fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Sprzedaż bezpośrednia miodu – prawdy i mity, cz. 2.

wystrojenie produktów
fot.© Teresa Kobiałka

W pierwszej części artykułu Autor omówił, czym jest sprzedaż bezpośrednia, przedstawił podstawowe akty prawne dotyczące tego zagadnienia oraz warunki uzyskania zgody na sprzedaż od Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Autor niejednokrotnie podkreślił, iż jej uzyskanie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Należy zachować wymagane minimum saniterne, które jednak znacznie trudniej jest utrzymać dysponując tylko jednym pomieszczeniem do prowadzenia działalności pasiecznej.

Jednak – zdaniem autora artykułu - problem stosunkowo niskiej rejestracji sprzedaży bezpośredniej przez pszczelarzy leży zupełnie gdzie indziej. Według wyników badań własnych okazało się, że tylko 22% pszczelarzy woj. opolskiego mieszka na wsi (!).

Większość pszczelarzy jest mieszkańcami miast, a na wieś tylko dojeżdża do swoich pasiek. Województwo opolskie nie jest reprezentatywne dla całej Polski, ponieważ duży odsetek mężczyzn w wieku produkcyjnym migruje za pracą i przebywa w swych rodzinnych domach tylko podczas wypoczynków sobotnio-niedzielnych.

Zjawisko to dotyka w sposób szczególny mieszkańców wsi i małych miasteczek, ale wskazuje na...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Pszczelarska „szara strefa”

sprzedaż miodu bezpośrednia
fot.© Anna i Stanisław Góral

W tym miejscu przywołajmy z Wikipedii definicję szarej strefy. Jest to finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp. Jest nielegalnym obrotem legalnymi towarami i usługami.

Nie należy jej mylić z czarnym rynkiem, który obejmuje nielegalne towary i usługi. W żaden sposób do tej definicji nie pasują pszczelarze prowadzący sprzedaż bezpośrednią miodu bez nakazanej przez ustawodawcę decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dlaczego? Przecież na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. Z 2000 r., nr 14, poz. 176. z późn. zm.) wynika, iż ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, który zgodnie z art. 2. ust. 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym - działami specjalnymi produkcji rolnej m.in. są: prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z kolei wg przepisu art. 2. ust. 3a cytowanej ustawy - nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym o rozmiarach działów specjalnych produkcji rolnej oraz...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

sprzedawca
fot.© Anna i Stanisław Góral

Dlatego, w tej grupie pszczelarzy stopniowo zwiększa się wielkość sprzedaży miodu do odbiorców hurtowych, ponieważ nie jest ona objęta kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Truizmem jest powtarzanie, że sprzedaż bezpośrednia miodu i innych produktów pszczelich jest najkorzystniejszą z form zbywania swojej produkcji przez pszczelarza.

Po pierwsze dlatego, że uzyskuje on najkorzystniejsze ceny za swe produkty, po drugie dlatego, że na osi pszczelarz -użytkownik finalny buduje on korzystne relacje ze swoją klientelą. Takie relacje procentują stałymi zakupami miodu nieraz przez dziesiątki lat.

Wydaje się, że środowiska pszczelarskie mało uwagi poświęcają korzyściom jakie odnoszą klienci w procesie zakupów bezpośrednich u pszczelarza. Po pierwsze, nabywają oni produkty nieprzetworzone, które mają największą siłę pozytywnego oddziaływania na zdrowie człowieka.

Bez końca i niestrudzenie należy te rzeczy tłumaczyć klientom, bowiem w Polsce mamy rosnącą grupę ludzi, poszukującą żywności o cechach ekologicznych. Po drugie dlatego, że przy okazji zakupów i dzięki kontaktom z pszczelarzami użytkownik finalny poszerza swoją wiedzę o znaczeniu pszczół w otaczającej nas przyrodzie.

Część klientów bardzo sobie ceni rzetelną wiedzę pszczelarską i zaczyna sama poszukiwać informacji na temat właściwości produktów pszczelarskich. Wreszcie, po trzecie, dlatego, iż...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Dr inż. Maciej Winiarski


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"