fbpx

Lucrări asupra familiilor de albine în luna AUGUST

(după ing. Nicolae Foti, ing.Ion Barac, Constantin Antonescu, Eleodor Gh.Bistriceanu, Radu Vancea, ing.Vasile Deaconu, dr. ing. Eliza Căuia, prof. univ.dr.ing.Petre Iordache şi Veronica Mara Mîndru

Acţiuni prioritare în luna august:

 • lucrări de organizare a cuiburilor în vederea iernării;
 • realizarea examenului clinic al familiilor de albine şi efectuarea eventualelor tratamente necesare;
 • întărirea familiilor nou formate și slabe pentru a putea depăşi cu bine perioada de iernare;
 • verificarea calității și cantităților rezervelor de hrană și eliminarea celei necorespunzătoare;
 • schimbarea mătcilor necorespunzătoare;
 • administrarea hrănirilor de stimulare pentru creşterea albinei de iernare și celor pentru completarea rezervelor;
 • evitarea furtișagului care poate să apară cu prilejul hrănirilor;
 • reformarea fagurilor vechi și conservarea fagurilor goi și
 • verificarea și recondiționarea stupilor în care vor ierna familiile de albine.


Fig.8.1. Stupină în august retrasă la Tulcea - Delta Dunării

Luna august , numită și „gustar”, trebuie să fie luna destinată asigurării proviziilor necesare familiilor de albine pentru iernare și începerii formării albinelor care vor ierna, atât sub aspect calitativ cât și sub aspect cantitativ.

Este foarte important ca fiecare stupar să cunoasca și să asigure toate verigile fluxului tehnologic prin care familiile de albine sunt menținute la o putere cât mai mare (număr de albine) știut fiind că puterea familiei stă în mulțimea de albine care populează stupul.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

Ținând seama de aspectele noi apărute în activitatea albinelor este normal și necesar ca apicultorii să acționeze în direcția manifestărilor fiziologice, biologice și de comportament ale familiilor de albine înlesnind acestora desfășurările dictate în principal de instinctul de conservare a speciei.


Fig.8.2. Plante melifere cu pondere mare care înfloresc în august

Un sprijin destul de eficace pentru desfășurarea acțiunilor de menținere a unei activități susținute a familiilor de albine este și faptul că luna august este luna în care multe specii de interes melifer se află în diferite fenofaze de înflorire (început, maxim, sfârșit). Pentru documentare vedeți Plante melifere de foarte mare și mare pondere economic-apicolă, autori Petre IORDACHE, Ileana ROȘCA și Mihai CISMARU, Editura Lumea apicolă, București 2008.

Este bine de știut că toate lucrarile fluxului tehnologic trebuiesc acum efectuate la timp, cu pricepere și exigența maxima, aceasta garantând o buna trecere, fără pierderi, a iernii și un start bun în primăvara următoare.

Principalele acțiuni și lucrări care trebuiesc executate în această lună sunt descrise în subcapitolele care urmează.

8.2.1 Lucrări de organizare a cuiburilor în vederea iernării


Fig.8.3 Restrangerea si reorganizarea cuibului in august

În principal, lucrările de organizare a cuiburilor familiilor de albine în vederea iernării se vor concretiza prin îndepărtarea fagurilor goi, descăpăcirea după diafragmă a celor cu porțiuni de miere puțină, echilibrarea și eventual completarea cu faguri cu miere de la alte familii mai puternice.

Ca urmare a schimbării tendințelor de dezvoltare a familiilor de albine spre pregătirile de iarnă apare o tendință de blocaj a cuibului fapt care are ca rezultat o diminuare a spațiului de ouat al reginei, iar albinele afectate creșterii puietului vor fi din ce în ce mai puține. Astfel puterea familiei scade, rezultând mai puține albine cu corp gras format (albine de iernare), dar și mai puțin pregatite din punct de vedere fiziologic pentru traversarea iernii.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

Stabilirea puterii unei familii, în general, se va face în funcție de numărul de albine pe care le conține știind că o familiie, care la sfârșitul lunii iunie ar trebui să atingă apogeul dezvoltării, ar trebui să conțină 30000 la 50000 de albine și că 10000 albine cântăresc circa 1 kg.

În continuare pentru evaluarea puterii familiilor de albine vom da greutățile aproximative ale albinelor acoperitoare ale diferitelor tipuri de rame și numărul albinelor conținute de intervalele dintre acestea. Astfel:

 • ramele Dadant Blatt (420X300 mm) bine acoperite conțin 200 g albine, iar un interval dintre ele conține 2000 albine și
 • ramele ME (420X230 mm) bine acoperite conțin 150 g albine, iar un interval dintre ele conține 1500 albine.

Ținând seama de cele de mai sus și de experiența practică în gestionarea dezvoltarii stupinelor se pot eticheta, la începutul lunii august, ca:

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

8.2.2 Realizarea examenului clinic al familiilor de albine şi efectuarea eventualelor tratamente necesare


Fig.8.4. Efectuarea tratamentului împotriva varrozei

Cu ocazia lucrărilor de organizare a cuiburilor în vederea iernării se va realiza și examinarea stării de sănătate a familiilor și, în caz de nevoie, se vor colecta probe pentru analizele corespunzătoare (vedeți subcapitolele 3.2.7 și 6.2.1).

