fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

9 lipca, Murcki. Śląskie Spotkanie Pszczelarzy


Joanna Troszkiewicz z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie serdecznie pogratulowała zarządowi Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach pomysłu i konsekwencji w staraniach o reaktywowanie na malowniczej polanie Hamerla w lesie murckowskim ośrodka szkoleniowego Trutowisko-Murcki, dzięki czemu hoduje się tu zarówno rodziny ojcowskie, jak i matki pszczele, a także jest gdzie organizować tak duże i bardzo pożyteczne spotkania śląskich pszczelarzy.

W odpowiedzi prezes ŚZP, Zbigniew Binko, członek koła w Czeladzi, podziękował dziesiątkom hodowców z różnych kół terenowych, niezwykle zaangażowanych przez ostatnie kilka lat w przygotowywanie i urządzanie ośrodka.


Fot. Mirosław LeszczykFot. Mirosław Leszczyk

Szczególne słowa wdzięczności skierował do Edmunda Bryjoka z Lędzin-Górek, skarbnika i członka zarządu ŚZP, który niestrudzenie kierował tymi pracami i na bieżąco pełni rolę zarządcy ośrodka, a także do hodowców, którzy wnieśli największy wkład pracy w budowę obszernego drewnianego pawilonu Pszczelnik, oddanego oficjanie do użytku rok temu.

Wśród nich znaleźli się między innymi Marian Kuś i Sylwester Dziuba z koła Czeladź, Walenty Laby, Oswald Krzemień i Leon Plewniok z koła Lędziny, Teodor Wolny z koła Podlesie czy tyszanin Augustyn Paszek, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice i pszczelarz Tadeusz Norman.

Dzięki nim i wielu jeszcze innym osobom część oficjalna V Spotkania Śląskich Pszczelarzy, które zgromadziło w niedzielę 9 lipca ponad 500 osób, w tym gości z Czech i Austrii oraz delegacje Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie i Związku Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik”, mogła się odbyć we wspomnianym Pszczelniku.


Fot. Mirosław Leszczyk

Mszę św. odprawił, w asyście kilku pocztów sztandarowych, kapelan śląskich pszczelarzy sam będący hodowcą, ks.kanonik Jerzy Kempa z Bujakowa. Uświetnił ją chór mieszany „Moniuszko” z Czechowic-Dziedzic zaproszony w miejsce tradycyjnie występującego na Trutowisku zespołu folklorystycznego „Lędzinianie”, kierowanego przez Franciszka Moskwę.

Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Ryszard Sułkowski oraz prezes Zbigniew Binko i wiceprezes ŚZP dr Wiesław Londzin, uhonorowali zasłużonych hodowców i działaczy. Między innymi Jan Kempka z koła Jawiszowice otrzymał Złotą Odznakę PZP, a Joanna Troszkiewicz Złoty Medal ŚZP.

Trzydziestu dwu śląskim hodowcom dyrektor Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Mirosław Worobik i wicedyrektor i Bożena Stępień, wręczyli dyplomy mistrzów w zawodzie pszczelarskim.


Fot. Mirosław Leszczyk

W dyskusji zainicjowanej przez Joannę Troszkiewicz wziął też udział wiceprezydent PZP, Ryszard Sułkowski, który zapoznał zebranych z najbardziej aktualnymi sprawami organizacyjnymi, w tym związanymi z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego Piotr Czarnynoga i burmistrz Lędzin Władysław Trzciński serdecznie podziękowali wszystkim pszczelarzom za wszelkie dobro, które czynią na rzecz środowiska i lokalnych społeczności.

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z bogatych ofert wielu firm pszczelarskich, które - dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Katowice i Koła Łowieckiego „Daniel” w Tychach - urządziły swoje stoiska obok Trutowiska. Dla spragnionych i złaknionych czekały natomiast stoiska z napojami, słodyczami, kiełbaskami, pieczywem, itp. Kolejne, szóste spotkanie, zaplanowano tradycyjnie w drugą niedzielę lipca 2007 roku.


Mirosław Leszczyk


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"