fbpx

NEWS:

Masowe upadki rodzin pszczelich

Komunikat PIWet w Puławach

Od  pewnego czasu pszczelarze przekazują informacje (niestety najczęściej w sposób nieudokumentowany formalnie) o intensywnym słabnięciu rodzin pszczelich i utracie  dużej liczby pni  jako wyniku nieskuteczności leków warroabójczych.

W związku z tym,  w styczniu bieżącego roku, w Państwowym  Instytucie Weterynaryjnym przy Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, podjęty został temat badawczy „Określenie przyczyn występowania  masowych strat rodzin pszczelich w  krajowych pasiekach”, który realizowany będzie, w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych.

Zakładamy, iż całościowa analiza wyników laboratoryjnych oraz informacji uzyskanych z wywiadu przeprowadzonego z każdym pszczelarzem nadsyłającym próbki, pozwoli na ocenę rzeczywistej sytuacji w polskich pasiekach i będzie stanowiła podstawę do podejmowania wszelkich działań zapobiegawczych.

W związku z powyższym PIWet-PIB w Puławach zwraca się do wszystkich pszczelarzy, u których w pasiekach wystąpiły lub wystąpią duże (masowe) straty rodzin pszczelich o nadsyłanie informacji i materiału do badań laboratoryjnych wg następujących zasad:

Badaniami mogą być objęte pasieki, w których straty  sięgają co najmniej 30%  stanu liczbowego rodzin pszczelich, zarejestrowane u Państwowych Lekarzy Weterynarii. Badania laboratoryjne wykonane zostaną bezpłatnie.

Pszczelarze zobowiązani są do pobrania z rodzin, które zginęły,  materiału do badań laboratoryjnych

a)    osyp z dennic
•    osyp należy pobrać z  10-ciu  losowo wybranych rodzin,  z każdej rodziny oddzielnie,  do oddzielnego  papierowego  lub tekturowego opakowania odpowiednio oznaczonego  zgodnie ze sposobem przyjętym w pasiece.

•    wielkość 1 próby osypu  (z 1 rodziny) powinna w przybliżeniu stanowić pojemność 1 szklanki,  ale przy braku takiej ilości należy pobrać to, co jest możliwe.
Uwaga:  w celu ujednolicenia pobieranych osypów, osyp z danej rodziny należy  najpierw dokładnie wymieść z dennicy do jakiegoś naczynia, dokładnie wymieszać i dopiero pobrać potrzebną do wysyłki ilość. Tak należy postąpić w przypadku każdej próby.

b)    zapasy pokarmu
•    jeżeli jest to możliwe, do  jednego czystego naczynia szklanego bądź z tworzywa sztucznego należy pobrać po 1 łyżce stołowej zapasów pokarmu  z plastrów z czerwiem, ze wszystkich tych rodzin, z których wysyłane będą próby osypu  do badań.
Wszystkie rodzaje prób należy umieścić w opakowaniu zbiorczym. Na przesyłce  poza adresem odbiorcy należy także umieścić symbol „CCD”, adres odbiorcy:

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Zakład Parazytologii
i Chorób Inwazyjnych
PIWet-PIB
Al. Partyzantów 57
24–100 Puławy

Do przesyłki należy dołączyć pismo przewodnie, informujące o wystąpieniu masowych strat z podaniem ogólnej liczby rodzin i liczby rodzin,  które zginęły oraz zawierające dokładne dane  (dane personalne, adres, numer telefonu, adres e-mail) umożliwiające dalszy kontakt z osobą nadsyłającą próby.

Wszystkie rodzaje prób należy po pobraniu przesłać w jak najkrótszym czasie pod wskazany adres, a w razie konieczności próby do momentu wysyłki przechowywać w  temperaturze chłodziarki.

W przypadku pytań związanych z tym tematem, prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z pracownikami Pracowni Chorób Owadów Użytkowych  PIWet-PIB  w Puławach: tel. (0)81 889-30-12, (0)607-099-701 lub mailem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczelarze, którzy we wcześniejszym okresie (sezon 2007) stracili rodziny pszczele (powyżej 30%)  i nie mogą przesłać prób do badań laboratoryjnych, proszeni są również o zgłaszanie tych przypadków do PIWet-PIB Puławy.

Temat realizowany będzie  przez 3 lata, w związku z czym zgłoszenia i próby przyjmowane będą od pszczelarzy przez cały okres jego realizacji.

Z każdym z pszczelarzy, którzy nadeślą do Instytutu zgłoszenie wystąpienia masowych strat rodzin pszczelich zostanie nawiązany indywidualny kontakt w celu zebrania dodatkowych informacji.

O realizacji tematu wraz z  prośbą o udzielanie zainteresowanym pszczelarzom informacji i pomocy w przesyłce  prób, została powiadomiona Inspekcja Weterynaryjna i organizacje pszczelarskie.

dr Krystyna Pohorecka
Kierownik Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"