fbpx

NEWS:

Dokumentacja w ramach rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej

Rolniczy handel detaliczny (RHD) i sprzedaż bezpośrednia (SB) pozwalają na sprzedaż produktów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności rolniczej, w tym pszczelarskiej. Różnią się one między ze sobą pod kilkoma względami – m.in. zakresem wymogów sanitarnych, dokumentacji, rodzajem zbywanych produktów, ograniczeniami. Tematem artykułu jest przedstawienie rodzaju dokumentacji, jaką powinien prowadzić pszczelarz w ramach tych dwóch form.

K2300
Fot. analogicus, Pixabay

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

W ramach RHD konieczne jest prowadzenie dwóch rodzajów ewidencji – jednej dla celów podatkowych – dotyczącej sprzedaży produktów przetworzonych. A drugiej do celów bezpieczeństwa żywności – wszystkich produktów. Oczywiście można prowadzić jedną, ale należy pamiętać, że przychodów ze sprzedaży produktów nieprzetworzonych nie wlicza się do celów podatkowych. Podmioty, które w ramach RHD prowadzą sprzedaż przetworzonych i nieprzetworzonych i tak będą więc zmuszone do prowadzenia odrębnych ewidencji.

Do celów podatkowych (produkty wyłącznie przetworzone) konieczne jest, aby zawierała ona:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Przychód powinien być ewidencjonowany w dniu sprzedaży, czyli na bieżąco. Drugi obowiązek, który określony jest we wspomnianym rozporządzeniu, czyli prowadzenie ewidencji do celów bezpieczeństwa żywności, powinien być spełniony, jeśli będzie ona zawierać:

  • numer kolejnego wpisu,
  • datę zbycia żywności
  • oraz ilość i rodzaj zbytej żywności.

W tym wykazie powinno prowadzić się zapisy dotyczące sprzedaży przetworzonej i nieprzetworzonej żywności.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Oczywiście w obu przypadkach należy również przechowywać decyzję administracyjną uprawniającą do legalnego wprowadzania produktów do obrotu (w przypadku pszczelarstwa będzie to głównie decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii), a także dokumentację z przeprowadzonych kontroli przez uprawnione do tego służby (najczęściej jest to właściwy powiatowy lekarz weterynarii). ■


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"

Rok w pasiece


Rok w pasiece