fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Mija 60 lat pracy naukowej profesora Jerzego Woyke

Lata pracy pracownika naukowego liczą się od opublikowania przez niego pierwszej oryginalnej pracy naukowej. Prof. dr hab. Jerzy Woyke opublikował pierwszą pracę w 1950 r. W tym roku mija 60 lat Jego pracy naukowej.

Warto przy tej okazji przypomnieć najważniejsze odkrycia Profesora, który udowodnił, że matka pszczela podczas lotu godowego kopuluje z kilkoma trutniami, a nie z jednym, jak powszechnie uważano jeszcze w latach 50. Drugie rewelacyjne odkrycie dotyczy istnienia i możliwości wychowu trutni diploidalnych, wylęgających się z jaj zapłodnionych. Trzecie to opracowanie metody zwalczania groźnego pasożyta pszczół Tropilaelaps clareae, bez użycia środków chemicznych. Umożliwiło to chów pszczół miodnych A. mellifera w Azji.

Do końca 2009 r. Profesor opublikował 360 oryginalnych prac naukowych, w tym 262 (73%) za granicą; a w kraju 98 (w tym 15 po angielsku). Aż w 267 (75 %) pracach Profesor jest jedynym autorem, w dalszych 56 pierwszym, a tylko w 35 dalszym. Widać z tego zestawienia, że Profesor najczęściej publikuje sam; zdarza Mu się jednak i potrafi pracować wspólnie z innymi naukowcami. W kraju najczęstszymi współautorami byli prof. dr hab. Z. Jasiński (ponad 20 wspólnych prac) i prof. dr hab. J. Wilde (26 wspólnych prac). Wśród współautorów są także i naukowcy zagraniczni: prof. E. Kerr z Brazylii (1), prof. O. van Laere z Belgii, (1), prof. F. Ruttner z Austrii (2), prof. S. Wongsiri z Tajlandii (2). Na dalszych miejscach bywają też naukowcy z Filipin, Indii, Malezji i Nepalu.

Do końca zeszłego roku Profesor opublikował 284 artykuły popularno-naukowe, w tym 214 w czasopismach krajowych (75%), a 70 w zagranicznych. Jeśli dodać 8 przedruków było łącznie tych artykułów 292. Najwięcej, bo aż 233 (82%) artykuły popularno-naukowe w prasie krajowej Profesor napisał sam. W 31 artykułach był pierwszym autorem, a w 20 – dalszym. Współautorami byli: prof. J. Bobrzecki (1), prof. L. Bornus (1), dr Z. Jasiński (4), M. Lee z Korei (1). prof. J. Wilde z żoną mgr. M. Wilde (6), a w 22 ze soją żoną, prof. H. Woyke. Dalszym autorem, prof. J Woyke był w 7 artykułach z prof. J. Wilde i jego żoną, a w 13 ze swą własną żoną. Profesor napisał 25 książek lub rozdziałów w książkach, w tym 13 za granicą, a 12 w kraju. Łącznie z 11 przedrukami w różnych językach stanowi to 36 pozycji.

Spis prac naukowych i artykułów prof. J. Woyke można znaleźć na Jego stronie internetowej: http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/woystrpol.html


Od redakcji:
Profesor Jerzy Woyke jest znany i ceniony nie tylko w kraju, lecz również za granicą. Stanowi niezwykle szanowany autorytet. Słowo „dziękujemy” to za mało by wyrazić wdzięczność za to, co wniósł do światowego pszczelarstwa.
Panie Profesorze! Z okazji 60. rocznicy pracy naukowej życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych twórczych lat związanych z pszczelarstwem.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"