fbpx

NEWS:

Pestycydy a pszczoły miodne

Wpływ insektycydów neonikotynoidowych na śmiertelność pszczelich rodzin: Streszczenie aktualnej literatury ze szczególnym nawiązaniem do sytuacji w Niemczech, cz. 5.

W poprzedniej części artykułu poruszono temat nosemozy oraz wirusów, które mogą atakować pszczoły wskutek zmniejszonej odporności pszczół przez neonikotynoidy. Zestawiono również skutki działania tych pestycydów.

Pasieka nr 83 (Pszczola_na_ramce_makro_2013-04-25_06_fot-RD)
fot.© Roman Dudzik

Polityczne tło w USA i w Europie

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency) kontynuuje utrzymywanie ścisłego sojuszu z przemysłem pestycydów. Na przykład w 2003 r. EPA udzieliła licencji bayerowskiej klotianidynie (Poncho®).

Stało się to wbrew formalnej pisemnej opinii wydziału naukowego tej agencji oraz pomimo wpłynięcia wielu petycji z organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego, które żądały cofnięcia licencji. Po zakazie stosowania neonikotynoidów wydanym przez Unię Europejską w 2013 r., oficjalnym komunikatem (oświadczeniem) EPA było: Nie ma wiarygodnego dowodu, że szkody w rodzinach pszczelich są spowodowane neonikotynoidami. Co więcej, EPA nie tylko powtórnie zgodziła się na stosowanie NN do 2019 r., lecz później udzieliła licencji na stosowanie sulfoxafloru bez ograniczeń, pomimo iż jest neonikotynoidem czwartej generacji, również śmiertelnym dla pszczół.

Sulfoxaflor został wprowadzony na rynek przez firmę Dow Chemical na początku 2014 r. bez wyników niezależnych testów określających ryzyko stosowania tego środka. Jednakże 12 sierpnia 2015 r. Sąd Krajowy USA nakazał EPA unieważnienie licencji na sulfoxarflor, aż do czasu jej naukowego potwierdzenia [lub odrzucenia – dop. Tłumacza] (43).

Europa

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, EFSA (The European Food Safety Authority) posiada swój zespół naukowców z 28 krajów Unii Europejskiej.

W rezultacie akcji domagającej się od EFSA zakazu stosowania trzech NN, od końca 2012 r. za najbardziej niebezpieczne dla pszczół uważane są: imidakloprid, thiametoksam i klotianidyna.

Następnie owa opinia ekspercka w kwietniu 2013 r. spowodowała, że Komisja Europejska uchwaliła dwuletnie moratorium na stosowanie tych trzech neonikotynoidów i dodatkowo fipronilu w plantacjach roślin atrakcyjnych dla pszczół.

Moratorium to zaczęło obowiązywać w grudniu 2013 r.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Niemcy

Dziwną sytuację znajdujemy w Niemczech, gdzie agrochemiczne lobby tworzy nieformalne „małżeństwo” z pszczelimi instytutami w wielu landach tego kraju; wspólnie fałszywie twierdząc, że to roztocz V. destructor jest najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za wymieranie pszczół. Ignorują przy tym wyniki badań międzynarodowych zespołów naukowców w tym zakresie, które jednoznacznie wskazują, że rzeczywistą przyczyną ginięcia pszczół na świecie są insektycydy neonikotynoidowe.

To lobby kontynuuje promocję „prawdy” poprzez Monitoring Niemieckich Pszczół DeBiMo (Das Deutschland Bienen Monitoring) koncentrując się zwłaszcza na stratach zimowych rodzin pszczelich. Wyniki tych badań zostały opublikowane w 2003 r., we wsparciu dużych fundacji Bayer i Syngenta.

Te żałosne i wadliwe studia zostały zatrzymane dopiero po 10 latach w 2013 r. Wyniki tych badań jednoznacznie stwierdzały, że: Nie ma żadnej wątpliwości, że V. destructor jest główną przyczyną strat rodzin pszczelich, a kolejne przyczyny to inne choroby pszczół.

Łatwo jest je jednak obalić konfrontując z większością najbardziej podstawowych badań naukowych, wykonanymi wg ogólnie przyjętych standardów naukowych [procedur – dop. Tłumacza]. (23, 39). Dosadnie odzwierciedla ten stan fakt ignorowania przez międzynarodową literaturę oraz odrzucania wyników badań DeBiMo przez EFSA.

Pasieka nr 83
fot.© Roman Dudzik

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Badania SmartBees koncentrują się na tak „niebezpiecznym” równaniu: Pszczoły + roztocze V. destructor = virusy. Te fałszywe badania prowadzą do odkrycia jak w magiczny sposób dokonały transformacji endemicznych łagodnych wirusów w śmiertelne wirusy dla pszczół.

