fbpx

NEWS:

Dostosowanie pasieki stacjonarnej do bazy pokarmowej, cz. 2.

W poprzedniej części artykułu poruszono zagadnienie liczby pszczół i ich zagęszczenia. Ustalono, że liczba pszczół jest największa po 8 tygodniach od rozpoczęcia przez matkę maksymalnego czerwienia. Omówiono również aspekt zużycia miodu przez pszczoły na własne potrzeby i obliczono przychód miodu w przeliczeniu na jedną pszczołę. Z obliczeń wynikło, że zużycie energii przez pszczoły na czynności inne niż żywienie czerwia rośnie mniej niż liczba znajdujących się w ulu pszczół.


f o t . © R o m a n D u d z i k

Określenie zasobu miodowego pasieki

Do uzyskania wysokiej opłacalności pasiek stacjonarnych należy wychować w nich tylko i aż tyle pszczół, ile ich potrzeba do zebrania całego, dostępnego dla pszczół zasobu miodowego z istniejącego pastwiska, a wszystkie pszczoły powinno się skoncentrować w jak najmniejszej liczbie uli.

Do uzyskania maksymalnego efektu trzeba przede wszystkim zlikwidować przepszczelenie i słabe rodziny. Oba te czynniki są moim zdaniem głównym powodem niskich zbiorów miodu z każdego pnia i małej opłacalności krajowych pasiek. Pogląd ten wyznaję i propaguję nie od dziś, jednak z mizernym skutkiem.

Przystępując do odpowiedniej przebudowy pasieki, trzeba najpierw określić zasób miodowy istniejący w jej rejonie. Sposób obliczenia zasobu miodowego, dostępnego dla pszczół zawarty jest między innymi we wspomnianej książce dra M. Lipinskiego.

Podstawą obliczeń jest powierzchnia zajęta przez różne rośliny miododajne w promieniu do 2 km i określenie ich łącznej wydajności miodowej. Jest to sposób bardzo żmudny i mało dokładny, jednak jedyny możliwy przy zakładaniu pasieki w nowym miejscu.

Znacznie prostsze i dokładniejsze jest określenie wykorzystanego zasobu miodowego przez pasieki już istniejące. Składa się z sumy rocznego zużycia miodu na potrzeby własne przez całą pasiekę i wybranego w tym czasie miodu.

Zużycie miodu na potrzeby własne zależy od siły rodzin. Można je łatwo obliczyć dla każdej rodziny za pomocą algorytmu, który opracowałem na podstawie wyżej opisanych doświadczeń, zebranych w mojej pasiece. Do algorytmu 105 000 g – [(70 000 – n) × 1,25] = Z, należy wstawić w miejsce „n” maksymalną liczbę pszczół w ulu w okresie szczytowego rozwoju rodziny. Obliczony wynik „Z” jest całorocznym zużyciem miodu przez daną rodzinę pszczelą na potrzeby własne w gramach.

Jeżeli przeciętna rodzina w pasiece osiąga w sezonie maksymalną siłę 50 000 pszczół, zużywa na potrzeby własne według algorytmu 80 kg miodu. Dodając uzysk 18 kg miodu z pnia, zasób miodowy wykorzystany przez pojedynczą rodzinę wynosi 98 kg, a w przeliczeniu na jedną pszczołę tylko 98 000 : 140 000 = 0,7 g.

W takiej pasiece pszczoły nie są w pełni wykorzystane. Jest ich za dużo w stosunku do zasobu miodowego istniejącego pastwiska, co nazywamy przepszczeleniem. Z tego powodu z ogólnej ilości miodu zebranego przez każdą rodzinę pszczelarz wybiera tylko (18 × 100) : 98 = 18,4%. Im niższy jest ten procent, tym większa jest zmienność uzysku miodu towarowego w kolejnych latach.

W warunkach przepszczelenia pszczelarze często łagodzą jego skutki przez większe ograniczenie czerwienia matek przy zachowaniu tej samej liczby rodzin pszczelich. Według algorytmu liczba pszczół w ulu maleje z tego powodu szybciej niż zużycie miodu na potrzeby własne.

Słabe rodziny są mniej produktywne. Bywa też, że w celu uzyskania większej ilości miodu pszczelarze zwiększają liczbę pni, skazując pszczoły do lotów na dłuższe odległości i podbieranie nektaru z zasobu miodowego sąsiednich pasiek. To dodatkowo zwiększa w pasiece zużycie miodu na potrzeby własne i to kosztem uzysku miodu towarowego z danego terenu. Takie postępowanie czyni pszczelarstwo jeszcze mniej opłacalnym.

Dostosowanie pasieki do zasobu miodowego

Istnieją znaczne różnice między poszczególnymi pasiekami w kraju. W każdej z nich są inne warunki wyjściowe, niemniej można wszystkie przebudować według tych samych niżej przedstawionych reguł. Oblicza się po kolei: wykorzystany zasób miodowy w rejonie pasieki, liczbę pszczół potrzebnych do jego zebrania i właściwą liczbę ulepszonych uli wielkopolskich, koniecznych do ich wychowu i efektywnej pracy.

Wszystkie poniższe obliczenia przeprowadzono na przykładzie pasieki, składającej się z 20 rodzin pszczelich, z której wybrano w ciągu roku 360 kg miodu.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Alojzy Toma
tel.  728-328-422
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Piękna 32/15, 93-558 Łódź


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"


Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

Spór o maliny w Maleninie W Maleninie k. Tczewa już...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 16-08-2019

Telegraficzny skrót wydarzeń Polska Słupsk » Zirytowany bezczelnymi i regularnymi kradzieżami uli...

Pasieka 5/2019

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 13-08-2019

Pszczelarskie kompendium wiedzy o warrozie, cz. 2. W tej części...

Pasieka 5/2019

Gajda Anna - avatar Gajda Anna, 13-08-2019

Gospodarka matkami w pasiekach Polski i określenie źródeł ich...

Pasieka 5/2019

Bieńkowska Małgorzata - avatar Bieńkowska Małgorzata, 13-08-2019

Zawartość pyłku kukurydzy w obnóżach pszczelich pochodzących z pasiek...

Pasieka 5/2019

Teper Dariusz - avatar Teper Dariusz, 13-08-2019

Całoroczna gospodarka pasieczna, cz. 2. Consuetudinis vis magna est („Wielka jest...

Pasieka 5/2019

Szeliga Przemysław - avatar Szeliga Przemysław, 13-08-2019

Wentylacja zimą i nie tylko Wentylacja gniazda pszczelego to interesujące...

Pasieka 5/2019

Trzybiński Sławomir  - avatar Trzybiński Sławomir , 13-08-2019

Jagodniki w praktyce – nowe i niedoceniane pszczele pożytki Polska...

Pasieka 5/2019

Piątek Michał - avatar Piątek Michał, 13-08-2019

Pasieka w lesie Coraz częściej docenia się korzyści z obecności...

Pasieka 5/2019

Witkowska Paulina - avatar Witkowska Paulina, 13-08-2019