fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Cele i zadania Międzynarodowej Komisji ds. Miodu


© D u d z i k R o m a n

Moje pierwsze kontakty z członkami Międzynarodowej Komisji ds. Miodu (International Honey Commission – IHC) zostały nawiązane na posiedzeniu Komisji Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) ds. Cukru w Londynie w 2000 roku. Podczas tego posiedzenia dyskutowany był projekt światowej normy dla miodu.

Wtedy właśnie poznałam wielu naukowców, którzy zajmują się badaniami tego produktu pszczelego, w tym wiceprzewodniczącego Komisji dr Stefana Bogdanova ze Szwajcarii. Kontynuacją tej współpracy był kilkudniowy pobyt w następnym roku, przy okazji uczestniczenia w posiedzeniu KKŻ w Genewie, w Szwajcarskim Ośrodku Pszczelarskim w Bernie. Na posiedzeniu tym został zatwierdzony do stosowania przez kraje i firmy zajmujące się obrotem miodem, omawiany w Londynie, projekt normy światowej dla tego produktu. W 2001 roku po raz pierwszy uczestniczyłam też w spotkaniu IHC w Atenach i od tego czasu datuje się moje członkostwo w Komisji. Wspólnie z dr Heleną Rybak-Chmielewską reprezentujemy nasz kraj i bierzemy aktywny udział w jej pracach.

IHC jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności naukowców z całego świata zajmujących się badaniami właściwości fizycznych, składu chemicznego, wartości odżywczej, aktywności biologicznej oraz czystości miodu i innych produktów pszczelich. Została ona powołana do życia w 1990 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Związków Pszczelarskich „Apimondia” pod nazwą European Honey Commission (Europejska Komisja ds. Miodu), a w roku 1998 zmieniła nazwę na International Honey Commission. Jej przewodniczącym został dr Werner von der Ohe (Niemcy), wiceprzewodniczącym dr Stefan Bogdanov, a sekretarzem Peter Martin (Anglia). Podstawowe informacje o tej Komisji znajdują się na jej stronie internetowej

(http://www.alp.admin.ch/themen/00502/00555/index.html?lang=de).


© J e r z y J ó ź w i k

IHC jest siecią naukową, której podstawowymi celami działalności są: udoskonalanie metod badania miodu i opracowywanie nowych kryteriów jakościowych dla tego produktu, informowanie członków o aktualnych problemach dotyczących skażenia miodu znajdującego się w obrocie pozostałościami leków weterynaryjnych i zanieczyszczeń środowiskowych, rozwiązywanie tych problemów, a także opracowywanie nowych metod oceny jakości produktów pszczelich innych niż miód oraz przygotowanie projektów norm dla tych produktów.

Członkiem IHC może być każdy, kto prowadzi badania z zakresu miodu i innych produktów pszczelich oraz chce brać aktywny udział w jej pracach. Obecnie organizacja posiada 73 członków z 19 krajów europejskich (Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Portugalii, Grecji, Belgii, Austrii, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Chorwacji, Anglii, Włoch, Finlandii, Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Serbii i Czarnogóry) oraz z USA, Australii, Brazylii, Urugwaju, Libii, Argentyny, Japonii, Wenezueli i Armenii. Członkowie Komisji spotykają się na corocznych posiedzeniach. Zazwyczaj odbywają się one przy okazji różnego rodzaju międzynarodowych konferencji (Udine 2004, Praga 2006), kongresów pszczelarskich (Lubljana 2003, Dublin 2005) i sympozjów dotyczących pszczelarstwa (Celle 2002). Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w Komisji jest dobrowolne, a wszelkie koszty z tym związane ponoszą jej członkowie. Łatwiej zatem połączyć, szczególnie pod względem finansowym, udział w dwóch organizowanych w tym samym czasie i miejscu spotkaniach naukowców zajmujących się tematyką pszczelarską. Zdarza się jednak, że niektóre ośrodki naukowe są w stanie pokryć przynajmniej część kosztów z tym związanych, jak to miało miejsce na przykład w Atenach w 2001 roku. Sprawozdania z posiedzeń członków IHC są dostępne na stronie internetowej organizacji.

W ramach IHC powstało kilka grup roboczych. Są to: grupa zajmująca się badaniami melisopalinologicznymi pod przewodnictwem Wernera von der Ohe, miodami odmianowymi (Livią Persano Oddo, Włochy), badaniami sensorycznymi (Livia Persano Oddo), pozostałościami w produktach pszczelich (Anne Claire Martel, Francja) i normami dla innych produktów pszczelich (Stefan Bogdanov). Na ostatnim posiedzeniu w Pradze powstały dwie nowe grupy. Jedna, na czele z Wernerem von der Ohe, będzie zajmować się problematyką miodu spadziowego, druga,  pod przewodnictwem prof. Patrycji Vit z Wenezueli, postawiła sobie za cel scharakteryzowanie miodu pszczół bezżądłych (Meliponini).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

dr Teresa Szczęsna
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa
24-100 Puławy, ul. Kazimierska 2,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"