fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 18

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • czy na etykiecie z miodem zawsze muszą się znaleźć dane pszczelarza, z którego pasieki pochodzi,
  • czy miód pozyskany przez kogoś innego można sprzedawać pod własną marką;
  • jak nazwać produkt, który składa się z miodu oraz owoców lub innych dodatków.

Pytanie do eksperta o sprzedaż miodu pod marką własną oraz o miody z dodatkami

Sprzedaż miodu pod marką własną

Pytanie czytelnika: Prowadzę sklep ze zdrową żywnością i chciałbym kupować miód pszczeli z pasieki (RHD). Czy tak zakupiony miód mogę sprzedawać pod marką własną?

Weronika Woźna-Burdziak: Nie ma przepisu, który zakazywałby sprzedaży miodu pod nazwą lub firmą podmiotu, który go nie wyprodukował, ale wprowadza go do obrotu. Kwestia takiej sprzedaży powinna być jednak uregulowana pomiędzy faktycznym producentem miodu, a podmiotem, który dany miód chce zakupić i sprzedawać pod swoją nazwą czy firmą. Ponadto należy jeszcze zwrócić uwagę, co niesie za sobą kwestia bycia podmiotem odpowiedzialnym za miód (czyli sprzedawanie go pod swoją nazwą czy firmą). Między innymi istotne będą w tym przypadku przepisy regulujące obowiązki informacyjne względem konsumenta.

Pasieka nr 1/2024
Fot. alexspdz

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Miód z dodatkiem owoców liofilizowanych

Pytanie czytelnika: Jak poprawnie powinno się nazywać na etykiecie miód z dodatkami i czy trzeba podawać dane pasieki, czy można umieścić informację „Wyprodukowano dla:” i podać nazwę sklepu? Czy może to być „Miód z pigwą?”, „Pigwa w miodzie?” czy „Produkt na bazie miodu nektarowego z liofilizowaną pigwą?”

Weronika Woźna-Burdziak: Należy wyjść od tego, że zgodnie z polskim ustawodawstwem za miód uważa się „środek spożywczy, który jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania” (§ 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).

Kolejnym istotnym z perspektywy zadanego pytania aktem jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2513), w którym wskazano między innymi, jakie wymagania w zakresie jakości handlowej powinien spełniać miód jako produkt jednoskładnikowy. Mowa tam między innymi o wymaganiach organoleptycznych, takich jak wygląd, zapach czy konsystencja. Jak również o tym, czego miód zawierać nie powinien.

Przywołane regulacje jednak wskazują jedynie na to, czym jest miód jako jednoskładnikowy produkt, nie precyzują natomiast, że do miodu nie można dodawać innych składników, jak chociażby owoców (oczywiście przy założeniu, że miód jako bazowy produkt jest wytworzony zgodnie z wymaganiami jakości). To obecnie bardzo popularny trend, wielu pszczelarzy decyduje się na poszerzenie swojego asortymentu o miody z określonymi dodatkami. I jest to oczywiście legalne, jednak nurtujące jest to, jak taki produkt nazwać.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Pasieka nr 1/2024
Fot. freepik

1 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

2 - Powyższe jest wynikiem między innymi regulacji wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.), jak również Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), oraz Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 845).


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"