fbpx

NEWS:

Dochodowa pasieka

Michał Piątek: Dochodowa pasieka

Mini-słownik angielsko-polski

apiary
pasieka
bee brush
szczotka pasieczna
bee dance / waggle dance
taniec pszczeli
bee escape
przegonka
bee farm
pasieka
bee flight
oblot oczyszczający
bee hat
kapelusz pszczelarski
bee interregnum
bezmateczność
bee maggots
czerw
bee poison/apitoxin
jad pszczeli
bee suit, beekeeping suit, beekeeper suit, protective beekeeping clothing
kombinezon pszczelarski
beekeeping
pszczelarstwo
bottom board, bottom of hive
dennica, dennica wysoka
box/ body
korpus
cage
klateczka
candle mold
forma na świece
container
pojemnik
cork
korek
diseases of honey bees
choroby pszczół
drone
truteń
excluder
krata odgrodowa
(eggs) grafting tool
łyżeczka do przekładania larw
feed
pokarm
feeder
podkarmiaczka
follower board/straw mat
zatwór
formic acid
kwas mrówkowy
foulbrood
zgnilec
foundation/sheet of wax /sheets of beeswax /wax sheets / casting wax sheets
węza
frame
ramka
frame feeder
podkarmiaczka ramkowa
frame grip
uchwyt do ramek
frame wire/wireframe
drut do ramek
glass carboy
szklany balon na miód pitny
gloves
rękawice
heater
podgrzewacz
hive/beehive
ul
hive beetle
mały chrząszcz ulowy
hive tool
dłuto pasieczne
honey bee
pszczoła miodna
honey extractor
miodarka
honey plants
rośliny miododajne
honey processing
przetwarzanie miodu
honey settler
odstojnik
honeybee reproduction/The process of laying eggs
czerwienie
honeycomb
plaster miodu
honeydew
spadź
hose
wąż
insulator
izolator
jar
słoik
label
etykieta
lid
pokrywka
mating box
ulik weselny
mead
miód pitny
mite
rozkruszek
nail
gwóźdź
nectar
nektar
nucs/nucleus
odkład
oxalic acid
kwas szczawiowy
pail
wiaderko
pail with honey gate/settler
odstojnik wiaderkowy/odstojnik
perga bee bread
pierzga
pest
szkodnik
pheromones of queen bee
feromony mateczne
pollen
pyłek
pollen dryer/pollen drying system
suszarka do pyłku
pollen substitute
substytut pyłku
pollen trap
poławiacz pyłku
pollinator
zapylacz
propolis trap
poławiacz propolisu
pump
pompa
queen bee
matka pszczela
queen cell
komórka mateczna
queen marking numbers
opalitki
rearing/keeping/inbreeding/raising
hodowla
refractometer
refraktometr
robber bees/robbing behavior
rabunek
royal jelly
mleczko pszczele
scraper
skrobak
small cell
mała komórka
smoker fuel
paliwo do podkurzacza
smoker/bee smoker
podkurzacz
spur embedder
radełko
sting/bite of insect (bee)
użądlenie
strainer, double strainer, conical strainer
sito, sito podwójne, sito stożkowe
straw skep
kószka
swarm
rój/rójka
swarm cell
matecznik rojowy
top cover/roof top/top of a hive
daszek
trailer (beehives transporting trailer)
przyczepa (przyczepa do przewozu uli)
uncapping fork
odsklepiacz widelcowy
uncapping knife
nóż do odsklepiania
uncapping punch/honey loosener
rozluźniacz
valve
zawór
Varroa mites
pasożyty Varroa
veil
siatka do kapelusza pszczelarskiego
vented inner cover
powałka
wax
wosk
wax moth
mól woskowy
wintering cover
górna izolacja zimowa
wire crimper
napinacz do drutu

Mini-słownik polsko-angielski

bezmateczność
bee interregnum
choroby pszczół
diseases of honey bees
czerw
bee maggots
czerwienie
honeybee reproduction/The process of laying eggs
daszek
top cover/roof top/top of a hive
dennica, dennica wysoka
bottom board, bottom of hive
dłuto pasieczne
hive tool
drut (do ramek)
frame wire/wireframe
etykieta
label
feromony mateczne
pheromones of queen bee
forma na świece
candle mold
górna izolacja zimowa
wintering cover
gwóźdź
nail
hodowla
rearing/keeping/inbreeding/raising
izolator
insulator
jad pszczeli
bee poison/apitoxin
kapelusz pszczelarski
bee hat
klateczka
cage
kombinezon pszczelarski
bee suit, beekeeping suit, beekeeper suit, protective beekeeping clothing
komórka mateczna
queen cell
korek
cork
korpus
box/body
kószka
straw skep
krata odgrodowa
excluder
kwas mrówkowy
formic acid
kwas szczawiowy
oxalic acid
łyżeczka do przekładania larw
(eggs) grafting tool
mała komórka
small cell
mały chrząszcz ulowy
hive beetle
matecznik rojowy
swarm cell
matka pszczela
queen bee
miodarka
honey extractor
miód pitny
mead
mleczko pszczele
royal jelly
mól woskowy
wax moth
napinacz do drutu
wire crimper
nektar
nectar
nóż do odsklepiania
uncapping knife
oblot oczyszczający
bee flight
odkład
nucs/nucleus
odsklepiacz widelcowy
uncapping fork
odstojnik
honey settler
odstojnik wiaderkowy/odstojnik
pail with honey gate/settler
opalitki
queen marking numbers
paliwo do podkurzacza
smoker fuel
pasieka
apiary/bee farm
pasożyty Varroa
Varroa mites
pierzga
perga, bee bread
plaster miodu
honeycomb
podgrzewacz
heater
podkarmiaczka
feeder
podkarmiaczka ramkowa
frame feeder
podkurzacz
smoker/bee smoker
pojemnik
container
pokarm
feed
pokrywka
lid
poławiacz propolisu
propolis trap
poławiacz pyłku
pollen trap
pompa
pump
powałka
vented inner cover
przegonka
bee escape
przetwarzanie miodu
honey processing
przyczepa (przyczepa do przewozu uli)
trailer (beehives transporting trailer)
pszczelarstwo
beekeeping
pszczoła miodna
honey bee
pyłek
pollen
rabunek
robber bees/robbing behavior
radełko
spur embedder
ramka
frame
refraktometr
refractometer
rękawice
gloves
rośliny miododajne
honey plants
rozkruszek
mite
rozluźniacz
uncapping punch/honey loosener
rój/rójka
swarm
siatka do kapelusza pszczelarskiego
veil sito
sito podwójne, sito stożkowe
strainer, double strainer, conical strainer
skrobak
scraper
słoik
jar
spadź
honeydew
substytut pyłku
pollen substitute
suszarka do pyłku
pollen dryer/pollen drying system
szczotka pasieczna
bee brush
szklany balon na miód pitny
glass carboy
szkodnik
pest
taniec pszczeli
bee dance/waggle dance
truteń
drone
uchwyt do ramek
frame grip ul hive/beehive
ulik weselny
mating box
użądlenie
sting/bite of insect (bee)
wąż
hose
węza
foundation/sheet of wax/sheets of beeswax/wax sheets/casting wax sheets
wiaderko
pail
wosk
wax
zapylacz
pollinator
zatwór
follower board/straw mat (board)
zawór
valve
zgnilec
foulbrood

Dochodowa pasieka