fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 30

Edukacja pszczelarska, cz. 2.

Popularność pszczelarstwa w Polsce wciąż rośnie, a co za tym idzie, na rynku pojawia się wiele ofert skierowanych do tej grupy zawodowej. Coraz więcej placówek edukacyjnych organizuje kursy i szkolenia dla pszczelarzy.

W poprzedniej części opisałam, czym charakteryzują się poszczególne tytuły zawodowe, na czym polegają egzaminy oraz przedstawiłam kilka szkół, które organizują przygotowanie do zdobycia kwalifikacji na kierunku pszczelarz (egz. R4) oraz technik pszczelarz (egz. R17). Tym razem skupimy się na pozostałych placówkach i możliwościach edukacyjnych.

Fot. Gerd Altmann, Pixabay

Wykaz placówek przeprowadzających kursy zawodowe i szkolenia pszczelarskie, a także oferujących możliwość zdobycia wykształcenia średniego na profilu pszczelarskim

Placówka

Miejscowość

Kwalifikacja/szkolenie

Forma kształcenia oraz koszty

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących

Żywiec

pszczelarz (egz. R4)

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty).

Nauka bezpłatna.

Grupa min. 20 os.

ZDZ Centrum Kształcenia

Konin

pszczelarz (egz. R4)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota-niedziela). Nauka jest bezpłatna.

Niepubliczny Zespół Szkół

Rzeszów

pszczelarz (egz.R4)

Kurs obejmuje 557 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Praktyka zawodowa w ilości 80 godzin – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Mińsk

Mazowiecki

pszczelarz (egz. R4),
technik pszczelarz (egz. R17)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne, organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

Kurs RL.04 trwa 574 (3 semestry), zaś RL.17  286 godzin (2 semestry) .

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Różaniec

pszczelarz (egz. R4)

Nauka bezpłatna w formie zaocznej (piątki i soboty co dwa tygodnie)

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej

Płock

pszczelarz (egz. R4),
technik pszczelarz (egz. R17)

Czas trwania kursu: R4 – 1,5 roku, R17 – 6 miesięcy. Nauka jest bezpłatna.

Szkoła posiada pracownię pszczelarską oraz prowadzi własną pasiekę.

Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Kołłątaja

Kraków

studia podyplomowe – pszczelarstwo

Studia podyplomowe obejmują 2 semestry, 192 godziny zajęć dydaktycznych, w tym: 96 godzin wykładów i 96 godzin ćwiczeń, warsztatów i zajęć terenowych, rozłożonych na 12 spotkań, dwudniowych (piątek, sobota), po 8 godzin dziennie, 6 razy w każdym semestrze.

Koszt: 5 000,00 zł (2 500,00 zł/semestr).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Olsztyn

 • dla pszczelarzy początkujących
 • wychów matek pszczelich
 • inseminacja matek pszczelich
 • marketing produktów pasiecznych
 • budownictwo pasieczne
 • zmiana profilu produkcji pszczelarskiej

W sprawie szczegółów należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami katedry pszczelnictwa

tel. 89 524-02-88

Pasieka Pszczeli Raj

Stacja Naukowo-Badawcza im. Dr W. Ostrowskiej

Borzęcin

intensywny kurs pszczelarski dla początkujących

Cena podstawowa z noclegiem i wyżywieniem: 1000 zł.
Kurs trwa 4 dni.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Bydgoszcz

warsztaty dla początkujących pszczelarzy

38 godzin: 2 spotkania po 6 godzin dydaktycznych – teoria + 26 godzin warsztatów w pracowni lub na terenie pasieki (ilość spotkań i czas ich trwania uzależniony od pogody)

 • tryb: weekendowy
 • miejsce: zajęcia wykładowe na kampusie WSG w Bydgoszczy oraz zajęcia warsztatowe w pasiece Pszczelarium na dachu hali sportowej WSG w Bydgoszczy oraz w pasiece w Wałdowie Królewskim.

Koszt: 790 zł

Pszczelarium

Warszawa

kurs pszczelarski podstawowy i średnio zaawansowany

i in.

Całoroczny kurs, 10 spotkań w wybrane niedziele. Łącznie 21 godz. kursu teoretyczno-praktycznego. Koszt 700 zł – podstawowy, 600 zł – średnio zaawansowany

Akademia Pszczelarza

Kraków,

Ogród Botaniczny UJ

kurs pszczelarski

40 godz. (zajęcia teoretyczne) + 30 godz. (zajęcia praktyczne) edycja 2020 – 990 zł/os., zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach od 9:00 do 15:00

Oprócz wyżej wymienionych placówek wiele kół pszczelarskich organizuje dla swoich członków interesujące szkolenia. Warte polecanie są również internetowe serwisy pszczelarskie, social media i portale społecznościowe, które często stanowią cenne źródło informacji i wymianę doświadczeń [zalecamy jednak ostrożność w bezrefleksyjnym stosowaniu porad od przypadkowych internautów, często niebędących specjalistami w danej dziedzinie.

Dlatego warto pierwsze kroki i wiedzę zdobywać korzystając z rzetelnych źródeł informacji – przyp. Red.]. Warto natomiast skorzystać nie tylko z działań oświatowych, ale i współpracy ze starszymi, doświadczonymi pszczelarzami.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie pszczelarz:

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • Prowadzenie gospodarki pasiecznej
 • Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej.

B. RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej:

 • Organizowanie produkcji roślinnej
 • Organizowanie produkcji zwierzęcej
 • Organizowanie produkcji pszczelarskiej.

  Fot. Hermann Traub, Pixabay

Dlaczego warto zdobyć wykształcenie w zawodzie pszczelarz/technik pszczelarz?

Po pierwsze dla własnej satysfakcji. Poza tym, podejście do samego egzaminu wymaga od nas przygotowania, a co za tym idzie, poszerzenia wiedzy, sięgnięcia po odpowiednią literaturę. Mimo iż obecnie nie daje nam ono żadnych profitów materialnych, w przypadku pszczelarzy będących rolnikami ubiegających się o dotacje unijne, wykształcenie kierunkowe jest dodatkowo punktowane i zwiększa szanse na zdobycie dopłat.

Należy również pamiętać, iż, chcąc zająć się pszczelarstwem na poważnie, sama praktyka nie wystarczy, zupełnie tak samo, jak wiedza teoretyczna nie zastąpi nam doświadczenia. A co więcej, na pewno jest to ciekawe doświadczenie i szansa na poznanie nowych, interesujących postaci świata pszczelarskiego.

Paulina Witkowska
Pasieka „Pod Wiatrakiem”


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"