Totodată, considerând că s-au efectuat extragerile de miere de la ultimele culesuri de producție, se vor executa preventiv cel puțin 2 tratamente pentru ținerea sub control a infestației cu varroză.

Este neapărat necesar ca în perioada iulie-august, după ultimul cules de producție, tratamentele împotriva varrozei să fie aplicate cu toată seriozitatea și minuțiozitatea deoarece în această perioadă numărul acarienilor Varoa jacobsoni crește dramatic și acarienii se află în puiet în proporție de 90%. În același timp cantitatea de puiet scade astfel încăt din ce în ce mai mulți acarieni se află în celulele cu puiet din ce în ce mai reduse la număr și, deci, din ce în ce mai atacate. Tot în această perioadă crește și numărul acarienilor pe albinele adulte. Familiile de albine ating punctul critic al infestării cu varooză și primele pagube devin vizibile.

Sunt însă și vătămări ale albinelor care sunt greu de observat de către apicultori și ele constau, de exemplu, din sustragerea proteinei de către acarienii care parazitează puietul. Astfel, atacul unui singur acarian reduce corpul gras al albinei, care va ecluziona ulterior, cu 22%, iar în cazul a doi acarieni, cu 40%. Din această cauză durata de viață a albinelor care vor intra în iarnă va fi redusă drastic.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

8.2.3 Întărirea familiilor nou formate și slabe pentru a putea depăşi cu bine perioada de iernare

În această lună, după sfârșitul culesurilor de producție, familiile depistate slabe și cele nou formate se controlează periodic, momente în care se stabilește prezența și calitatea reginelor, puterea, calitatea și cantitatea rezervelor de hrană destinată iernării, modul de organizare a cuibului și starea de sănătate.

La acestea, cu prioritate, este necesar ca în perioada august – septembrie să se facă stimularea creșterii puietului prin hrăniri de stimulare cu miere descăpăcită, sirop de zahăr, zahăr tos umectat, siropuri zaharoase atestate pentru hrana albinelor, polen sau înlocuitori de polen.

Totodată, pentru completarea rezervelor de hrană pentru iernare se administrează rame cu miere de la rezerva stupinei sau sirop de zahăr 2:1 și, la nevoie, rame cu păstură de la familii la care acestea prisosesc.

Pentru luna septembrie trebuie reținut că aceste familii împreună cu familiile ajutătoare se vor tria cu atenție împărțindu-se în două categorii:

 • familiile care au ajuns la o stare de dezvoltare corespunzătoare așa că vor ierna ca unități biologice de sine stătătoare și
 • familiile care nu au ajuns la o stare de dezvoltare corespunzătoare astfel că se desfințează, ocazie cu care albinele, puietul și rezervele de hrană se folosesc la întărirea altor familii.

Toate lucrările de îngrijire a acestor familii, executate la timp și la un înalt nivel calitativ, au ca scop obținerea unor unități biologice puternice, productive și sănătoase, care va da garanția trecerii iernii fără pierderi și a dezvoltării cât mai timpurii în primăvara care va veni după iarnă.

8.2.4 Verificarea calității și cantităților rezervelor de hrană și eliminarea celei necorespunzătoare

Dupa terminarea culesurilor târzii, se vor ridica magazinele și corpurile de recolta (caturile, magazinele) cu miere la stupii verticali precum și ramele de recoltă de la stupii orizontali și cu ocazia lucrărilor de organizare a cuiburilor în vederea iernării se vor evalua cu atenție cantitățile și calităților rezervelor de hrană destinate iernării familiilor de albine.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

Metoda cu apă de var

Mierea se dizolvă cu o cantitate egală de apă distilată, apoi această soluție se amestecă cu o parte egală de lichid limpede de deasupra varului proaspăt stins (apa de var). Amestecul obținut se încălzește până la fierbere la flacără mică. În cazul existenței manei, apar flocoane care se depun pe fundul eprubetei sub formă de precipitat. Cu cât stratul de sediment este mai gros, cu atât proba de miere conține o cantitate mai mare de mană.

Metoda cu alcool

O parte de miere se amestecă cu o parte egală de apă distilată. La această soluție se adaugă 10 părți de alcool de 96 grade și se amestecă bine. În cazul prezenței manei, soluția se tulbură și după un timp se depune un sediment pe fundul eprubetei. La mană mai puțină nu este depunere dar soluția e tulbure. Dacă nu este miere de mană, soluția rămâne transparentă.

Evaluarea cantităților de miere ale rezervelor de hrană ale familiilor de albine se poate face ținând cont de acoperirile cu miere ale ramelor cu faguri știind că:

 • o ramă Dadant Blatt (420X270 mm = 11,20 dm2 ) complet căpăcită poate conține 3 la 3,5 kg miere și
 • o ramă ME (420X210 mm = 8,30 dm2 ) complet căpăcită poate conține 1,8 la 2,5 kg miere, iar
 • un pătrat cu latura de 5 cm de fagure complet căpăcit conține 44 g miere și necăpăcit 25 g

Astfel se poate aprecia dacă familiile de albine au suficiente reserve pentru iernare, circa 15 la 18 kg miere sau dacă rezervele trebuiesc completate.

