fbpx

NEWS:

Krzysztof Furso: Porady pasieczne (K86)

Porady pasieczne

Sierpień

Porady pasieczne - pszczoła na kwiatku

Sierpień jest miesiącem, w którym większość naszych pasiek nie wykorzystuje już pożytków towarowych, całą więc uwagę poświęcamy wówczas na przygotowanie rodzin do zimy i pożytków wiosennych następnego sezonu.

Jeżeli już w lipcu uzupełniliśmy zapasy pokarmowe w ulach, to przystępujemy do karmienia pobudzającego czerwienie matek.

Do około 20 sierpnia podkarmiamy niewielkimi ilościami syropu (litr co dwa dni). Można podkarmiać też co kilka dni większymi dawkami. Na bieżąco (wyrywkowo) kontrolujemy ilość pokarmu w gniazdach (nie możemy dopuścić do zalania ramek, co spowoduje ograniczenie czerwienia).

Ja przy podkarmianiu stosuję syrop o stosunku wody do cukru 1:1, przy uzupełnianiu zapasów 2:3. Doświadczeni pszczelarze rozpuszczają syrop w zimnej, czystej, źródlanej lub studziennej wodzie.

Syropu nie należy gotować. W cukrze poddanym wyższej temperaturze wydziela się toksyczny związek chemiczny hydroksymetylofurfural (w skrócie HMF). Im wyższa temperatura działa na cukier, tym więcej się go wydziela). Ponadto, syrop poddany gotowaniu po wystygnięciu ma tendencję do krystalizowania, co w efekcie powoduje u pszczół biegunkę.

Po 20 sierpnia stosuję 5-7-dniową przerwę w karmieniu, kontroluję gniazda i uzupełniam zapasy do wymaganych na zimę. Takie karmienie można skończyć do 10 września. Rodziny słabsze (późne odkłady, późne rójki) z konieczności będziemy zimować na mniejszej ilości ramek (choć nie jest to regułą; przy intensywnym podkarmianiu w sierpniu taka rodzina może czasami osiągnąć większą siłę niż pozostałe pnie w pasiece). Oprócz różnicy w ilości ramek, nie ma innych w przygotowywaniu do zimy.

Dla prawidłowego rozwoju rodziny w sierpniu kluczowe znaczenie ma pyłek. Na szczęście w ostatnich latach pojawienie się dużych obszarów nawłoci praktycznie na terenie całego kraju bardzo polepszyło bazę pyłkową w omawianym okresie. Dobrze jeżeli w pobliżu pasieki występują poplony (gorczyca lub facelia). Możemy również przy układaniu gniazd wstawić zgromadzone wcześniej ramki z pierzgą.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Porady pasieczne - pszczoła na nawłoci


Krzysztof Furso: Porady pasieczne (K86)