fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 4

W telegraficznym skrócie

POLSKA

Kocierz

„Szanse i zagrożenia stojące przed organizacjami pszczelarskimi” to konferencja dla prezesów wojewódzkich kół pszczelarskich oraz stowarzyszeń (niezrzeszonych w PZP), która odbyła się 3 marca 2023 r. Podczas spotkania poruszono kilka tematów, np. jak świat nauki może wspomóc organizacje pszczelarskie, gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania i jak prawidłowo stosować RODO.

Cegłów

VII Mazowiecka Konferencja Pszczelarska odbyła się 18 marca w Cegłowie. W wydarzeniu brało udział ponad 200 osób, które nie tylko mogły porozmawiać i zakupić drobny sprzęt czy literaturę, ale również wysłuchać trzech wykładów na temat wykorzystania pożytków pszczelich, odporności pszczół i ich hodowli.

Polska

Pszczelarze mogli od 3.04 do 18.04.2023 r. składać podania o dofinansowanie w ramach interwencji pszczelarskich 2023–2027. Kwota przeznaczona została na trzy programy: inwestycje (czyli wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych), walkę z warrozą produktami leczniczymi oraz na pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pogłowia pszczół. Kwota przeznaczona na te cele wyniosła łącznie 47 041 740,43 zł.

Polska

Kontrola jakości handlowej miodu odkryła wiele nieprawidłowości i to zarówno samego produktu (np. analiza pyłkowa 81 partii miodów wykazała, że aż 22,2% z nich zostało oznaczonych nieprawidłowo, a część miała pyłki obcego pochodzenia), jak i oznakowania miodu, m.in. nie podawano na etykietach kraju pochodzenia produktu.

wiadomości z pszczelarskiego świata

ŚWIAT

Europa

Komisja Europejska zmieniła normy dla najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla klationidyny i tiametoksamu (dwóch substancji z grupy neonikotynoidów), obniżając je do najniższego poziomu, jaki można zmierzyć przy użyciu najnowszych technologii. Oznacza to, że żywność i pasze nie mogą zawierać żadnych mierzalnych pozostałości tych pestycydów.

Australia

Anita Long i Jenni Mc Leod (z założonej przez siebie organizacji Sister Hives Australia) ustanowiły dwa rekordy: „Największej liczby pszczelarek na jednym zdjęciu wykonanym podczas jednego spotkania” oraz „Największej liczby zdjęć pszczelarek udostępnionych w ciągu 24 godzin”. Pierwszy rekord pobito, fotografując razem 70 pszczelarek, a drugi, gdy 1300 osób w ciągu 24 godzin, między 12 a 13 stycznia, wrzuciło zdjęcia do Sieci opatrzone hasztagiem #beekeepingworldrecord. Akcję przeprowadzono, by podkreślić, że w środowisku jest coraz więcej kobiet.


Fot. freepik

Australia

Australijscy pszczelarze odkryli, że od 2015 r. wycofano ze szkolenia psów tropiących zapach matek pszczelich. Czworonogi zaczęto szkolić pod kątem wykrywania pszczół ponownie, dopiero gdy na kontynencie pojawił się V. destructor. Pszczelarze nie wiedzieli, że psy tropiące, jedna z pierwszych linii obrony przed nielegalnym przemytem matek pszczelich, nie były na służbie, gdy dręcz zaatakował ich pasieki. Tymczasem eksperci podejrzewają, że to właśnie w klateczkach z królowymi pasożyt przedostał się do kraju.


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"