fbpx

NEWS:

6.WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Wymagania jakościowe dla wosku pszczelego reguluje w kraju norma PN-72/R-78890:1996 „Wosk pszczeli” [1–6]. Rozróżnia się dwie klasy wosku, a mianowicie I i II. Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne dla obu klas wosku zebrano w Tabeli 7.

Fot. Przemysław Grobelny

Warto zaznaczyć, że badania organoleptyczne wosku pszczelego wykonuje się na świeżo przełamanej bryle. Oględziny należy wykonać przy świetle padającym na miejsce przełamania pod kątem 45°, a także na drodze określania zapachu oraz ugniatania i rozciągania wałeczkowatej próbki tego surowca w palcach [3]. Obie klasy wosku pszczelego charakteryzują ponadto liczby: kwasowa – wyrażająca ilość wodorotlenku potasu w mg potrzebną do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 g wosku, liczba zmydlania – wyrażająca ilość KOH w mg potrzebna do hydrolizy estrów i zobojętnienia kwasów zawartych w 1 g wosku oraz liczba jodowa – informująca o zawartości związków nienasyconych w 100 g wosku [6]. O tym, dlaczego wymagania jakościowe dla wosku pszczelego zawarte w PN nie są wystarczające, zwłaszcza w kontekście zafałszowań tego produktu pisała wielokrotnie Ewa Waś w „Pasiece” m.in. w numerze 2/2023 w artykule pt. „Czy istnieją proste metody wykrywania zafałszowań wosku pszczelego” [przyp. red.].

Fot. Tseen Khoo
Norma PN-72/R-78890:1996 „Wosk pszczeli” nie jest obligatoryjna, mimo że znajduje się na liście aktualnych norm – jest jedynie dokumentem do dobrowolnego stosowania. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 142/2011 wosk pszczeli jest zaliczany do produktów zwierzęcych tzw. kategorii trzeciej i traktowany jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego, „nie do spożycia przez ludzi”. W myśl tego zapisu nie stanowi potencjalnego zagrożenia w łańcuchu żywnościowym i nie podlega ścisłej kontroli urzędowej – przyp. red.
Fot. efe_madrid
Tabela 7. Wymagania i klasy wosku pszczelego przeznaczonego do obrotu (PN-72/R-78890)

Kryteria jakościowe

Klasy wosku

I

II

Parametry organoleptyczne

Barwa

jednolita, od białej lub jasnożółtej do ciemnożółtej lub zielonkawobrązowej

jednolita lub niejednolita od zielonkawej lub brązowej do ciemnobrunatnej i szarej z odcieniem oliwkowym bez białych smug

Zapach

swoisty zbliżony do zapachu miodu i kitu pszczelego

Konsystencja

twarda, wosk powinien wykazywać: plastyczność, brak poślizgu, nierozciągliwość, przy żuciu kruchość i brak klejenia się do zębów

Struktura

jednorodna, na powierzchni przełamania ziarnista

jednorodna lub niejednorodna, na powierzchni przełamania ziarnista

Woda w postaci koloidalnej

obecność niedopuszczalna

ślady

Parametry fizykochemiczne

Temperatura topnienia (°C)

62–64

62–65

Ciężar właściwy (g/ml)

0,950-0,965

Liczba kwasowa

17–21

16–22

Liczba zmydlania

87–101

84–103,5

Liczba jodowa

7–11

6–11

Zawartość węglowodorów (%)

<16,5

Zanieczyszczenia mineralne (%)

ślady

<2

Literatura:

[1] - Polska Norma PN-72/R-78890:1996 – „Wosk pszczeli”

[2] - Wojtacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe. PRWiL, Warszawa 1988; 150–151.

[3] - Salamon W., Salamon S., Polskie normy w zakresie surowca woskowego, wosku i węzy. VIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska, Częstochowa 2002; 121–125.

[4] - Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Chmielewski W., Wosk pszczeli – aktualne wiadomości. „Pszczelarstwo” 1997, Nr 12, 6–7.

[5] - Prabucki J. (red.), Pszczelnictwo. Wyd. Albatros, Szczecin 1998; 573–576.

[6] - Bąk B., Wilde J., Biologia wypacania, właściwości fizykochemiczne oraz szkodniki wosku pszczołowatych. VIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska, Częstochowa 2002; 17–27.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"