fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 4

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla Pszczelarstwa”

Po raz piąty pszczelarze z całej Polski odwiedzili Targi Kielce, by wysłuchać wykładów dotyczących chorób pszczół miodnych i ich zwalczania. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy między pszczelarzami a Inspekcją Weterynaryjną.
Wydarzenie odbyło się czternastego marca 2019 i zgromadziło 320 uczestników.

Pasieka nr 95 ([PAS95], maj - czerwiec 2019)
Doktor Bogdan Konopka podczas otwarcia konferencji. Fot. Teresa Kobiałka

Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Vet-Animal, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polski Związek Pszczelarski oraz Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach.

Konferencję rozpoczął Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił licznych patronów konferencji: Wojewodę Świętokrzyskiego, Agatę Wojtyszek i Głównego Lekarza Weterynarii, Pawła Niemczuka. Nad wydarzeniem patronat objął również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Ardanowski.

Patron, ze względu na liczne obowiązki, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, ale listownie skierował do uczestników słowa, odczytane przez Tomasza Żółciaka. Minister podkreślał ważną rolę pszczelarzy w produkcji żywności i ochronie środowiska naturalnego.

Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Senator RP Jacek Włosowicz oraz Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon byli kolejnymi osobami, które skierowały do uczestników słowa na otwarcie konferencji.

Pasieka nr 95 ([PAS95], maj - czerwiec 2019)
Doktor n. wet. Andrzej Jędruszuk. Fot. Teresa Kobiałka

Ostatni z występujących wręczył dr. Konopce medal im. ks. dr. Jana Dzierżona.

Organizatorom kieleckiej konferencji udało się zgromadzić ekspertów wiedzy weterynaryjnej, którzy na co dzień zajmują się pszczołami. Pierwszym prelegentem był dr hab. Paweł Chorbiński, który poprowadził wykład „Zgnilec amerykański i europejski  – wektory przenoszenia choroby oraz diagnoza różnicowa”, przedstawiając najnowsze fakty dotyczące zgnilców amerykańskiego i europejskiego.

Prelegent nakreślił różnicę między tymi dwiema chorobami, podkreślając, że nauka zna kilka wariantów pierwszego z wymienionych rodzajów zgnilca, ale tylko dwa z nich notowane są na terenie Polski. Ponadto weterynarz położył szczególny nacisk na naukę rozpoznawania symptomów tej choroby w pasiece.

Doktor nauk weterynaryjnych Andrzej Jędruszuk przedstawił prezentację „Co nowego w walce z warrozą”, wymieniając wszystkie leki farmaceutyczne dostępne dla polskich pszczelarzy.

Ciekawy temat poruszył dr Jarosław Młynarczuk, prezentując wykład „Mechanizmy oddziaływania ksenobiotyków na organizmy żywe”. Ksenobiotyk to substancja obca, która naturalnie nie jest przyjmowana ani produkowana przez organizm, jak np. toksyny czy leki.

Prelekcją, która bardzo poruszyła zgromadzonych na sali pszczelarzy, była ta przygotowana przez dr. Jerzego Próchnickiego: „Zdrowotność pszczół a środki ochrony roślin”. Dotyczyła wpływu pestycydów i herbicydów na kondycję rodzin pszczelich w Polsce i na świecie.

Po wykładach był czas na dyskusję. Wszyscy prelegenci odpowiadali w sposób merytoryczny na pytania pszczelarzy i wspólnie starano się rozwiązać kwestie frapujące środowisko pasieczników.

Poruszono temat ignorowania przez pszczelarzy zaleceń naprzemiennego stosowania substancji aktywnych do zwalczania warrozy, co przyczynia się do narastania lekooporności pasożytów. Między innymi z tego powodu amitraza powoli przestaje działać.

Pasieka nr 95 ([PAS95], maj - czerwiec 2019)
Doktor hab. Paweł Chorbiński. Fot. Teresa Kobiałka

Przypomniano, że nawet jeśli leki różnią się nazwą, to niekoniecznie zawierają inne substancje aktywne i przed przystąpieniem do zabiegów należy dokładnie zapoznać się ze składem leku. Kilkakrotnie podkreślano, że na rynku są obecne cztery substancje aktywne, a zarejestrowanych jest aż 10 leków, do których powinni mieć dostęp wszyscy pszczelarze.

Tymczasem na sali konferencyjnej podniosły się głosy, że w kołach pszczelarskich, z niewiadomych przyczyn, podaje się ograniczoną listę leków. Możliwe, że wiąże się to z problemem zamawiania leków na życzenie pszczelarzy, a nie ordynowaniem ich przez lekarzy weterynarii, czyli osoby najbardziej kompetentne, które z pewnością dbałyby o rotację substancji aktywnej.

Pszczelarstwo jest pod tym względem precedensowe, bo żadna inna grupa producentów żywności odzwierzęcej nie decyduje sama o sposobie leczenia pogłowia. Podsumowania spotkania dokonał Bogdan Konopka.

Całe wydarzenie było bardzo dobrze zorganizowane i poprowadzone na wysokim poziomie. W następnym roku również będziemy w nim uczestniczyć. Naprawdę warto!

Martyna Walerowicz


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"