8.2.5 Schimbarea mătcilor necorespunzătoare

Când se examinează – la sfârșitul verii – cuiburile familiilor de albine, se va constata că în stupină există familii de albine cu 4 la 5 rame cu puiet, unele cu 2 la 3 rame și altele lipsite total de puiet.

Încercând să explicăm cauzele deosebirilor de dezvoltare analizăm acțiunile precedente care s-au petrecut anterior cu aceste familii de albine și se fac următoarele constatări: în familiile cu 4 la 5 rame puiet reginele au fost înlocuite în timpul culesurilor de vară și acestea fiind tinere depun în perioada de toamnă un număr mai mare de ouă decât reginele bătrâne. Această calitate se poate astfel folosi pentru mărirea puterii familiilor de albine și menținerea unui ritm ridicat de dezvoltare. Concluzia este în favoarea înlocuirii reginelor bătrâne cu regine tinere de bună calitate.


Fig.8.5. Înlocuirea rginelor

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

8.2.6 Administrarea hrănirilor de stimulare pentru creşterea albinei de iernare și celor pentru completarea rezervelor

Administrarea hrănirilor în această perioadă este de două feluri: hrănirile stimulative și hrănirile de completare.

Hrănirile stimulative au drept scop întreținerea activității familiilor de albine în stare activă astfel încât regina să-și mențină ponta ouând în cantități suficiente pentru a forma contingentul de albină de iarnă care va trebui să trăiască până la sfârșitul lui februarie începutul lui martie când apar albinele tinere de primăvară.

Se știe că odată cu încetarea culesului, ceea ce coincide, de cele mai multe ori, cu începutul lunii august, are loc o scădere substanțială a activității de zbor și a intensității de creștere a puietului, concomitent cu apariția unei mortalități accentuate. Drept urmare populația familiilor de albine scade și tot acuma are loc gonirea trântorilor din stupi.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

În lipsa mierii, se poate folosi siropul de zahăr 1:1 care se va administra, la fel ca și mierea, tot la 2-3 seri administrat în hrănitoare în cantități de 250 la 500 g sau 100 la 200 g în fiecare seară.

Perioada optimă pentru hrănirea stimulativă este august – septembrie și această hrănire se va opri cu cel puțin 3 săptămâni înainte de încetarea zborului albinelor, pentru ca albinele recent eclozionate să-și poată elimina în zbor resturile nedigerate din intestine.

Atenție! Fără existența în cuib a rezervelor de hrană pentru iernare rezultatele hrănirii stimulative sunt mici sau nule.

Hrănirile de completare au drept scop să ajute ca rezervele de hrană din familiile de albine să ajungă la cantitățile necesare pentru traversarea iernii și ajungerea în primăvară când natura reîncepe să ofere culesuri de întreținere. Cuantumul cantităților de miere necesare depinde de puterea familiilor de albine, de tipul de stupi utilizați, de vitregia iernii de traversat ș.a.m.d.

Se poate considera că pentru o familie de putere mijlocie este nevoie pentru iernare de 18 – 20 kg miere și 2 – 3 kg păstură. Consumarea acestor reserve nu este uniformă în fiecare lună, ci el este de 500 – 800 g/lună, în primele luni ale iernii și de 1,5 – 3 kg/lună, în ultimile luni ale iernii, după apariția puietului în cuib.

Consumul mediu de miere în perioada de iarnă a unei familii cu 15000 – 20000 albine(1,5 – 2 kg)

(după E.Mârza și N.Nicolaide “Inițiere și practică în apicultură “ Bucuresti 1990)

Lunva

Consum miere
[kg]

Octombrie

0,800 – 0,850

Noiembrie

0,750 – 0,800

Decembrie

0,750 – 0,850

Ianuarie

0,950 – 1,050

Februarie

1,200 – 1,500

Martie

2,000 – 2,500

Ca și în cazul hrănirilor de stimulare și aici se pune în primul rănd problema completării rezervelor cu faguri cu miere de la depozitele stupinelor, dacă acestea există, și uneori acestea nu există, mercantilismul unora împiedică constituirea acestor depozite sau sunt și cauze obiective, cum ar fi ani apicoli săraci.

În cazul folosirii pentru completarea rezervelor de iarnă a ramelor cu miere de la depozitele stupinelor, acestea se vor pune în marginea cuiburilor lângă ramele cu puiet având grijă să conțină cel puțin 2 kg miere, să fie căpăcite, cu celule de lucrătoare și în ele anterior să fi fost crescute cel puțin 2 -3 generații de puiet.

Dacă nu mai sunt rame cu miere dar sunt asigurate rezerve din miere în cantitate de cel puțin 50% hrănirile de completare se pot face și cu siropuri de zahăr în concentrație 2:1 care se introduc în doze zilnice de 2 – 5 kg, în funcție de puterea de prelucrare a fiecărei familii de albine.

