fbpx

NEWS:


„Wychów matek pszczelich”

Sławomir Trzybiński
Pozycja niezbędna dla każdego pszczelarza posiadającego pasiekę hodowlaną. Autor w sposób wyczerpujący opisuje m.in. warunki, sprzęt i metody wychowu matek pszczelich. Ponadto porusza zagadnienie doskonalenia pogłowia pszczół.
Warto podkreślić, że Sławomir Trzybiński przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie nabyte we własnej pasiece hodowlanej. Zatem proponowane w książce rozwiązania są sprawdzone i warte polecenia.


Wychów matek pszczelich jest możliwy w każdej pasiece, a od ich jakości zależy sukces lub niepowodzenie w prowadzeniu pasieki. Zatem warto poznać tajniki hodowli matek i z powodzeniem wykorzystać je na własne potrzeby.„Pszczoły miodne”

Armin Spürgin
W książce m.in. o znaczeniu zapylania roślin przez pszczoły, ich systemie komunikacji, o powstawaniu miodu. „Pszczoły miodne” zawierają również informacje na temat pszczelarstwa, m.in. sposobów obchodzenia się z pszczołami, rocznych wydatków związanych z hodowlą oraz opis siedlisk dla rojów i pszczelich produktów.


Starannie wybrane i przygotowane ryciny i fotografie zainteresują nie jednego pszczelarza. Ponadto wydawca zamieścił informacje na temat muzeów i skansenów pszczelarskich w Polsce i Europie. Przydatny może być również wykaz związków i stowarzyszeń pszczelarskich oraz wydawnictw pszczelarskich i zasobów internetowych.
„Higiena w pasiece”

Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński
Przez pojęcie higieny w pasiece rozumiemy pewne czynności, które zapobiegają powstawaniu, przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się chorób pszczół dorosłych i czerwia. Szeroko rozumiane wymogi higieny dotyczą także produktów pozyskiwanych od pszczół.


Zdrowe rodziny pszczele zapewniają pszczelarzowi godziwy zarobek uzyskiwany ze sprzedaży produktów pasiecznych, głównie miodu. Zdrowe rodziny pszczele, to także rodziny silne, które, niezależnie od swoich możliwości produkcyjnych w zakresie pozyskiwanego od nich miodu, zapewniają wysokie plony w polu, sadzie i ogrodzie jako zapylaczki entomofilnych roślin uprawnych.


Zagadnieniu utrzymywania silnych i wydajnych rodzin pszczelich poświęca się wiele uwagi i wciąż poszukuje nowych, doskonalszych metod zapewniających większą ich produkcyjność.


Z tych względów dużo uwagi poświęca się także zagadnieniom związanym ze zdrowotnością rodzin pszczelich, zapobieganiu chorobom, a zwłaszcza chorobom zaraźliwym, w czym niemałe znaczenie mają czynności związane z szeroko pojętą higieną pasieczną.


Notes pasieczny

Pszczelarze prace wykonywane w pasiece i swoje spostrzeżenia notują na różne sposoby. Od polegania na własnej pamięci, przez „zwykłe” notatki na kartkach umieszczonych w ulu, w zeszytach, szczegółowy zapis zerojedynkowy, aż po użycie programów komputerowych. Czy wszystkie one są dobre? Na pewno dobre są te, które ułatwiają i przyspieszają obsługę rodzin pszczelich, nie są pracochłonne i nie powodują wzrostu kosztów prowadzenia pasieki.


Najczęściej spotykana forma notatek w naszych pasiekach to właśnie prowadzenie zeszytów czy książek pasiecznych, w których każda rodzina ma swoją stronę, czyli kartę ulową. Notuje się na niej wszystkie dane dotyczące rodziny: rasę i linię matki, datę jej poddania, poszczególne zabiegi prowadzone w rodzinie, miodobrania, ilość odebranego miodu, karmienie, zabiegi lecznicze… Niby nic takiego, przecież każdy potrafi taki zeszyt pasieczny wykonać i poprowadzić. Czasem jednak, już w trakcie sezonu okazuje się, że pewne rubryki trzeba dodać, a inne przygotowaliśmy niepotrzebnie. Oczywiście doświadczenia te wykorzystamy w kolejnym roku i notatki pasieczne poprowadzimy już tak jak trzeba.


Tych praktyk można uniknąć. „Notes pasieczny”, oferowany przez wydawnictwo „Pasieka” został przygotowany w oparciu o doświadczenia wielu pszczelarzy, jak również na podstawie podobnych notatników, pojawiających się na rynku pszczelarskim już od wielu lat. Tym razem uwzględnia tylko te czynności pasieczne, których odnotowanie jest niezbędne ze względu na ich wpływ na wydajność pracy i poziom produkcji. Duże znaczenie mają zapiski dotyczące pożytków, z jakich korzystały pszczoły oraz przebiegu pogody. Dzięki prowadzeniu wieloletnich skrupulatnych notatek, zapisywaniu terminów występowania pożytków, ich obfitości oraz towarzyszącej im pogodzie, z dużym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć jakość pożytków już na początku kolejnego sezonu pasiecznego. Zjawiska pogodowe mają wpływ nie tylko na obfitość nektarowania i możliwości zbioru wziątku przez pszczoły. Mogą również stwarzać bardziej korzystne warunki dla rozwoju chorób, w pierwszym rzędzie warrozy, ale też grzybic, chorób wirusowych, nosemozy. Porównując zjawiska meteorologiczne w bieżącym sezonie z tymi w poprzednie lata łatwo będzie zaplanować wykonanie dodatkowych zabiegów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych. Wszystkie te działania bezpośrednio przełożą się na wzrost produkcji nie tylko w tym sezonie, ale i w następnych.


Prowadzenie szczegółowych notatek pasiecznych ułatwi wybór odpowiedniej dla naszej pasieki rasy i linii pszczół, optymalnego typu ula oraz wybranie właściwych terminów wykonywania najważniejszych prac pasiecznych: podkarmiania, poszerzania gniazd, ograniczania czerwienia, wymiany matek, przygotowania do zimy i wielu innych. Udokumentowanie zbieranych przez lata doświadczeń pozwoli je skutecznie wykorzystać i przyniesie wiele satysfakcji z prowadzenia pasieki, zarówno tej małej, jak i zawodowej.


Zapraszamy do księgarni naszego wydawnictwa. Prowadzenie notatek ułatwi każdemu pszczelarzowi prowadzenie pasieki. Pozwoli na zwiększenie wydajności pracy, właściwe zaplanowanie prac pasiecznych, osiągnięcie wyższych zbiorów miodu oraz lepsze zrozumienie świata pszczół i jego związków z otaczającą nas przyrodą.

Sławomir Trzybiński


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"