fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Artykuł archiwalny. Część informacji może nie być aktualna.

Całoroczna walka z Varroa destructor w Republice Czeskiej

Warroza była diagnozowana na terytorium Republiki Czeskiej pierwszy raz w lutym 1981 roku. Przed rokiem 1980 zakażone rodziny pszczele zostały przewiezione ze wschodu Słowacji na wschód Czech i dalej, do Czech środkowych.

Po zdiagnozowaniu wszystkich rodzin pszczelich na podstawie osypu zimowego w pierwszych dwóch latach zlikwidowano w ogniskach zarazy i w pasie o zasięgu 5 km 28 tysięcy rodzin pszczelich, co w tamtych latach stanowiło około 4% ich stanu ogólnego.

Dzięki temu zabiegowi,...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów


Do korpusu z czerwiem, do uliczek poszerzonych wkładamy 2 paski
Gabonu tak by były jak najbliżej czerwia niezasklepionego
Fot. autorzy

W tym czasie stosowaliśmy zintegrowany system zwalczania warrozy w ścisłej współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Czeskim Związkiem Pszczelarzy i Pszczelarskim Instytutem Badawczym w Dol. Do najważniejszych elementów walki z warrozą w tym systemie należy:

• organizowanie i realizacja dalekosiężnych zabiegów przeciwwarrozowych na jak największym terenie,

• stosowanie lekarstw o skuteczności powyżej 90%,

• coroczne diagnozowanie obecności warrozy i jej intensywności,

• kontrola skuteczności używanych leków.

Organizacja i realizacja przeciwwarrozowych zabiegów na jak największym terenie jest niezbędna głównie w okresie lotów pszczół. Przy temperaturach ponad 10°C, tj. w dniach przyjaznych dla pszczół, najmocniejsze rodziny mogą w bliskiej okolicy rabować słabe, ginące na warrozę i przynosić do swoich uli setki pasożytów.

Taka sytuacja...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Cały rok przeciw warrozie


Zawieszenie pasków w uliczce między ramkami
Fot. autorzy

 

 

W chwili obecnej w Republice Czeskiej stosujemy następujące środki:

• badanie osypu zimowego ze wszystkich rodzin pszczelich,

• malowanie przed wiosną czerwia zasklepionego u rodzin, w których pojawiło się więcej niż 3 roztocza warroa na rodzinę,

• obserwacja codziennego osypu roztocza w lipcu i sierpniu,

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

 

Badanie zimowego osypu

W czasie zimy (grudzień – styczeń) zostawiamy na dnie dennicy ula podkładki na minimum 30 dni. Osyp z podkładki wszystkich uli przesiewamy przez kratę odgrodową i powstaje jeden wzór osypu na całą pasiekę.

Osyp zbieramy od...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Malowanie czerwia zasklepionego

W rodzinach pszczelich, w których znaleziono więcej niż trzy roztocza, należy stosować malowanie czerwia zasklepionego. Do tego celu stosuje się emulsję wodną o zawartości 0,25% tau-fluwalinatu (środek M-1 AER).

Lekarstwo wsiąknie do komórki i zniszczy roztocza. Resztę pszczoły...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Obserwacja codziennego osypu roztoczy pod koniec lata

W pierwszej połowie lipca rozpoczynamy obserwację osypu roztocza. W pasiece wybieramy kilka rodzin, najlepiej najbardziej miododajnych, i wkładamy do dennicy podwójną podkładkę. Ma ona trzy warstwy, dolną stanowi folia, środkową rzadkie sito, a wierzchnia to sito o okach 3 x 3 lub 4 x 4 mm.

Z takiej podkładki pszczoły...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Stosowanie pasków o długotrwałym działaniu

W Czechach używamy pasków Gabon PA-92 z czynną substytucją acrinatrin lub rzadziej Gabon PF-90 z tau-fluwalinatem. Paski są zawieszane na specialnych haczykach w uliczkach między czerwiem. Na jedną rodzinę stosujemy 2 paski, w silnych rodzinach z czerwiem w dwóch korpusach 3 paski.

Pszczoły są zmuszone...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Odymianie

W czasie od 10. października wszystkie rodziny pszczele leczone są przez odymianie lekiem Varidol (amitraz) lub MP–10 ( tau-fluwalinat). Na pasek dajemy 2 kropelki (6 mg amitrazu lub 1 mg tau-fluwalinatu) środka na jeden korpus ula, pasek zapalamy i odymiamy pszczoły, wkładając go między ramki, u ulach korpusowych w górnym korpusie.

Przed włożeniem dymiącego paska do korpusu musimy zamknąć wylot ula na około ½ godziny. Odymianie stosujemy przy temperaturze ponad 10ºC, przy niższej zabieg ten jest nieskuteczny i musimy użyć aerozolu.

Zabieg aerozolem

Przy temperaturach do 10ºC stosujemy aerozol, ale najpóźniej do 31. grudnia. Przy jego aplikacji używamy aparatu VAT 1a z napędem na powietrze pod ciśnieniem. Stosujemy emulsję wodną lub roztwór acetonowy. Zabieg leczniczy z  emulsją wodną trwa około 2 minuty, z roztworem acetonowym 30 sekund. Jako środki lecznicze używane są: Varidol AER (amitraz) lub M-1AER ( tau-fluwalinat).

Krytycznymi punktami systemu zwalczania warrozy są obecnie:

- ochrona czerwia zimującej generacji pszczół,

- radykalne obniżenie ilości roztoczy w okresie bezczerwiowym, tj. zimą.

Jeżeli czerw późnym latem, tj. w...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

 


Podwójna podkładka wkładana na
dennice ula
Fot. autorzy

 


Warstwy na podkładce
Fot. autorzy

 


Uchwycenie podkładki spinaczami
biurowymi
Fot. autorzy

 

 

 

Frantiśek Kamler

 

 

Vladimir Veselý

 

 

Pszczelarski Instytut Badawczy

 

 

Dol, 252 66 p.Libčice n. Vltavou,Republika Czeska


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"