fbpx

NEWS:

Możliwości leczenia rozrostu gruczołu krokowego za pomocą produktów pszczelich, cz. 1.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób występujących u mężczyzn jest rozrost gruczołu krokowego (prostaty, stercza). Często choroba ta nazywana jest łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (łac. hyperplasia prostatae, ang. BPH – benign prostatic hyperplasia), w odróżnieniu od formy złośliwego rozrostu tego narządu, czyli raka gruczołu krokowego.

Pasieka nr 75
fot.© Renata Łacek

Charakterystyka choroby i leczenie

Niekiedy używa się też w odniesieniu do tej choroby pojęcia przerost (łac. hypertrophia) gruczołu krokowego. Nie jest to jednak trafna nazwa, ponieważ oznacza powiększenie omawianego narządu na skutek zwiększenia objętości komórek, z których jest zbudowany, natomiast rozrost dotyczy powiększenia narządu w wyniku zwiększenia liczby komórek. Taką sytuację obserwujemy właśnie w przypadku rozrostu gruczołu krokowego.

Choroba rozwija się stopniowo. Rozróżniamy cztery stadia jej przebiegu:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Leczenie rozrostu gruczołu krokowego za pomocą naturalnych preparatów farmaceutycznych polega na zmniejszeniu, a nawet zahamowaniu tego procesu. Jest to możliwe tylko w trzech pierwszych stadiach (I-III) choroby. Przejawia się polepszeniem i zmniejszeniem częstotliwości oddawania moczu.

Choroba w IV stadium wymaga zabiegu chirurgicznego, tj. usunięcia gruczołu krokowego.

Do leczenia rozrostu gruczołu krokowego stosuje się szereg preparatów otrzymanych z roślin leczniczych, takich jak palma sabalowa (Serenoa repens), śliwa afrykańska (Prunus africana), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i dynia zwyczajna (Cucurbita pepo).

Do tego celu stosuje się także produkty pszczele, głównie pyłek kwiatowy, propolis i osyp pszczół. Często korzysta się z kompleksowego leczenia produktami pszczelimi. Możliwości ich wykorzystywania do leczenia chorób gruczołu krokowego podano poniżej.

Pyłek kwiatowy

W leczeniu rozrostu gruczołu krokowego niekiedy używany jest naturalny pyłek kwiatowy w postaci obnóża pyłkowego.

Sinjakow (2008) zaleca przyjmowanie 1 łyżeczki do herbaty (ok. 7,5 g) obnóża pyłkowego na 1,5-2 godz. przed posiłkami 3 razy dziennie. Okres leczenia przewidziany jest na 6 tygodni. Po 2 tyg. przerwy terapię można powtórzyć.

Tichonow i wsp. (2008) podają obnóże pszczele pacjentom w wieku 40-45 lat jako środek zapobiegający rozrostowi gruczołu krokowego. W tym celu podaje się takim osobom po pół łyżeczki do herbaty obnóża pyłkowego 2-3 razy dziennie.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Buck i wsp. (1990) przeprowadzili badania kliniczne z tym preparatem na 60 pacjentach z rozrostem gruczołu krokowego znajdujących się w III stadium choroby. Pacjenci oczekiwali na zabieg chirurgiczny, mający na celu umożliwienie lepszego oddawania moczu, utrudnionego przez powiększony gruczoł krokowy.

Chorych w wieku 56-89 lat podzielono na dwie grupy. Jednej z nich (grupa badana) podawano preparat Cernilton w ilości 2 tabletek dziennie przed jedzeniem, przez okres 6 mies. Druga grupa chorych otrzymywała w tym czasie placebo.

Wyniki badań przedstawione w tabeli 1. wskazują, że podawanie Cerniltonu chorym z rozrostem gruczołu krokowego w III stadium choroby, przez okres 6 mies. spowodowało u 60% pacjentów lepsze oddawanie moczu, oraz u 57% pacjentów lepsze opróżnianie pęcherza moczowego.