Hrănirile de completare vor începe în prima decadă a lunii august și vor dura 7 – 8 zile, până la data de 15 august preîntâmpinând astfel participarea la procesarea siropului a albinelor care vor ierna pentru ca acestea să nu fie uzate prematur.

Important: “este de preferat ca rezervele de hrană să conţină cel puțin 50% miere florală și restul să fie constituite din zahăr sau alte produse. Iernarea doar pe miere din zahăr reduce capacitatea albinelor de a creşte puietul încă din timpul iernii”.


Fot. Roman Dudzik

8.2.7 Evitarea furtișagului care poate apărea cu prilejul hrănirilor

Se știe că furtișagul întro stupină reprezintă una dintre cele mai primejdioase stări care poate duce la periclitarea existenței unor familii de albine sau chiar a stupinei în totalitate. Drept urmare trebuiesc luate toate măsurile pentru nu declanșa acest fenomen atât de nociv.

Pe durata hrănirilor de completare și stimulative se impune o mare atenție pentru preîntâmpinarea furtișagului între albine și în acest scop, în primul rând, se micșorează urdrinișurile stupilor în funcție de puterea familiilor de albine.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

8.2.8 Reformarea fagurilor vechi și depozitarea fagurilor goi

Pentru îndeplinirea acestor operațiuni se vaține cont de indicațiile de la capitolele 5.2.8 și 6.2.6.

În continuare se vor prezenta probleme ale cerii de albine prezentate de “Călăuza stuparului“ de N. Nicolaescu și G.Stoienescu, București 1926:

Curățirea cerii cu ajutorul acidului sulfuric

Întrun vas dintablă smălțuit , de 8 – 10 litri, se pun 2 litri apă rece și în aceasta se toarnă

încet și mestecând întruna 100 g acid sulfuric (H2 SO4) concentrat.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

Topirea și separarea cerii cu Ceritificatorul “La Comtoise”

Acest utilaj este alcătuit dint-run vas tronconic de 18 litri în care , în partea de sus, este un capac din sită metalică sub care se poate învârti o paletă de barbotare acționată manual de o manivelă.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament


Fig. 8.6. Cerificatorul “La Comtoise “

Avantajul folosirii saramurii saturate în locul apei curate este că aceasta fierbe la 110°C făcând ca la fierbere amestecul să fie foarte fluid astfel că ceara trece foarte ușor prin sita capacului separându-se de boștina care rămâne pe fundul vasului.

În general după o fierbere de circa 15 minute separarea ceară-boștimnă se produce și se stinge focul, se scoate manivela capacului și se lasă vasul să se răcească lent, după care se recoltează calupul de ceară.

8.2.9 Verificarea și recondiționarea stupilor în care vor ierna familiile de albine

Tot în această lună, în zilele călduroase, însorite, preferabil după amiaza, prin luarea tuturor măsurilor de prevenire a iscării furtişagului între albine, se poate face mutarea (transvazarea) familiilor de albine în stupi curaţi, dezinfectaţi, reparaţi şi vopsiţi.

Acum această transvazare se face mai ușor dat fiind puterea mai redusă a familiilor de albine.

подписка [...] - Nu poţi citi decât fragmente ale articolelor - Abonament

De asemenea, lăzile de stupi, eliberate prin transvazarea familiilor de albine din ele, vor fi curăţate, reparate, dezinfectate şi vopsite fiind astfel pregătite pentru transvazările viitoare.

Referitor la toate ofertele melifere posibile în această lună s-au putut selecta 174 care sunt prezentate în Tabelul nr. 8.1

Tabelul nr.8.1

Tabel cu flora meliferă care înflorește în luna august

Nr. crt.

Denumirea speciei
(Denumire în latină)

Ponderea econom.
apicolă

Perioada de înflorire
(lunile)

Date biologice*

Cantitatea de nectar [mg/floare]

Producţia de miere[kg/ha]

1

Albăstrelele

(Centaurea cyanus L.)

m

iunie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

0,15-0,22

50-60

2

Albiţia

(Albizia julibrissin Durazzini.)

fp

iunie-august

A.

n.p.

-

-

3

Anasonul

(Pimpinella anisum L.)

m

iulie-august

e.an.

ct.n.p.

0,05-0,08

50

4

Angelica

(Archangelica officinalis Linné)

m

iulie-august

e.bn.pr.

sp.n.p.

0,04-0,08

90-100

5

Anghinareua

(Cynara scolymus L.)

m

august-septembrie

e.pr.

ct.n.p.

0,28-0,72

150-400

6

Armurariul

(Silybum marianum (L.)Gaertn.)

m

aprilie-septembrie

e.an.bn.

ct.n.p.

0,44

50-60

7

Bănuţii

(Bellisperennis L.)

m

febroarie-octombrie

e.pr.

sp.ct.n.p.

-

20-50

8

Băşicoasa

(Colutea arborescens L.)

fp

iunie-septembrie

a.

ct.n.p.

2,0-5,0

20-40

9

Bozul

(Sambucus ebulus Linné)

m

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

30-40

10

Brânduşa de toamnă

(Colchium autumnale Linné)

m

august-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,03-0,06

10-20

11

Brusturul

(Arctium lappa L.)

m

iulie-august

e.bn.

sp.n.p.

