fbpx

NEWS:

Czy pszczoły na gryce są zawsze agresywne?
Czy ten pożytek jest trudny?

Wszystkie zachowania pszczół są determinowane genetycznie, ale wpływ na nie mają też warunki zewnętrzne. Bardzo istotnym zewnętrznym czynnikiem jest obecność pożytku lub jego brak. Dobrze to widać na gryce, która nektaruje w godzinach porannych. Po zakończeniu nektarowania, a moment ten przypada na czas między godziną 9:00 a 11:00, pszczoły mogą się robić agresywne dla ludzi i zwierząt. Dlatego pszczelarze profilaktycznie ustawiają pasiekę na gryce z dala od siedzib ludzkich i uczęszczanych dróg.

K2300
Fot. Schwoaze, Pixabay

Jednak tą agresją wykazują się pszczoły genetycznie złośliwe, podczas gdy w każdej dobrze prowadzonej pasiece powinno być pogłowie nie tylko osiągające dobre wyniki produkcyjne, ale łagodne. Większą łagodnością charakteryzują się też pszczoły z rodzin z młodymi matkami. Właśnie utrzymywanie w rodzinach młodych matek, dających potomstwo o cechach przydatnych z gospodarczego punktu widzenia oraz łagodne, jest podstawowym kanonem nowoczesnej gospodarki pasiecznej.

Pewne problemy pszczelarzom sprawiać może pożytek gryczany ze względu na wymagania tej rośliny. Po pierwsze, gryka wymaga specyficznych gleb i najlepiej rośnie, plonuje i nektaruje na glebach średnio zasobnych, lekko gliniastych, na terenie lekko pagórkowatym. Potrzeba dużo wilgoci w glebie i powietrzu. Po drugie, najlepiej nektaruje gryka wcześnie zasiana, której termin kwitnienia może pokrywać się z kwitnieniem lipy drobnolistnej. Dylemat, przed którym często staje pszczelarz: wywieźć pszczoły na lipę czy na grykę, można rozwiązać w prosty sposób. Otóż pasieka powinna być odpowiednio duża, tak by jej jedną część przewieźć na lipę, a drugą na grykę. ■

K2300
Fot. beorm, freepik


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"

Rok w pasiece


Rok w pasiece