Tak absurdalne hipotezy okazują się całkowicie fałszywymi w konfrontacji z wynikami badań Di Prisco i in. (21). Zespół Di Prisco udowodnił, że na poziomie molekularnym neonikotynoidy obniżają immunologiczną odpowiedź pszczół w zależności od wielkości przyjętej ilości NN.

Co więcej, te pestycydy potęgują replikację wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV) (21). Te synergiczne oddziaływania między neonikotynoidami a patogenami wirusowymi były również obserwowane przez naukowców europejskich akademii naukowych (European Science Academies) To wciąż nie wyklucza synergii wirusów z warrozą(25).

Jednak jest niebezpieczny „Niemiecki Trójkąt”, na którym powinno być przeprowadzone dochodzenie, ponieważ w sposób tajny porozumiały się trzy instytucje:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

2. Federalne władze Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (Consumer Protection and Food Safety): BVL (Bendesamt Für Verbraucherschultz Und Lebensmittelsicherheit); podczas prezentacji w 2015 r. w Berlinie w czasie największej, światowej wystawy produktów rolniczych „Die Grüne Woche” (Zielony Tydzień) dyrektor Departamentu Ochrony Roślin (odpowiedzialny za regulacje dot. pestycydów) Dr Karsten Hogardt podał do wiadomości, że BVL służy jako: usługodawca broniący własnych klientów przemysłu ochrony roślin.

W tej roli świadczone są usługi doradcze przez grupę ekspertów-menadżerów ryzyka, w tym również znajduje się wielu ekspertów z przemysłu pestycydowego. To jest szokujący i kompromitujący fakt świadczący o tym, że nie ma niezależnych naukowców, którzy by zarządzali licencjonowaniem pestycydów w Niemczech (46).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Klaus-Werner Wenzel
Niemcy
Redakcja: Graham White
Przetłumaczył: dr inż. Maciej Winiarski
Tytuł oryginału: „Agricultural Pesticides and Honeybees. The Role of Neonicotinoid Insecticides In Bee Colony Death: A Synopsis of Recent
Literature, with special reference to the situation in Germany”
THE BEEKEEPERS QUARTERLY, Nr 123, luty 2016, s. 23-29

Zakończenie od tłumacza

W trakcie tłumaczenia tego artykułu otwierały mi się oczy coraz szerzej ze zdumienia. Z jednej strony lobby agrochemiczne w sposób bezwzględny zatruwa naturalne środowisko człowieka i pszczół, a z drugiej bezduszność wielu środowisk naukowych i ludzi zatrudnionych w instytucjach odpowiedzialnych za dopuszczanie do użycia bardzo groźnych dla owadów i może również dla ludzi też - pestycydów, może budzić przerażenie.

Jeżeli przyjęcie 24 trylionowych części kg NN powoduje uzależnienie pszczoły miodnej od tego środka i w konsekwencji prowadzi do śmierci tego owada, to narzuca się proste pytanie: a ile człowiek musi przyjąć takiego neonikotynoidu, aby jego umysł – podobnie jak pszczoły miodnej – przestał sprawnie pracować.

Oczywiście, dużo więcej, bo jesteśmy w stosunku do pszczół milion razy ciężsi i nasze komórki nerwowe są nieco inaczej zbudowane, ale gdzieś jest granica wytrzymałości organizmu ludzkiego na stałe dodawanie do naszych ciał NN. Dlatego uważam, że walcząc wszelkimi sposobami o przeżycie naszych pszczół – walczymy o własne przeżycie na Ziemi. Pomyślmy o tym, bo jest o czym.


Literatura:

  • 43. U.S. court decision – http://www.wwnews.net/assetd/2015/09/10/document_gw_03.pdf
  • 44. EFSA Decision – http://www.efsa.europa.eu/site/default/files/scientefic_output/files/main_documents/3692.pdf
  • 45. FOUCART, S. 2015. Noire semaine pour l’ expertise, Le Monde (Paris) article 30.III.2015 http://wwww.lemonde.fr/idees/article/2015/03/30/noire-semaine-pourexpertise_4605627_3232.html?xtmc=neonicotinoides&xter=1
  • 46. HAEFEKER. W. 2015 (President of European Proffesional Beekeepers). http://podcast.haefeker.org/?p=132
  • 47. http://www.bmel.de/sharedDocs/Downloads/Presse/EilverodnungBienen.pdf;jsessionid=46D0C08CD3D8928F89541AA76AD7C39.1_blob=publicationsFile

 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"