fbpx

NEWS:

Gospodarka w ulach styropianowych, Eva Crane -


Opis książki
Sławomir Trzybiński jest znanym i lubianym w środowisku pszczelarskim autorem szeregu publikacji zamieszczanych na łamach różnych czasopism pszczelarskich. Dotychczas ukazała się „Współczesna gospodarka pasieczna” Jego autorstwa, ciesząca się dużą popularnością.


Ule styropianowe są coraz bardziej popularne. Posiadają wiele zalet: są łatwe w odkażaniu, nie ulegają biodegradacji, posiadają niewielkie gabaryty zewnętrzne i ciężar, dzięki czemu doskonale nadają się do prowadzenia gospodarki wędrownej.
Autor porusza szereg zagadnień niezwykle istotnych dla każdego pszczelarza gospodarującego w styropianowych ulach wielokorpusowych, m.in.:

  • organizację pracy w pasiece stacjonarnej i wędrownej
  • gospodarowanie na pożytkach: rzepakowym, akacjowym, lipowym, gryczanym i wrzosowym
  • opisuje elementy ula styropianowego i wyposażenie dodatkowe
  • doradza jak poszerzać gniazda, zapobiegać wilgoci, dokonywać przeglądów, transportować pasiekę (TK)

W hołdzie i pamięci dr Ewie Crane

We wrześniu 2007 r. zmarła w Anglii, w wieku 95 lat, dr Ewa Crane, dobrze znany w całym pszczelarskim świecie naukowiec apidolog. Odpowiednie wzmianki zamieściły w swoim czasie i „Pasieka” 1/2008 i „Pszczelarstwo” 2/2008. W sierpniu 2008 r. ukazała się w Anglii niewielka książka poświęcona pamięci zmarłej pt.: „Eva Crane – „Bee Scientist 1912-2007” („Ewa Crane – naukowiec pszczelnictwa”). Warto, aby polscy pszczelarze wiedzieli, że istnieje taka książka i co ona zawiera.


Książka została wydana przez IBRA (International Bee Reaserch Association – Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Pszczelnicze), którego Dr Crane była założycielem i wieloletnim (35 lat) naczelnym dyrektorem.


Inicjatorami i redaktorami książki są dr Richard Jones, obecny dyrektor IBRA oraz Penelope Walter, przyjaciółka i  przez 30 lat współpracowniczka dr Crane.
Książka ma 142 strony. Po krótkim wprowadzeniu dra Jonesa są dwa obszerne, wyczerpujące życiorysy dr Crane napisane przez dra Jonesa (14 stron) i P. Walter (31 stron). W obydwu życiorysach autorzy nie poprzestają na faktach, lecz przede wszystkim wymieniają i omawiają Jej szczególne cechy: wiedzę, wnikliwość, pracowitość, energię, entuzjazm, zdolności organizacyjne, zainteresowanie całym pszczelarskim światem, poczucie humoru oraz życzliwość i przyjaźń, zarówno dla współpracowników, jak i wszelkich innych, napotkanych osób. Dr Jones kończy swój artykuł tekstem obrazującym dr Crane przy wręczaniu Jej honorowego Doktoratu Nauk przez Stanowy Uniwersytet w Ohio, USA w 1985 r.:


„Pszczelarze całego świata zgadzają się, że Ewa Crane jest jedynym, wielkim przewodnikiem, jakiego pszczelarstwo miało w XX wieku. Pod Jej dyrekcją IBRA stała się najważniejszym zbiorem pszczelniczej wiedzy i czynnikiem ułatwiającym wymianę tej wiedzy pomiędzy ponad 100 krajami. Jej badania, nauczanie i zachęta inspirowały naukowców z ponad 35 krajów. Dzięki licznym naukowym osiągnięciom przyczyniła się osobiście do podniesienia wysokości zbiorów miodu, a poprzez to, do poprawy warunków ekonomicznych i poziomu życia wielu rozwijających się krajów.” W książce zamieszczono trzy artykuły dr Crane, w tym 2 niepublikowane. W jednym z nich, zatytułowanym: „Opłacalność pszczelarstwa z rodzimymi pszczołami” autorka zamieszcza fotografie z polskich publikacji: Blank-Weisberga 1937 i Szackiego 1980. Na pierwszej  jest sosna bartna z Puszczy Białowieskiej, w której otwór do barci przykryty jest „dłużycą”, tj. grubą deską. Na drugiej bartnik, wybierający miód z barci, siedzi w „łaźbieniu” tj. na ławeczce.


Ważnym fragmentem książki są przyczynki i wspomnienia o dr Crane napisane, na prośbę dra Jonesa, przez kilkunastu naukowców z rozmaitych krajów i kontynentów.
Vesely (Czechy), Woyke (Polska), Matsuka (Japonia), Van Laere (Belgia), Wongsiri (Tajlandia) i Engels (Niemcy i Brazylia) ze wzruszeniem wspominają pobyt dr Crane w ich krajach. Dr Crane przez całe swoje długie życie odwiedziła ponad 60 krajów  zapoznając się z ich nauką i gospodarką pszczelarską.


Paterson (Kenia), Showler (Anglia), Woyke (Polska), Van Laere (Belgia) i Wongsiri (Tajlandia) opisują swój pobyt w Anglii i podają jak gościnnie i serdecznie przyjmowała ich dr Crane, zarówno w pomieszczeniach IBRA, jak i we własnym domu.


Dr Vesely podkreśla, że w czasach „zimnej wojny”, gdy naukowcy tzw. krajów demokracji ludowej byli ściśle izolowani od światowej nauki, to właśnie dzięki dr Crane mogła zaistnieć współpraca pomiędzy naukowcami po obu stronach „żelaznej kurtyny”. Ostatni rozdział książki to obszerna, starannie zestawiona przez Penelope Walker, bibliografia publikacji dr Crane. Zawiera ona ponad 360 pozycji. W książce znajduje się bardzo dużo fotografii, obrazujących zarówno życie rodzinne dr Crane poczynając od dzieciństwa, jak i Jej działalność i podróże po świecie.

Prof. dr hab. Halina Woyke


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"