fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Świętowali na Trutowsku-Murcki jubileusz 80-lecia działalności

W sobotę, 11 sierpnia, na terenie ośrodka szkoleniowo-hodowlanego „Trutowisko-Murcki”, malowniczo usytuowanego na polanie Hamerla w lesie murckowskim, odbyły się uroczyste obchody 80-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” pod patronatem honorowym starosty bieruńsko-lędzińskiego Bernarda Bednorza. Uczestniczyli w nich gremialnie członkowie koła, część nawet z osobami towarzyszącymi oraz liczni zaproszeni goście.

Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki
Trutowisko Murcki

Zebranych w stylowym i obszernym drewnianym pawilonie „Pszczelnik” serdecznie powitali współgospodarze uroczystości, prezes koła Stanisław Czempas i Bernard Pustelnik, burmistrz Bierunia, po czym wszyscy udali się do niedawno wybudowanego drugiego drewnianego pawilonu, by wysłuchać mszy świętej w intencji zmarłych i żyjących członków koła. Odprawili ją ks. Tomasz Skawerda i ks. Grzegorz Kotyczka, nowy kapelan śląskich pszczelarzy, który wygłosił też homilię, a szafarzem był jeden z hodowców pszczół Jan Knap. Do mszy asystował poczet sztandarowy koła, w składzie : Paweł Szyja, Sebastian Gdaka i Mateusz Grzesica, a grał i śpiewał Franciszek Moskwa wraz z duetem dziewcząt Barbara Żołna i Elżbieta Wagstyl.

Trutowisko Murcki

Część oficjalna uroczystości odbyła się we wspomnianym Pszczelniku. Okolicznościowe gratulacje i życzenia złożył Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy, mówiąc między innymi, że Rejonowe Koło „Bieruń” należy nie tylko do najliczniejszych, ale także do najbardziej aktywnych kół w ŚZP.

Wręczenie odznaczeń, medali i różne formy podziękowań dla najbardziej zasłużonych członków koła jubilata, rozpoczęli prezydent Mysłowic, Edward Lasok i wspomniany burmistrz Pustelnik, którzy siedmiu pszczelarzy, Stanisława Czempasa, Czesława Szumilasa, Edmunda Bryjoka, Teodora Mateję, Teodora Musioła, Edmunda Jarnota i Jerzego Stadlera, uhonorowali odznakami przyznanymi im przez ministra rolnictwa. Następnie prezes Binko wręczył wspomnianemu Edmundowi Bryjokowi, wiceprezesowi zarówno ŚZP, jak i koła „Bieruń” oraz kierownikowi ośrodka „Trutowisko-Murcki”, najwyższe odznaczenie pszczelarskie, popiersie ks. Jana Dzierżona, za całokształt długoletniej społecznej działalności na rzecz śląskiego pszczelarstwa.

Prezes Binko też wręczył złote medale ŚZP byłemu i obecnemu prezesowi koła „Bieruń”, Alojzemu Bołdysowi i Stanisławowi Czempasowi, a Oskarowi Krzemieniowi srebrny medal ŚZP, natomiast Edwardowi Szwedzie, Franciszkowi Urbańczykowi, Bernardowi Stolorzowi, Pawłowi Trzońskiemu, Janowi Durajowi i Piotrowi Wąsikowi złote odznaki ŚZP, Damianowi Siwkowi, Dariuszowi Rakowi, Januszowi Gąszczowi, Pawłowi Szyji i Wacławowi Ścierskiemu srebrne odznaki ŚZP, a Tadeuszowi Mateji, Ryszardowi Urbańczykowi i Januszowi Gnizie brązowe odznaki ŚZP. Jan Bołdys i Stanisław Jabłoński otrzymali z rąk prezesa Czempasa i wiceprezesa Bryjoka grawertony z gratulacjami i podziękowaniami za 45-letnią działalność w kole „Bieruń”, natomiast redaktor Mirosław Leszczyk grawerton z podziękowaniami za propagowanie pszczelarstwa w prasie lokalnej i regionalnej. Symboliczne podziękowania za dużą pomoc w organizacji jubileuszowej imprezy otrzymali Anna Bryjok, Krystyna Krzemień oraz Artur Głowacki i Tadeusz Mateja.

Trutowisko Murcki

Wzajemne podziękowania i życzenia złożyli też sobie nawzajem prezes Czempas oraz prezydent Lasok, burmistrz Pustelnik i prezes Binko, po czym wszyscy udali się na zewnątrz pawilonu, gdzie ks. Kotyczka poświęcił okolicznościowy obelisk, a następnie goście oficjalni posadzili pamiątkowe drzewko – klon kulisty.

Po powrocie do pawilonu wysłuchano bardzo interesującej prelekcji dra Wiesława Londzina, na temat roli pszczoły w środowisku naturalnym, a także krótkiego wykładu Bernarda Jaromina, byłego wieloletniego kronikarza koła „Bieruń”, na temat jego historii. Nadmieńmy tylko, że założycielami koła byli dwaj bracia Edward i Paweł Jarominowie z Bierunia Nowego. Przechodziło ono różne koleje losu, zwłaszcza podczas okupacji niemieckiej i tuż po II wojnie światowej. Jego długoletnimi prezesami byli wspomniany Paweł Jaromin, Wilhelm Pioskowik, Czesław Szumilas, a od 1998 roku do dzisiaj Stanisław Czempas. Obecnie koło skupia hodowców pszczół głównie z czterech gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego – Bierunia, Lędzin, Imielina i Chełmu Śl., ale także z Mysłowic, Tychów i Oświęcimia.

Trutowisko Murcki --------------

Dalsza część uroczystości miała już charakter biesiady towarzyskiej. Konsumpcję śląskiej rolady z modrą kapusta, a potem grochówki z kotła, uprzyjemniał blisko godzinny koncert zespołu folklorystycznego „Lędzinianie” prowadzonego przez Franciszka Moskwę, a następnie muzyka folkowa i śpiew pana Franciszka oraz wspomnianych już duetu dziewczyn. Nie brakowało też wśród biesiadników amatorów tańca na scenie bądź pomiędzy stołami.

Wszyscy goście gratulowali gospodarzom imprezy nie tylko 80-letniej już działalności koła „Bieruń”, ale także znakomitej jej organizacji, bardzo bogatego i zróżnicowanego pragramu oraz niemalże rodzinnej atmosfery. – Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, zorganizowanej na dodatek w pięknym otoczeniu, bo na leśnej polanie – mówi Przemysław Major, przewodniczący Rady Miasta Bieruń. – Dziękuję z całego serca zarządowi koła za zaproszenie!


Mirosław Leszczyk


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"