-

30-50

12

Budleia

(Buddleja davidii Franch.)

fp

iulie-octombrie

a.

n.p.

-

-

13

Bumbacul

(Gossypium hirsutum L.)

m

iulie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

-

30-50

14

Busuiocul

(Ocimum basilicum L.)

fp

iulie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

-

100-120

15

Busuiocul de baltă

(Stachys palustris L.)

mj

iulie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,1-0,2

100-180

16

Busuiocul de mirişte

(Stachys annua L.)

M

iulie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

0,3-0,5

120-150

17

Busuiocul jubiliar

(Ociumum gratissimum L.)

m

iunie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

0,08-0,1

100-120

18

Butoiaşul

(Oenanthe aqualica L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp.n.p

0,01-0,02

300

19

Caneluţele

(Impatiens balsamina L.)

fp

iunie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,5-2,5

-

20

Cardonul

(Cynara cardunculus L.)

fp

iulie-septembrie

e.pr.an.

sp.ct.n.p.

-

-

21

Castravetele

(Cucumis sativus L.)

m

iunie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,08-0,9

20-100

22

Cătina de garduri

(Lycium barbarum Ait.)

m

iunie-octombrie

a.

sp.ct.n.p.

0,5

20-50

23

Cătuşa

(Ballota nigra L.)

m

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

20-60

24

Cătuşnica

(Nepeta cataria L.)

m

iulie-august

pr.

ct.sp.n.p.

0,15-0,34

100-140

25

Cânepa

(Cannabis sativa L.)

m

iulie-august

e.an.

ct.p.

-

-

26

Cânepa codrului

(Eupatorium canabinum)

m

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

150-200

27

Ceapa (semniceri)

(Allium cepa L.)

mj

iunie-august

bn.

ct.n.p.

0,3-0,8

70-150

28

Ceapa de munte

(Allium victorialis L.)

fp

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

-

29

Ceara albinei

(Asclepias syriaca willd.)

m

iulie-august

e.pr.

ct.n.p.

1,5-3,6

400-600

30

Cenuşarul (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)

mj

iulie-august

A.

n.p.

-

300

31

Cervana

(Lycopus europaeus L.)

mj

mai-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

-

50-200

32

Chica voinicului

(Nigella damascena Linné)

fp

iunie-august

e.an.

ct.n.p.

-

50

34

Cicoare

(Cichorium intybus L.)

mj

iulie-octombrie

e.pr.

ct.n.p.

-

100

35

Cimbrişorul (Thymus serpyllum L.)

mj

iunie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,03-0,1

150-220

36

Cimbrul

(Thymus vulgaris Linné)

m

mai-octombrie

a.

ct.n.p.

0,11-0,20

80-120

37

Cimbrul de grădină

(Satureja hortensis L.)

mj

iulie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

0,3-1

80-100

38

Ciocul berzei1

(Erodium cicutarium (L.)L’Hérit)

m

iunie-noiembrie

e.an.bn.

sp.n.p.

-

-

39

Ciulinul

(Carduus nutans L.)

m

iulie-octombrie

e.an.

sp.n.p.

-

-

40

Clocotişul1

(Koelreuteria paniculata Laxim.)

m

iunie-august

A.

n.p.

0,5-1,0

100-200

41

Coacăzul de munte

(Ribes alpinum L.)

mj

mai-august

a.

sp.n.p.

0,1-0,9

15-30

42

Corobăţica

(Salvia verticillata L.)

mj

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,2-1,4

400-600

43

Cosiţelul

(Sium latifolium L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

50-120

44

Crăiţele

(Tagetes erecta L.)

m

iulie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

-

-

45

Crucea pământului

(Heracleum sphondylium L.)

fp

iunie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

-

-

46

Curpenul

(Clematis vitalba L.)

m

iunie-septembrie

a

sp.n.p.

-

-

47

Degeţelul lânos

(Digitalis lanata Ehrh.)

m

iunie-august

e.pr.bn.

sp.ct.n.p.

1,20-6,0

100-140

48

Degeţelul roşu

(Digitalis purpurea Linné)

fp

mai-septembrie

e.bn.pr.

ct.n.p.

0,8-5,0

200

49

Dovleacul

(Cucurbita pepo L.)

mj

iunie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

11-72

40-45

50

Dovleacul turcesc

(Cucurbita maxima L.)

mj

iunie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

40-384

90-110

51

Dovleacul vitaminos

(Cucurbita moschata Duchesne)

m

iunie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

65,53

22-30

52

Dovlecelul

(Cucurbita pepo var.oblonga L.)

mj

iunie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

10-50

10-100

53

Dumbăţul (Teucrium polium L.)

mj

iulie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,33-0,52

150-230

54

Facelia1

(Phacelia tanacetifolia Benth)

M

mai-octombrie

e.an.

ct.n.p.

0,1-4,5

200-1000

55

Facelia2

(Phacelia congesta Hook.)

m

iunie-octombrie

e.an.

ct.n.p.

