fbpx

NEWS:

Wykorzystanie późnych pożytków

Spadź liściasta i iglasta

Spadź, zwana również rosą miodową, jest wydzieliną mszyc (Aphidoidea) - w tym miodownicowatych (Lachnidae) - i czerwcowatych (Margarodidae), czasem piewików (Auchenorrhyncha) i miodówek (Psylla), żywiących się sokami z łyka roślin.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-PrenumeratorówTakie warunki sprzyjają rozwojowi i żerowaniu mszyc i czerwcowatych. Należy wziąć jednak pod uwagę, iż na spadzi (niezależnie od jej rodzaju) pszczół nie powinno się zimować, gdyż może to doprowadzić do szybkiego przepełnienia jelita pszczół zimowych, a w konsekwencji do nosemozy.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-PrenumeratorówNawłoć

Rodzaj Solidago (nawłoć) liczy w Polsce tylko pięć gatunków, z tej liczby tylko nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) jest rodzimym gatunkiem, która występuje w lasach – znacznie rzadziej na otwartych przestrzeniach i dorasta do maksymalnie metra wysokości.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Jeśli mamy wokół pasieczyska duże areały nawłoci, warto odebrać pszczołom choć część tego miodu.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż zawartość wody oraz drożdżaków przyniesionych z pyłkiem z nawłoci w tym miodzie jest zdecydowanie wyższa niż w innych i jeśli owy miód nie będzie dojrzały nie powinniśmy go odbierać (wirujemy tylko z w pełni poszytych plastrów), gdyż może w bardzo krótkim czasie dojść do fermentacji rozlanego już miodu.Układanie gniazd zimowych

Działania pszczelarza w tym kierunku powinny zostać już rozpoczęte najpóźniej od połowy lipca. Wtedy to należy wstępnie ocenić jakość plastrów w gnieździe zimowym. Do tego czasu każdy z pszczelarzy powinien mieć wymienione 100% plastrów gniazdowych na nowe.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Takież plastry są dla rodziny pszczelej najlepsze do zimowli, ponieważ są tzw. plastrami ciepłymi. Układamy gniazdo z takich plastrów rozpoczynając od tych z jajami w centrum gniazda, przez te z młodym czerwiem, po ramki z czerwiem na wygryzaniu.Jako skrajne dajemy plastry z zapasem, który pszczoły mają nagromadzony przeważnie właśnie na ramkach będących tuż przy ścianach ula. Jak ułożyć gniazdo, by było ono dostosowane do siły zimującej rodziny, gdy końcem sierpnia czy na początku września mamy w ulu tyle pszczół, że obsiadają one np. 20 ramek wielkopolskich na czarno, z czego 10 jest gniazdowych a 10 to jeszcze miodnia?

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Tak ułożone gniazdo z właściwie ustawioną wentylacją (o niej w październiku) jest przygotowane, by rozpocząć zakarmianie pszczół na zimowlę.

Karmienie na zimowlę

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-PrenumeratorówNa każdą ramkę wielkości wielkopolskiej w pełni nabitą zapasami pszczoły potrafią włożyć nawet do 3 kg zapasów, najczęściej jest to jednak ok 2-2,5 kg. Wszystkie ramki też nie są przez pszczoły w pełni zalewane zapasami, bo musi zostać nieco przestrzeni plastrowej z wolnymi komórkami, na których w pierwszej kolejności uwiąże się kłąb zimowy.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Jeśli mamy silne rodziny i są w odpowiednim czasie zakarmiane (przy karmieniu cukrem rozpoczynamy jego podawanie ok. 25 sierpnia najpóźniej a kończymy ok. 10 września, gdyż później pszczoły mogą nie chcieć już przerabiać syropu cukrowego), to całą podaną paszę zimową w postaci syropu cukrowego przeniosą nam w plastry pszczoły letnie, które jeszcze funkcjonują w rodzinie.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Każdy z pszczelarzy musi więc sam zdecydować, czym karmić swoje pszczoły. Osobiście polecam samemu przetestować różne rodzaje karm dla naszych podopiecznych i wtedy wybrać swój styl karmienia i rodzaj karmy na zimowlę dla pszczół.

3:21:1
kg cukruI wodyI syropukg cukruI wodyI syropu
1,000,661,301,001,001,60
1,501,001,971,501,502,40
2,001,332,622,002,003,20
2,501,663,272,502,504,00
3,002,003,933,003,004,80
3,502,334,583,503,505,60
4,002,665,244,004,006,40
4,502,995,894,504,507,20
5,003,336,555,005,008,00
5,503,667,205,505,508,80
6,003,997,866,006,009,60
6,504,328,516,506,5010,40
7,004,669,177,007,0011,20
7,504,999,827,507,5012,00
8,005,3210,488,008,0012,80
8,505,6511,138,508,5013,60
9,005,9911,799,009,0014,40
9,506,3212,449,509,5015,20
10,006,6513,1010,0010,0016,00
10,506,9813,7510,5010,5016,80
11,007,3214,4111,0011,0017,60
11,507,6515,0611,5011,5018,40
12,007,9815,7212,0012,0019,20
12,508,3116,3712,5012,5020,00
13,008,6517,0313,0013,0020,80
13,508,9817,6813,5013,5021,60
14,009,3118,3414,0014,0022,40
14,509,6418,9914,5014,5023,20
15,009,9819,6515,0015,0024,00

 Porady pasieczne Przemysława Grobelnego K183