gorączkowo poszukujemy miejsca, w którym moglibyśmy natychmiast zakupić jednodniówki, a nawet matki już czerwiące (co o tej porze roku często nie jest możliwe). Przy ich wyborze kierujemy się opinią kolegów lub internautów albo chęcią wprowadzenia do swoich pasiekach „rewelacyjnego” materiału z nieznanych populacji bądź z zagranicy, niejednokrotnie takiego, który w naszych warunkach klimatycznych w ogóle nie zdaje egzaminu.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Co zatem wziąć pod uwagę przy zakupie matek pszczelich?

1. Rozpoznanie własnego terenu a w szczególności warunków klimatycznych i terminów występowania pożytków – powinno mieć zasadniczy wpływ na wybór materiału hodowlanego. Pszczół wolno się rozwijających nie będziemy przecież wybierać do pasieki w okolicy, gdzie przeważają rzepaki i sady. Z kolei do pasiek, gdzie dominują pożytki przerywane w lecie i np. późna spadź, nie byłoby zasadne wprowadzanie genotypów pszczół o dużej dynamice wiosennego rozwoju. Będą się one bardziej roić od pszczół pochodzących z linii później się rozwijającej, wyspecjalizowanej na zbiór spadzi – i takie właśnie powinniśmy w tym przypadku wybrać.

2. Warunki gospodarki pasiecznej (typ ula, pasieka wędrowna lub stacjonarna) – wybór pszczół, który chcemy mieć w swojej pasiece, powinien zależeć przede wszystkim od celu ich użytkowania – czy będzie to produkcja miodu, matek czy też odkładów pszczelich, a może zapylanie. Utrzymywanie kilku typów użytkowych czy też ras, jak to ma miejsce w wielu pasiekach w naszym kraju, spowoduje zwiększenie nakładu pracy, jaką będziemy musieli wykonywać w sezonie, ponieważ „różne” pszczoły wymagają innego sposobu gospodarowania.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

3. Odległość od osiedli mieszkalnych itp. – jeżeli pasieka znajduje się w pobliżu dużych skupisk ludzkich, to podstawowym walorem kupowanych przez nas matek musi być łagodność i spokojne trzymanie się plastrów podczas przeglądów.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

5. Po analizie powyższych zaleceń możemy podjąć decyzję, w jakiej pasiece hodowlanej chcemy zakupić matki i określić, czy mają to być: matki użytkowe czy reprodukcyjne, nieunasienione, unasienione naturalnie (użytkowe), unasienione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia itd. – skorzystajmy z wielopokoleniowej pracy hodowców i kupujmy matki w elitarnych pasiekach hodowlanych, prowadzących selekcję pod nadzorem KCHZ w Warszawie i należących do Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich oraz objętych nadzorem weterynaryjnym. Prowadzeniem hodowli w tych pasiekach zajmują się doświadczeni pszczelarze, którzy znają podstawy prowadzenia selekcji i doboru, a ich wieloletnia i konsekwentna praca hodowlana ma olbrzymi wpływ na doskonalenie cech pszczół w Polsce.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Podsumowując, podejdźmy z rozwagą do ogłoszeń pojawiających się w środkach masowego przekazu i zaopatrujmy się w matki pszczele w pasiekach hodowlanych, a nie w „sklepach z matkami pszczelimi”, które nie są objęte żadnym nadzorem (w tym również weterynaryjnym). Przy wyborze zastanówmy się nad tym, co jest dla nas korzystne. Wprowadzając do pasiek matki o nieznanym pochodzeniu, pamiętajmy też o tym, że duża liczba pszczół i czerwiu na stosunkowo niewielkiej powierzchni gniazda pszczelego, błądzenie pszczół i trutni, jak również coraz częstsza obecność różnych patogenów w środowisku (woda, nektar, pyłek) może sprzyjać rozwojowi chorób wpływających nie tylko na obniżenie jakości biologicznej rodzin i ich upadków, ale również mieć ogromny wpływ na znacznie obniżone wyniki produkcyjne tych rodzin i jakość pracy pszczelarza. ■


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"

Rok w pasiece


Rok w pasiece