fbpx

NEWS:

IX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

27-28 września 2008IX Dolnośląskie Święto Miodu i WinaOrganizatorami tegorocznego Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina byli: Urząd Gminy i Miasta Przemków, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Przemkowski Ośrodek Kultury, Fundacja Wrzosowa Kraina, Przemkowski Park Krajobrazowy, Towarzystwo Wspierania Pszczelarstwa w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, Sekcja Winoroślarska Związku Sadowników Polskich.


Laureat I miejsca w „Konkurskie na wzorową pasiekę Dolnego Śląska” - Emil Oberski z DZP we Wrocławiu, zdobywca m.in. Proporca Przechodniego, odbiera wyróżnienie Redakcji „Pasieki” z rąk redaktora naczelnego Janusza Pudełko

Przybyli goście honorowi, między innymi Jerzy Szmajdzinski, Ewa Drozd, Ryszard Sułkowski, Zdzisław Średniawski, Paweł Czyszczoń, Jacek Sołtys, Leszek Grala, Andrzej Stram, Agnieszka Łętkowska, Bożena Maziarska, Piotr Śnigucki, Anna Brok, Stanisław Laskowski, Marek Tramś, Radni Rady Powiatu Polkowickiego z przewodniczącym rady Włodzimierzem Liberskim, Burmistrzowie i Wójtowie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Radni Rady Miejskiej Przemkowa z przewodniczącym Jackiem Janikowskim, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Przemków Bogusławem Stankiewiczem i Nadleśnictwa Chocianów Stanisławem Mazanem. Przybyły także liczne reprezentacje pszczelarzy wraz ze sztandarami związków, kół i zrzeszeń pszczelarskich.

Po raz pierwszy do Przemkowa przybyli pszczelarze wraz ze swym sztandarem z Zagłębiowskiego Koła w Czeladzi na Górnym Śląsku z Wiceprezesem Ryszardem Filipczykiem oraz pszczelarze z Kół w Osiecznej, Przemęcie, Rawiczu, Śmiglu, Wolsztynie i Wschowej w Wielkopolsce oraz z wielu kół Dolnego Śląska.

Uroczystego otwarcia święta i powitania gości dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Przemków Stanisław Pępkowski i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Dolnośląskich Związków Pszczelarzy, Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Alojzy Wacławek.

Pozostali laureaci konkursu wśród gości i organizatorów – od lewej: Wiceprezydent PZP Ryszard Sułkowski, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolnieczego Agnieszka Łętkowska, Dyrektor Paweł Czyszczoń, Przewodniczący WRKDZP, Prezes ZPZL w Legnicy Alojzy Wacławek i Wiceprezes DZP we Wrocławiu, członek komisji konkursowej Jan Biernacki

Po raz szósty odbył się „Ogólnopolski bieg po miód” pod patronatem mistrza świata w triatlonie Jerzego Górskiego oraz V Spotkanie Osób Niepełnosprawnych zakończone udziałem w „Ogólnopolskim Biegu po miód osób niepełnosprawnych”.

Miało miejsce również seminaryjne spotkanie na temat wpływu roślin genetycznie modyfikowanych na zdrowie ludzkie i środowisko pszczół oraz spraw związanych ze sposobem pozyskiwania i dopuszczania do  handlu zarejestrowanego produktu regionalnego pod nazwą: „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”.

Ważnym i oczekiwanym punktem programu było podsumowanie IX edycji „Konkursu na wzorową pasiekę” oraz III edycji „Wzorowego gospodarstwa pasiecznego Dolnego Śląska w 2008 roku”. W kategorii pasiek I miejsce zajął Emil Oberski.

Dwa II miejsca należały do Romana Śmieszka i Czesława Turwanickiego. III miejsca zajęli: Mieczysław Okoń i Zbigniew Ożóg oraz Jan Wójcik. Wyróżnienia specjalne przyznano czterem dalszym pasiekom: Jana Kucego, Władysława Czuprysia, Henryka Zaręby i Janiny Kirejczyk. W kategorii gospodarstwa pasiecznego I miejsce zdobyli ponownie Izabela i Leszek Tumilewiczowie. II miejsce zdobył Antoni Teuerle, natomiast III Paweł Panek.

Do zobaczenia w Przemkowie za rok! Darz miód.

Alojzy Wacławek
fot. © Alojzy Wacławek


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"