fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Z aparatem fotograficznym po Ziemi Kluczborskiej śladami księdza Jana Dzierżona

Jak wiadomo z wielu artykułów w prasie pszczelarskiej i na podstawie licznie odbywających się w całym kraju uroczystości, rok 2006 to Rok Dzierżonowski, przypadający w setną rocznicę śmierci tego wybitnego księdza, uczonego i pszczelarza. Uczestnicząc w XXIV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Kluczborku, zrobiliśmy krótki, nieoficjalny objazd miasta i okolic Kluczborka śladami księdza doktora Jana Dzierżona.


Kluczbork. Muzeum im. Księdza Jana Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Muzeum. Pani Janina Baj, dyrektor
Muzeum i profesor Jerzy Woyke
z podziękowaniem za przekazane
książki
Fot. Halina i Jerzy Woyke

Naszą wyprawę zaczęliśmy od Muzeum jego imienia w Kluczborku, gdzie gościnnie przyjęła nas pani dyrektor Janina Baj. Muzeum gromadzi liczne pamiątki po Dzierżoniu, ocalałe dzięki wielu ludziom dobrej woli. Ich burzliwe dzieje przedstawił na sesji popularnonaukowej Roman Pastwiński, organizator i dawny, emerytowany dyrektor Muzeum.


zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-PrenumeratorówMuzeum. Profesor Jerzy Woyke
obok obrazu przedstawiającego
księdza Dzierżona w pasiece
Fot. Halina i Jerzy Woyke

Wybudował dworek, urządził go i zamieszkał w nim razem z bratankiem Franciszkiem. Nad wejściem do dworku wmurowana jest tablica z napisem:


Kluczbork. Pomnik księdza
Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Księdzu doktorowi Janowi Dzierżonowi dla uczczenia Jego pamięci w hołdzie dla trudu Jego życia na domu, w którym przez lat 22 żył i w którym 26 października 1906 roku umarł

Tablicę tę umieszcza społeczeństwo Opolszczyzny Maciejów, 26 października 1956 roku.

Mieszkając tutaj, ksiądz Dzierżon zajmował się swoimi ukochanymi pszczołami przez ostatnie 22 lata życia. Dworek położony jest wśród pięknych starych drzew. Obok znajduje się ogród, w którym miał on swoją pasiekę.


zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów


Maciejów. Rzeźba księdza
Dzierżona na miejscu jego
dawnej pasieki
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Dewiza księdza Dzierżona
wypisana w kościele w Kluczborku
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Łowkowice. Kościół parafialny
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Łowkowice. Grób księdza Jana
Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy Woykep>


Fot. 7. Dworek w Maciejowie.
Pokój księdza Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy Woyke

W pobliżu znajduje się grób jego bratanka, Franciszka Dzierżona, opiekuna i pomocnika. Na grobie tym umieszczony jest następujący napis:

Franciszek Dzierżon
1863 – 1934
Gorący patriota i obrońca polskości
Pokój Jego duszy

Drogi, którymi jeździliśmy wokół Kluczborka, obsadzone są pięknymi lipami. Nie są to już drzewa z czasów Dzierżona, ale sadzone w 1956 roku, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci księdza. Wyglądają jednak jak te, których widok cieszył Dzierżona. Są już stare i stanowią cenny pożytek dla pszczół. Aleja lipowa z Maciejowa do Łowkowic zwana jest aleją Dzierżona.Maciejów. Dworek
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Maciejów. Tablica nad wejściem
do dworku
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Maciejów. Dworek jest położony
wśród drzew. Tu była pasieka
księdza Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Maciejów. Pasieka zarodowa
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Maciejów. Stacja unasieniania
matek pszczelich
Fot. Halina i Jerzy Woyke


Łowkowice. Grób Franciszka Dzierżona
Fot. Halina i Jerzy WoykeProf. Halina Woyke Prof. Jerzy Woyke Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"