fbpx

NEWS:

Rzepak – intensywny pożytek nektarowy i pyłkowy

Rzepak

Wysoce miododajna roślina wywodząca się z kapustowatych. Typowo uprawna, o łodydze wniesionej i rozgałęzionej, dorastająca do 1-1,5 m. Posiada głęboki korzeń palowy oraz liczne drobne korzenie poboczne, przez co jest w miarę odporna na suszę i nawet w przypadku małej ilości opadów potrafi intensywnie nektarować i pylić.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-PrenumeratorówRzepak daje pszczołom znaczne ilości pyłku, ale też ogromne ilości nektaru. Z hektara rzepaku w czystym zwartym zasiewie można uzyskać wydajność na poziomie nawet 240 kg, średnia jednak wydajność rzepaku waha się na poziomie 80-160 kg/ha.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Odbiór pierwszego miodu a nastrój rojowy rodzin

Należy wziąć pod uwagę, iż miód rzepakowy szybko zmienia się w krupiec i jeśli w porę nie odbierzemy go naszym podopiecznym skrystalizuje w plastrach i stanie się praktycznie niemożliwy do odebrania. Jeśli w trakcie nektarowania rzepaku załamie się pogoda i przez kolejno po sobie następujące cztery dni pszczoły nie będą wykonywały lotów na rzepak należy go odwirować z plastrów (to co naniosły), niezależnie czy plastry takowe są poszyte czy też nie.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Podebranie miodu ma też wpływ na obniżenie skłonności do wyrojenia się rodziny.

Uciekające rójki

Dlaczego pszczoły się roją? Wielu pszczelarzy zastanawia się, czy ma na to wpływ siła rodzin, kilka dni załamania pogody, w czasie których pszczołom brak zajęcia, czy jest to naturalny proces nad którym da się zapanować. Rójka w rodzinie pszczelej, nad którą nikt nie panuje jest całkowicie naturalnym procesem podziału rodziny.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Najkorzystniejszym z produkcyjnego punktu widzenia pasieczyska jest zapobieganie rójkom. Takie działanie pszczelarza rozpoczyna się w już we wspomnianym wcześniej kwietniu od wymiany wszystkich plastrów gniazdowych. Samo jednak wymienianie plastrów gniazdowych nie jest jedynym działaniem, jakie pszczelarze powinni zastosować w okresie rojowym przypadającym najczęściej pomiędzy 10 maja a 20 czerwca.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wymiana matek w rodzinach pszczelich ma też znaczenie w odniesieniu do rojliwości rodzin pszczelich. Poddając matki hodowlane lub wyhodowane samemu, jakie selekcjonowane są na genetycznie obniżoną skłonność do rójki, tym samym już przeciwdziałamy powstawaniu nastrojów rojowych w rodzinach pszczelich, a to ma znów wpływ na produkcyjność całej pasieki.

Przemysław Grobelny


 Porady pasieczne Przemysława Grobelnego K183