-

100

56

Feniculul

(Foeniculum vulgare Mill.)

mj

iulie-august

e.bn./pr.

ct.n.p.

0,012-0,035

25-100

57

Floarea-soarelui

(Helianthus annuus L.)

FM

iunie-august

e.an.

ct.

n.p.m.c.

0,26-1,0

34-122

58

Florea de piatră (Iarbă grasă)

(Portulaca oleracea L.)

m

mai-octombrie

e.an.

sp.n.p.

-

10-20

59

Gălbenelele

(Calendula officinalis L.)

m

iunie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

-

-

60

Gherghinele

(Dahlia sp.)

m

august-octombrie

pr.

ct.n.p.

0,026-0,048

10-20

61

Ghimpele

(Xanthium spinosum L.)

mj

iulie-septembrie

e.bn.

sp.n.p.

-

100-150

62

Ghizdeiul

(Lotus corniculatus L.)

m

mai-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

0,08-0,19

15-30

63

Haina miresei

(Polygonum baldschua-nicum Regel)

m

iunie-octombrie

a.

ct.n.p.

0,3-0,4

50

64

Hrişca

(Fagopyrum esculentum L.)

mj

iulie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,12-0,44

50-150

65

Hurmuzul alb

(Symphori-carpus albus

Auct.non (L.)Blake)

mj

iunie-septembrie

a.

ct.n.p.

0,1-2,0

200

66

Iarba neagră

(Calluna vulgaris (L.)Hull.)

mj

iulie-septembrie

e.a.

sp.n.p.

100-150

67

Iarba şarpelui

(Echium vulgare L.)

mj

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,3-0,5

380-400

68

Iedera

(Hedera helix L.)

m

august-octombrie

e.pr.

sp.ct.n.p.

-

-

69

Inul

(Linum usitatissimum Linné)

fp

iulie-august

e.an.

ct.n.p.

-

10

70

Isopul

(Hyssopus officinalis Linné)

m

iulie-august

e.pr.

ct.n.p.

0,16-0,42

50-120

71

Izma broaştei

(Mentha aquatica L.)

M

iunie-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

0,04

220

72

Izmă bună

(Mentha piperita L.)

mj

iulie-august

e.pr.

ct.n.p.

0,02-0,04

100-200

73

Izmă creaţă

(Mentha spicata L.)

mj

iulie-august

e.pr.

ct.n.p

-

100-200

74

Izmă proastă

(Mentha pulegium L.)

mj

iulie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

-

100

75

Izmă sălbatică

(Mentha silvestris L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

-

76

Jaleşul de câmp

(Salvia nemorosa L.)

mj

iulie-august

e.pr.

ct.n.p.

0,3-1,5

200-400

77

Jaleşul sălbatic

(Stachys recta L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

150-250

78

Levenţica

(Lavendula angustifolia Mill.)

mj

iulie-septembrie

e.pr.

ct.n.p.

0,07-0,22

50-100

79

Limba mielului

(Borago officinalis L.)

mj

mai-august

e.an.

ct.sp.n.p.

1,1-1,3

250-300

80

Linăriţa

(Linaria vulgaris (L.)Miller)

fp

aprilie-septembrie

(octombrie)

e.pr.

sp.n.p.

-

-

81

Loboda

(Atriplex hortensis L.)

m

iunie-august

e.an.

sp.ct.p.

-

-

82

Lucerna

(Medicago sativa L.)

mj

mai-octombrie

e.pr.

ct.n.p.

0,05-0,85

25-200

83

Lucerna galbenă

(Medicago falcata)

m

iunie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,03-0,05

30

84

Lumânărica1

(Verbascum densiflorum L.)

m

mai-august

(septembrie)

e.bn.

sp.p.n.

-

-

85

Lumânărica2

(Verbascum phlomoides L.)

m

mai-august

(septembrie)

e.bn.

sp.p.n.

-

-

86

Lumânărica3

(Verbascum thapsus L.)

m

mai-august

(septembrie)

e.bn.

sp.p.n.

-

-

87

Luminiţa

(Oenothera biennis L.)

fp

aprilie-august

e.bn.

ct.n.p.

-

-

88

Macul

(Papaver somniferum L.)

mj

iulie-august

e.an.

ct.p.

-

-

89

Margareta

(Leucanthemum vulgare)

fp

iunie-octombrie

e.pr.

sp.p.n.

-

-

90

Mazarichea3

(Vicia villoasa L.)

mj

mai-septembrie

e.an.

sp.n.p.

0,3-1,1

30-100

91

92

Măgheranul

(Majoran hortensis Moench)

m

iulie-august

e.an.

ct.n.p.

-

30-40

93

Mătăciunea

(Dracocepha-lum moldovica L.)

mj

iulie-august

e.an.

ct.sp.n.p.

0,12-0,6 (0,3-1,0)

300-400

94

Mături

(Sorghum bicolor (L.)Moench.)

m

iulie-septembrie

e.an.

ct.p.m.

-

m: 10

95

Măzărichea1

(Vicia pannonica Cr.)

mj

mai-august

e.an.

sp.n.p.

0,2-1,5

30-50

96

Morcovul (semniceri)

(Daucus carota ssp.sativus L.)

mj

iunie-septembrie

e.an.bn.

ct.p.n.

