fbpx

NEWS:

Kontakt

Sierpińska Anna
Stanowisko:
popularyzatorka nauki, specjalizacja: wpływ zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze.
Adres:
Związana od kilku lat z portalem „Nauka o klimacie” www.naukaoklimacie.pl

Artykuły