fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Uwarunkowania sprzedaży miodu z własnej (i nie tylko) pasieki

Aby prowadzić sprzedaż produktów pszczelich należy spełnić pewne wymogi. Autor postanowił „krok po kroku” prześledzić „drogę”, którą pszczelarz może kroczyć od przystosowania pomieszczenia, uzyskania niezbędnych dokumentów, poprzez wystawianie rachunków za zakupiony miód kończąc na rozróżnieniu dwóch typów działalności, czyli gospodarczej i działu specjalnego produkcji rolnej (pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich).

słoiki z miodem
fot.© Michał Piątek

Krok 1. Dostosowanie pomieszczenia

Pierwszym krokiem, poza oczywiście posiadaniem rodzin pszczelich i podstawowego sprzętu pasiecznego, jest kwestia dostosowania pracowni, która nie jest aż tak uciążliwa, jakby się mogła wydać, jeśli posiada się jakieś pomieszczenie, które można adaptować. Dlaczego tak?

Głównie chodzi o zapewnienie tzw. higieny kuchennej – powinno być czysto, sucho, powierzchnie zmywalne z dostępem do ciepłej i zimnej wody, a narzędzia i urządzenia wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne do zrealizowania i kosztowne, ale czy tak na pewno jest?

Sam sprzęt w pasiekach jest nowoczesny, między innymi dzięki projektom realizowanym przez związki i stowarzyszenia – tę kwestię można więc w zasadzie pozostawić. Nawet jeśli pszczelarz nie posiada nowej miodarki, to i tak wraz z rozwojem pasieki powyżej 15-20 rodzin może ją zakupić z późniejszą refundacją. Pozostałe sprzęty i tak są potrzebne do pracy przy miodobraniach.

Jeśli chodzi o pomieszczenie, to większość prac można wykonać we własnym zakresie – nawet położenie płytek pierwszy raz nie jest przeszkodą, która zatrzyma prawdziwego pasjonata. Bo nawet jeśli na początku tu i ówdzie zostaną krzywo położone, to nie będzie miało to znaczenia przy ocenie pomieszczenia przez urzędowych lekarzy weterynarii.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Podsumowując pomieszczenia powinny być tak skonstruowane, aby ściany, podłoga, sufit, drzwi, okna były w stanie technicznym dobrym i łatwym do czyszczenia i dezynfekcji. Chodzi tu głównie o takie powierzchnie, które są możliwe do umycia i nie chłoną wilgoci. Najczęściej są wykorzystywane w takich pomieszczeniach właśnie płytki. Sufit i ściany nad płytkami można również pomalować farbami, których powierzchnię można zmyć.

Krok 2. Spełnienie pozostałych wymagań

W czasie przygotowania pracowni można już udać się do sanepidu w celu wykonania niezbędnych badań na nosicielstwo bakterii Salmonelli i Shigelli. Następnie z wynikami należy udać się do lekarza medycyny pracy, który musi sporządzić adnotację w książeczce zdrowia oraz wystawia odpowiednie zaświadczenie.

Jest ono ważne na określony czas i należy później kontrolować jego datę ważności. Książeczka jest wystawiana bezterminowo (chyba, że nastąpiło zatrucie ww. bakteriami – wtedy badania wykonuje się ponownie). Lekarz może także zlecić wykonanie dodatkowych badań, jak na przykład prześwietlenie płuc.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wymaga także zarejestrowania w rejestrze producentów ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Wydawane zaświadczenie przez ten podmiot jest zazwyczaj od ręki, ale jeśli posiadamy małżonka, należy udać się razem z nim, gdyż musi on wyrazić zgodę na wpis do rejestru producentów.

Krok 3. Złożenie wniosku o zgodę na sprzedaż bezpośrednią

Pozostaje jeszcze przygotować krótki opis procesu technologicznego pozyskiwanego miodu. Możliwe, że inspekcja posiada swoje gotowe druki. Niektóre organizacje pszczelarskie udostępniają je w Sieci. Pozostaje dokonać jeszcze opłaty za wydanie decyzji oraz złożyć komplet dokumentów do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

W razie wątpliwości co do kompletu dokumentacji – wniosek o wydanie zgody, dowód opłaty administracyjnej, opis procesu technologicznego, kopię książeczki zdrowia i zaświadczenia o braku przeciwwskazań, kopię nadanego numeru ARiMR – można zawsze zapytać w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wymaganych załącznikach do wniosku.

Szczególnie, że w różnych częściach kraju składana dokumentacja może się różnić od siebie – chociażby opis procesu może być wymagany na określonym szablonie. Wniosek o zgodę należy złożyć na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży bezpośredniej własnych produktów. Zgoda na sprzedaż dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych produktów pszczelich tj. miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, propolis wykorzystywanych w celach spożywczych.

Krok 4. Poddanie się kontroli

Następnie należy poddać się kontroli urzędowym lekarzom weterynarii, których zadaniem jest sprawdzenie pracowni i sprzętu wykorzystywanego przy miodobraniu pod kątem spełnianych wymogów. Z kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach – jeden dla kontrolowanego a jeden dla kontrolującego.

sprzęt pszczelarski - miodarka i stół do odsklepiania
fot.© Michał Piątek

Warto spojrzeć na problem pomieszczenia przez pryzmat organu kontrolującego. Pozwoli to na wyłuskanie niuansów, na które pszczelarz powinien zwrócić uwagę przy projektowaniu i wykorzystywaniu później pracowni w celu pozyskania produktów pszczelich, a w szczególności miodu.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Pszczelarz planujący prowadzić sprzedaż bezpośrednią powinien wiedzieć, że będzie musiał umieszczać swoje dane osobowe na oferowanym produkcie. Powinny to być: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności, numer sprzedaży bezpośredniej (po uzyskaniu zgody na sprzedaż).

Oprócz tego powinien pamiętać o takich informacjach jak: nazwa produktu, kraj pochodzenia, data przydatności do spożycia oraz masa netto produktu. Oznakowanie produktu powinno być wykonane w sposób czytelny. O ile przy pierwszej kontroli pszczelarz nie ma wszystkich danych do znakowania produktu (brak numeru sprzedaży bezpośredniej), to o tyle ta wiedza przyda mu się na początku sprzedaży.

Następnie po kontroli wydawana jest bezterminowa decyzja, która pozwala na sprzedaż produktów pszczelich oraz spokojny sen w nocy. Cdn.

mgr Emil Mariusz Szymański
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


pobierz darmowy ebook


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"