-

15-20(30)

97

Murul de mirişte

(Rubus caesius L.)

mj

mai-septembrie

a.

sp.n.p.

0,1-02

30-50

98

Muştarul alb

(Sinapis alba L.)

M

mai-octombrie

e.an.

ct.n.p.

0,04-0,1

40

99

Muştarul de câmp

(Sinapis arvensis L.)

mj

mai-

septembrie

e.an.

sp.n.p.

0,04-0,1

40

100

Muştarul vânăt

(Brassica juncea (Linné)

Czernjaew)

fp

mai-august

e.an.

ct.n.p.

-

-

101

Nalba creaţă

(Malva crispa (L.)L.)

fp

iunie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

30-50

102

Nalba de cultură

(MalvaglabraL.)

fp

iunie-octombrie

e.bn.

ct.n.p.

-

30-50

103

Nalba de grădină

(Althaea rosea Cav.)

fp

aprilie-octombrie

e.pr.

ct.n.p.

-

30-50

104

Nalba de pădure

(Malva sylvestris Linné)

fp

mai-octombrie

e.bn.pr.

sp.n.p.

-

30-50

105

Nalba mare

(Althaea officialis Linné)

m

iulie-septembrie

e.pr.

sp.ct.n.p.

-

50-100

106

Nalba mică

(Malva negleta Wallr.)

fp

mai-octombrie

e.an.pr.

sp.n.p

-

-

107

Napii porceşti

(Helianthus tuberosus L.)

fp

septembrie-noembrie

e.pr.

ct.n.p.

0,09-0,3

30-60

108

Negruşca

(Nigella arvensis L.)

fp

iunie- septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

-

109

Nemţişorii de câmp

(Consolida regalis S.F.Gray)

m

iulie-august

e.an.

sp.p.n.

-

20-30

110

Păiuş

(Festuca pratensis L.)

m

mai-august

e.pr.

ct.p.

-

-

111

Pălămida

(Cirisum arvense L.)

mj

iunie-august

e.bn.

sp.n.

0,4

100

112

Păpădia

(Taraxacum officinale L.)

mj

aprilie-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

1-3

200

113

Păstârnacul

(Pastinaca sativa Linné)

m

iulie-septembrie

e.bn.

ct.n.p.

-

10-50

114

Pătlagina

(Plantago media L.)

fp

mai-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

-

-

115

Pătlagina mare

(Plantago major L.)

fp

iulie-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

-

-

116

Pătrunjelul

(Petroselinum hortense H.)

m

iunie-august

e.bn.

ct.n.p.

-

10-50

117

Pepenele galben

(Cucumis mello L.)

mj

aprilie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,08-0,1

10-100

118

Pepenele verde

(Citrullus vulgaris L.)

mj

aprilie-septembrie

e.an.

ct.n.p

0,1-1,0

40-100

119

Piperul bălţii

(Polygonum hydropiperoides Michx)

mj

iulie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

-

120

Porumbul

(Zea mays L.)

mj

iunie-octombrie

e.an.

ct.p

1,64

(polen)

22

(polen)

121

Porumbul zaharat

(Zea mays-sacharata L.)

mj

iunie-octombrie

e.an.

ct.p

-

-

122

Rachitanul2

(Lythrum virgatum L.)

mj

iulie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

50-100

123

Răchitanul1

(Lythrum salicaria L.)

mj

iulie- septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,2-1,2

200

124

Rechia1

(Reseda lutea L.)

m

iunie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

50-60

125

Rechia2

(Reseda luteola L.)

m

iunie-august

e.an.

sp.n.p.

-

-

126

Rezeda(Roseda odorata L.)

fp

iunie-octombrie

e.pr.ct.n.p.

-

50-60

127

Roiniţa

(Melissa officinalis L.)

mj

iunie-august

e.pr.

sp.ct.n.p.

0,07-0,2

100-150

128

Rostogolul (Echinops

Sphaero-cephalus L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp..p.

1,0-2,0

250-500

129

Rostopasca

(Chelidonium majus Linné)

fp

mai-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

-

-

130

Salata

(Lactuca sativa L.)

m

iulie-august

e.an.

ct.n.p.

-

25-30

131

Salcâmul japonez

(Sophora japonica L.)

mj

iulie-august

A.

n.p.c.

0,5-1,0

300-350

132

Salcâmul Mexican

(Robinia neomexicana Gray.)

M

aprilie-august

A.

n.p.

3,2

1000

133

Salvia albă (Lavatera thuringiacaL.)

m

iunie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,12

200

134

Sânziana de gradina

(Solidago canadensis L.)

fp

august- noembrie

e.pr.

ct.sp.n.p.

-

-

135

Scaietele

(Cirsum lanceolatum Scop.)

mj

iunie-octombrie

e.bn.

sp.n.p

-

100-150

136

Scaiul dracului

(Eryngium campestre L.)

mj

iulie-august

e.pr.

sp.n.p.

-

100-300

137

Scara Domnului

(Polemonium coeruleum L.)

m

iunie-august

e.pr.

sp.ct.n.p.

