fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Ochrona pszczół a środki ochrony roślin, cz. 2.

fot.© Dariusz Karwan - rzepak
fot.© Dariusz Karwan

W 2/2013 numerze „Pasieki” autor przedstawił obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w tym ustawę o ochronie roślin z 2003 roku, kodeks cywilny i dobrej praktyki rolniczej, jak również wyjaśnił pojęcie karencji i prewencji.

Artykuł zawierał wiele rad, w jaki sposób pszczelarze mogą się zabezpieczyć w sytuacji zagrożenia wytrucia pszczół, począwszy o poinformowaniu właściwego urzędu gminy o miejscu stacjonowania pasieki, na zaopatrzeniu się w sterylne woreczki foliowe do badań próbek pszczół skończywszy.

Dwa scenariusze

Jeśli jednak mimo tak wielu przepisów pseudorolnik dopuści się złamania prawa i wyjedzie w dzień opryskać plantację rzepaku i dojdzie do podtrucia lub wytrucia rodzin pszczelich, to trzeba postępować w sposób natychmiastowy i radykalny. Przede wszystkim należy przerwać oprysk, powiadamiając policję o przypadku łamania prawa.

Następnie należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o takim przypadku podając dokładnie miejsce i czas prowadzonego oprysku. W dni świąteczne w większości takich placówek w czasie kwitnienia rzepaku są prowadzone dyżury do godzin wieczornych.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Art. 6.

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1. należy do gminy.

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, (…) 5) ochrony zdrowia,(…).

Art. 31.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31b.

1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

Art. 41.

2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.

Na uwagę zasługuje w szczególności zapis w artykule 31b – pamiętajmy, że wytrucie pszczół, to bardzo duże straty w mieniu (pasieka jako całość przedstawia dużą wartość materialną). Natomiast art. 41, pkt. 2, wyraźnie stanowi, iż skażenie środowiska i wytrucie rodzin pszczelich jest taką sprawą niecierpiącą zwłoki.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Może się też zdarzyć, że w tym samym czasie więcej jak jeden pseudorolnik wykona oprysk, wówczas najlepiej jest pobrać do badania środki, które zastosowano na polach. Jeśli pobranie takiej substancji będzie niemożliwe, to należy błyskawicznie zerwać mokre części roślin i umieścić w szczelnym opakowaniu, a następnie włożyć do lodówki (chłodni).

fot.© Dariusz Karwan - rzepak
fot.© Dariusz Karwan

Dobrze jest tę czynność wykonać w obecności świadków (funkcjonariusz policji, który przybył na pole, może zaplombować nasze pojemniki). Następnie pojemniki te wraz z innymi próbkami pobranymi przez komisję (która z pewnością przybędzie z opóźnieniem) wysyłamy do badania laboratoryjnego.

Drugi natomiast scenariusz może nam pszczelarzom nastręczyć więcej kłopotów. Wyobraźmy sobie, że oprysku dokonano w nocy, ale środek został zmieszany i nie zdążył wyschnąć na roślinach lub użyto środka, który posiada przedłużony czas działania. O poranku pszczoły wyszły na pożytek i nagle zaczęły padać, podobnie jak powyżej.

Działanie nasze musi być błyskawiczne, po pierwsze musimy ustalić, które pole (pola) zostały opryskane. Można sprawdzić czy rośliny, z których korzystały pszczoły są zgniecione przez ciągnik.

Czasem widać też świeże ślady ciągnika na tzw. ścieżkach technologicznych. Następnie postępujemy podobnie jak wyżej, można dodatkowo wykonać parę zdjęć opryskanego pola i świeżych wygnieceń. Pamiętajmy także, że rolnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych przez siebie zabiegów środkami ochrony roślin.

W związku z tym przedstawiciel PIORiN z łatwością może sprawdzić, kiedy dany zabieg rolnik wpisał w rejestr. Może ten zapis być oczywiście nieprawdziwy, ale z drugiej strony wegetacja roślin wymusza stosowanie określonych substancji w stosownym czasie. Dodatkowo komisja, która przybędzie do pasieki powinna także skontrolować daną plantację. Wygniecenia widać bardzo wyraźnie przez ok. 48 godzin, nawet po obfitym opadzie deszczu. Bez trudu każdy z członków komisji będzie mógł sam ocenić czy są to świeże ślady czy też pochodzą one sprzed wielu dni.

Najgorsze przed nami

Jeśli wykonaliśmy wszystkie zalecenia, tzn. wskazaliśmy sprawcę, komisja gminna dokonała czynności opisanych wyżej, próbki zostały przebadane, to logicznym byłoby, abyśmy otrzymali odszkodowanie za poniesione szkody od pseudorolnika. Tak bowiem podpowiada logika i sumienie każdego prawego człowieka.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wystosowanie pisma do producenta danego preparatu z krótkim pytaniem, czy dany środek można stosować rano lub mieszać go z innymi też świadczy na naszą korzyść i może być dołączone do akt sprawy. Warto także zwrócić uwagę, czy w danym roku kalendarzowym, laboratorium, gdzie badano próbki, oznaczało daną substancję czynną środka ochrony roślin.

Zdarzyć się bowiem może, że jest to nowy preparat i substancja czynna nie była oznaczana. Badanie takich próbek pobranych w pasiece i na plantacji rzepaku nie dałyby wówczas odpowiedzi co jest przyczyną śmierci pszczół. Reasumując my pszczelarze nie możemy załamywać rąk, a podnosić swoją wiedzę fachową i szukać pomocy w danej sprawie we wszystkich instytucjach, które mogą nam pomóc. Pamiętajmy, że raz zapomniana sprawa wytrucia pszczół może skutkować w przyszłości wytruciem wielu rodzin pszczelich.

A przecież „siedzimy na jednej gałęzi”

W samej tylko Unii Europejskiej rocznie z tytułu zapylania roślin, pszczoły wykonują pracę wartą grubo ponad 5 mld euro. Dodatkowo pozyskujemy miód, pyłek i inne produkty. Tym bardziej dziwi fakt, iż istnieją jeszcze ludzie, którym pszczoły przeszkadzają, a przecież którym te same pszczoły przynoszą bardzo wymierne korzyści. Plantacja rzepaku zapylona przez pszczoły daje 30-40% większe plony, mimo że przecież rzepak jest rośliną wiatropylną.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Na zakończenie chciałbym jednoznacznie podkreślić, iż bardzo szanuję rolników i ich ciężką pracę. Prawdziwi rolnicy zaś, doceniają pracę pszczół i pszczelarzy i taka współpraca jest ze wszech miar pożądana dla dobra nas wszystkich. Natomiast trucicieli należy traktować tak jak na to zasługują – nie miodem i dobrym słowem, a surowymi wyrokami sądowymi i karami pieniężnymi.

Dariusz Karwan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"