fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

CZY SŁOMA MOŻE BYĆ ALTERNATYWĄ DLA INNYCH MATERIAŁÓW?

Myślę, że istnieje szansa na to, aby słoma była alternatywą dla innych materiałów. Po latach zapomnienia pszczelarze powinni sobie o niej przypomnieć. Może w tym pomóc moda na ekologię.

alt
Za pomocą prawidła czterobocznego wykonuje się cały korpus
jednocześnie. Oprócz słomy potrzebne są dwie ramy wykonane
z drewna. Na zdjęciu rama dolna wkładana do prawidła.

Zainteresowanie budową ula ze słomy nie będzie na pewno powszechne. Są jednak pszczelarze, którzy poważnie interesują się tym zagadnieniem. Jedni, bo mają czas i lubią majsterkować, inni liczą na oszczędności. Są też tacy, którzy pragną zająć się produkcją ekologiczną. Ul ze słomy wykonany we własnym zakresie sprawi pszczelarzowi dużo satysfakcji, a cenowo może przynieść spore oszczędności.

Niektórzy mogą się uśmiechać i twierdzić, że powrót do słomy to anachronizm. Jednak coraz częściej wracamy do tego, co już było. Tak dzieje się  nie tylko u nas. Po zachwycie cywilizacją człowiek coraz częściej czuje się nią zmęczony, pomimo że miała ona ułatwiać mu życie. Stąd często obserwuje się odwrót od nowoczesnych technologii na korzyść  materiałów i technologii tradycyjnych. Dlatego, szczególnie na zachodzie Europy, spotkać można budynki kryte strzechą czy też wykonane z innych materiałów naturalnych.

Aby wykonać ul ze słomy, trzeba włożyć nie tylko dużo pracy, ale i sporo zabiegów organizacyjnych związanych z pozyskaniem dobrej jakości słomy. Powinna ona być zebrana sposobem tradycyjnym, co dzisiaj spotyka się już coraz rzadziej. Dlatego powinniśmy o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej i zaopatrzyć się w taki materiał, w innym przypadku może być on nieosiągalny.

Sposobów wykonania ula ze słomy jest kilka, a mianowicie:

•    wykonanie na prawidle czterobocznym całego korpusu,
•    wykonanie na prawidle każdej ściany oddzielnie,
•    wykonanie na prasie ze słomy targanej,
•    wypełnienie słomą wnętrza i szkieletu z drewna.

Ul powinien być funkcjonalny, tak aby w prosty sposób można było zmieniać pojemność gniazda i wykonywać wszystkie zabiegi związane z pielęgnacją pszczół. Pojemność gniazda jest różna w zależności od pory roku. Można ją wyrazić ilością ramek lub ciężarem pszczół zasiedlających ul. Ten ostatni waha się w granicach od 1,5 do 5 kg. Ilość ramek, czyli wielkość gniazda, można w prosty sposób zmieniać. W leżakach i ulach kombinowanych poprzez dostawianie ramek w poziomie i ewentualnie nadstawkę, w stojakach poprzez dostawianie  kolejnego korpusu.

alt
Ta konstrukcja to szkielet przyszłego ula. Słoma posłużytu
jednak tylko jako materiał izolacyjny do ocieplenia dwóch ścian.
Wnętrze i ściany boczne wykonane są z drewna. 

W niniejszych rozważaniach chciałbym zaproponować ul do gospodarki pionowej, czyli korpusowy, gdzie wszystkie korpusy mają te same wymiary. Wynika to z potrzeby intensyfikacji produkcji oraz możliwości stosowania nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej. Znacznie łatwiej zastosować je w ulu korpusowym niż tradycyjnym.

Pierwszy sposób polega na wykonaniu całego korpusu od razu. Potrzebne jest do tego specjalne prawidło z drewna. Drugi jest podobny z tą różnicą, że każda ściana wykonywana jest oddzielnie, a następnie łączy się je. Ostatni model skonstruowany jest tak jak ul drewniany, a słoma służy za izolację termiczną.
Aby można było wykonać ul jakimkolwiek sposobem, należy najpierw określić wymiary jego korpusu. Będą one zależały od wybranego systemu, czyli wymiaru ramki oraz ilości ramek w korpusie. W Polsce do najczęściej używanych uli korpusowych należą:

•    wielkopolski        o ramce 360/260 mm,
•    Ostrowskiej        o ramce 260/230 mm,
•    wielokorpusowy     o ramce 435/230 mm.

[...] - treść ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Tekst i zdjęcia
Mieczysław Janik


Czasopismo dla pszczelarzy z pasją - Pasieka 2003 nr 4.
Zamów egzemplarz
"Pasieki"