Wskaźniki urologicznePolepszenie stanu zdrowia pacjentów po leczeniu Cerniltonem (%)
grupa badanagrupa kontrolna
Oddawanie moczu60,030,4
Opróżnianie pęcherza moczowego57,010,0
Objętość moczu pozostająca w pęcherzu moczowym (ml)101,9113,4
Średnica przednio-tylna gruczołu krokowego (mm)23,826,7

Tabela 1. Leczenie za pomocą Cerniltonu chorych z III stadium rozrostu gruczołu krokowego (wg Bucka i wsp. 1990).

W przypadku placebo polepszenie tych wskaźników odnotowano odpowiednio u 30 i 10% pacjentów. Ponadto po leczeniu Cerniltonem objętość moczu zalegająca w pęcherzu moczowym wynosiła średnio 101,9 ml, a średnica przednio-tylna gruczołu krokowego wynosiła średnio 23,8 mm.

Natomiast u chorych otrzymujących placebo wartości te wynosiły odpowiednio 113,4 ml i 26,7 mm. Na tej podstawie można stwierdzić, że podawanie Cerniltonu jest korzystne i w znacznym stopniu ułatwia oddawanie moczu i opróżnianie pęcherza moczowego u osób z III stadium rozrostu gruczołu krokowego.

Badania kliniczne Inady i wsp. (1967), także prowadzą do podobnego wniosku. Preparat Cernilton podawano 12 pacjentom z III stadium rozrostu gruczołu krokowego, którym groził zabieg operacyjny tego narządu. Po 4 tyg. dobre efekty leczenia stwierdzono u 5 pacjentów (41,7%), zadowalające u 5 pacjentów i brak efektu leczniczego u pozostałych 2 pacjentów (16,6%).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Propolis

Michejlesku (1988) zastosował tabletki z ekstraktem z propolisu do leczenia 95 pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego. Chorzy otrzymywali 1-3 tabletki 3 razy dziennie przez 2 mies. Stwierdzono wyraźną poprawę stanu zdrowia u 57 osób (60%).

Równoczesne stosowanie chemioterapii szybko i trwale podwyższyło skuteczność leczenia do 100%.

Według Sinjakowa (1998) dobre efekty przynosi stosowanie doustne 10% etanolowego ekstraktu z propolisu. Preparat ten podaje się chorym w ilości 30 kropli w 50 ml przegotowanej wody 3 razy dziennie na pół godz. przed jedzeniem.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Czopki Propolis D stosuje się 2 razy dziennie przez okres 20 dni.

Osyp pszczół

Osypem pszczół, nazywanym często zimowym osypem pszczół, są martwe pszczoły, które osypują się do dennicy. Zwykle w czasie pierwszego wiosennego przeglądu uli, pszczelarze znajdują w nim martwe pszczoły, nieraz w ilości 250-300 g w odniesieniu do jednego gniazda pszczelego.

Powody takiego stanu mogą być różne: słabe rodziny pszczele, niesprzyjające warunki pogodowe (długie przedwiośnie), choroby (warroza, nosemoza), zła jakość matek pszczelich, niewłaściwe ułożenie zapasów w ulu lub ich wyczerpanie.

Niemniej do celów leczniczych wybiera się tylko takie pszczoły, które nie noszą objawów zakażenia roztoczami, bakteriami, czy grzybami. Padłe pszczoły lekko się podsusza, a następnie rozdrabnia i przechowuje w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych naczyniach do momentu przygotowania preparatu leczniczego. Osyp pszczeli zachowuje swoje właściwości lecznicze przez rok.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Po przefiltrowaniu poleca on zażywanie otrzymanego ekstraktu w ilości 1 kropli na 1 kg masy ciała. Preparat przyjmuje się raz dziennie przez okres 1 roku. Efekty leczenia są podobne do tych, jakie uzyskuje się po stosowaniu odwaru z osypu pszczół. Cdn.

Prof. dr hab. Bogdan Kędzia,
mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"