-

50

138

Schinelul

(Cnicus benedictus Linné)

fp

iunie-august

e.an.

ct.n.p.

-

-

139

Sfecla de zahar

(Beta vulgaris var.altissima Rossio.)

mj

iulie-august

e.bn.

ct.n.p.

-

5-15

140

Sfecla roşie

(Beta vulgari var. canditiva L.)

mj

iulie-august

e.bn.

ct.p.n.

-

5-15

141

Sfeclă furajeră

(Beta vulgaris var. crassa L.)

mj

iulie-august

e.bn.

ct.p.n.

-

5-15

142

Siminocul

(Helichrysum arenarium (L.) Mennch)

fp

iulie-octombrie

e.pr.

sp.p.n.

-

-

143

Sipica

(Cephalaria uralensis (M.) Roem et.Schult.)

m

iulie-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,8-1,0

50

144

Sopârliţa

(Veronica officinalis Linné)

fp

mai-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,08

40

145

Sovârvul

(Origanum vulgare L.)

mj

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,04-0,06

70-80

146

Spanacul

(Spinacea oleracea L.)

fp

In funcţie de data semănătului

e.an.

ct.p.

-

-

147

Sparceta

(Onobrychis viciaefolia Scop)

M

iunie-august

e.pr.

sp.ct.n.p.

0,3-0,9

120-300

148

Sparceta de nisip

(Onobrychis arenaria

(Kit.ex. Willd)DC.)

mj

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,3-0,9

100-150

149

Splinuţa

(Solidago virga-aurea L.)

mj

iulie-septembrie

pr.sp.n.p

-

50

150

Steluţa vânătă

(Aster amellus L.)

m

august-octombrie

e.bn.

ct.n.p.

0,04

60-120

151

Sulfina

(Melilotus officinalis Medik. )

mj

iulie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,01-0,02

130-300

152

Sulfina albă

(Melilotus albus Medik.)

M

august-septembrie

e.an.

ct.n.p.

0,02-0,07

200-500

153

Şofrănelul

(Carthamus tinctorius Linné)

fp

iulie-

august

e.an.

ct.n.p.

-

-

154

Talpa mâţei

(Antennaria dioica (L.) Gaertner

fp

mai-august

e.pr.

sp.p.n.

-

-

155

Tătăneasa

(Symphytum officinale L.)

mj

mai-august

e.pr.

sp.n.p.

0,7-1,8

130-220

156

Trifoiul alb

(Trifolium repens L.)

M

mai-octombrie

e.pr.

ct.n.p.

0,04-0,06

100-250

157

Trifoiul hybrid

(Trifolium hybridum L.)

mj

mai-octombrie

e.pr.

ct.n.p.

0,07-0,08

120

158

Trifoiul mărunt

(Medicago lupulina L.)

mj

mai-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

0,01-0,02

30-40

159

Trifoiul roşu

(Trifolium pratense L.)

mj

iunie-septembrie

e.pr.

ct.sp.n.p.

0,01-0,03

25-50

160

Troscotul

(Polygonum aviculare Linné)

fp

iunie-septembrie

e.an.

sp.n.p.

-

40

161

Tutunul

(Nicotiana tabacum L.)

mj

iulie-august

e.an.

ct.n.p.

0,3-0,5

20-40

162

Unguraşul

(Marrubium vulgare L.)

mj

iunie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

-

50-60

163

Urzica moartă albă

(Lamium album L.)

mj

aprilie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,8

100-180

164

Urzicuţa moartă

(Lamium purpureum L.)

mj

martie-octombrie

e.pr.

sp.n.p.

0,4-0,6

50-90

165

Vetricea

(Tanacetum vulgare Linné)

fp

iulie-septembrie

e.pr.

sp.p.n.

-

-

166

Virnanţul

(Ruta graveo-lens Linné)

m

iunie-august

pr.sp.

n.p.

0,4-3,0

80-400

167

Viţa de Canada

(Parthenocissus quinquefolia L.)

mj

iulie-august

a.

ct.n.p.

0,45-1,0

220,5

168

Viţa japoneza

(Parthenocissustricuspidata L.)

mj

iulie-august

a.

ct.n.p.

0,2-2,0

180-260

169

Zamoşiţa

(Hibiscus trionum L.)

m

iunie-septembrie

a.

sp.ct.n.p.

-

50

170

Zamoşiţa de Siria

(Hibiscus syriacus L.)

m

iulie-septembrie

a.

ct.n.p.

-

50

171

Zburătoare1

(Epilobium angustifolium Linné)

M

iunie-august

e.pr.

spn.p.

1,0-3,0

200-600 (1000)

172

Zburătoarea de mlaştină

(Epilobium palustre L.)

m

iulie-septembrie

e.pr.

sp.n.p.

-

40-50

173

Zburătoarea2

(Epilobium hyrsutum L.)

m

iunie-august

e.pr.

sp.n.p.

0,3-0,5

40-60

174

Zorele(Convolvulus purpureus L.)

fp

iunie-octombrie

e.an.ct.n.p.

-

-

Prof. univ. dr. ing. Petre IORDACHE


 Abonament