fbpx
w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Możliwości wykorzystania miodu w onkologii

Według ogólnie przyjętych kryteriów nowotworem nazywa się tkankę, która znalazła się poza kontrolą organizmu i działając na jego szkodę doprowadza w konsekwencji (jeśli nie zostaje podjęte leczenie) do śmierci tego organizmu. Pomimo intensywnych badań prowadzonych na świecie od dziesiątków lat nie udało się dotychczas w pełni wyjaśnić etiologii nowotworów, to znaczy przyczyn prowadzących do transformacji komórek, a następnie do ich niekontrolowanego rozwoju.

ule na pasieczysku
fot.© Krzysztof Kasperek

Wiadomo z całą pewnością, że czynniki powodujące ryzyko zachorowania na nowotwory mogą być pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Istnieją trzy podstawowe grupy czynników rakotwórczych: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Do czynników fizycznych zalicza się promieniowanie rentgenowskie, słoneczne i ultrafioletowe.

Wśród czynników chemicznych wyróżnia się substancje karcynogenne, czynniki pokarmowe (np. brak witamin) oraz leki i substancje mutagenne. W grupie czynników biologicznych znajdują się wirusy onkogenne i uwarunkowania genetyczne.

Nie bez znaczenia są również czynniki środowiskowe, np. nadużywanie alkoholu i tytoniu czy pasożyty. Jak dotychczas leczenie miodem chorób nowotworowych sprowadza się do pomocy pooperacyjnej, leczenia zmian skóry i błon śluzowych wywołanych naświetlaniem nowotworów oraz wspomagania leczenia niektórych nowotworów zewnętrznych. Próby wspomagania leczenia nowotworów narządów wewnętrznych na drodze podawania miodu i preparatów sporządzanych z udziałem miodu są jak dotąd nieliczne.

Leczenie ran po operacjach nowotworów

Po raz pierwszy miód zastosowano do leczenia ran po operacji nowotworu sromu (Cavanagh i wsp. 1970). Celem takiego postępowania było zabezpieczenie ran pooperacyjnych przed zakażeniem drobnoustrojami towarzyszącymi procesowi nowotworowemu.

Badania kliniczne przeprowadzono na 12 pacjentkach, u których stwierdzono obecność w materiale przedoperacyjnym takich drobnoustrojów, jak: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes i Clostridium perfringens. Okazało się, że stosowanie nierozcieńczonego miodu bezpośrednio na rany powstałe po radykalnym usunięciu nowotworu sromu we wszystkich przypadkach po 3-6 dniach spowodowało wyjałowienie ran i pełne wyleczenie w czasie 6-8 tyg.

Następnie miód z dobrym skutkiem zastosowano do leczenia wrzodów martwiczych powstających w przebiegu nowotworu piersi (Keast-Butler 1980). Bezpośrednie stosowanie nierozcieńczonego miodu na rany doprowadziło w krótkim czasie do całkowitego ich wyleczenia.

Kolejna publikacja dotyczy zastosowania miodu jako środka zabezpieczającego przed zakażeniem przeszczepialnymi nowotworami w trakcie laparoskopii (Hamzaoglu i wsp. 2001). Miejscowe stosowanie miodu przed zabiegiem laparoskopii i po nim zabezpiecza organizm człowieka przed wszczepieniem nowotworów do jelita grubego i woreczka żółciowego.

Leczenie owrzodzeń nowotworowych

Jako pierwszy leczenie owrzodzeń nowotworowych skóry opisał lekarz nigeryjski Efem (1988). Wśród 59 chorych z różnymi ranami i owrzodzeniami skóry, autor leczył 4 chorych z rakiem kolczystokomórkowym objawiającym się głębokimi owrzodzeniami skóry.

Po oczyszczeniu ran fizjologicznym roztworem chlorku sodowego nakładano na nie świeży, nie poddawany żadnym procesom technologicznym miód pasieczny pod opatrunek z gazy. Opatrunki zmieniano raz dziennie.

W miarę leczenia tkanki martwicze stopniowo oddzielały się od podłoża rany i można je było usuwać mechanicznie bez odczuwania bólu przez pacjenta. Obrzęk wokół chorych miejsc, sączenie z ran oraz ich nieprzyjemny zapach w trakcie terapii miodem ustępowały. Na przestrzeni tygodnia pojawiała się tkanka ziarninowa, a następnie obserwowano wyraźną epitelializację ran. W ciągu 2-3 tygodni owrzodzenia nowotworowe można było uznać za wyleczone.

Kilkanaście lat później holenderscy lekarze Remmen i wsp. (2005) podają opis leczenia miodem owrzodzenia spowodowanego przez nowotwór kolczystokomórkowy, zwany czerniakiem, u 50-letniego mężczyzny, który nie był w stanie opłacić bardzo drogiej terapii z użyciem opatrunków o nazwie Coltostat. Wymienieni lekarze zaproponowali choremu, u którego nowotwór rozwinął się na skórze po usunięciu gruczołów pachowych terapię miodem. Po 6-tyg. podawania świeżego miodu pacjent całkowicie wyzdrowiał bez jakichkolwiek reakcji ubocznych.

Następnie zespół niemieckich onkologów dziecięcych, (Simon i wsp. 2006) przeprowadził leczenie miodem dziecka w wieku 10 lat z mięśniako-mięsakiem prążkowanym, który rósł na skórze w postaci częściowo znekrotyzowanego wrzodu zakażonego dodatkowo opornym na antybiotyki szczepem Staphylococcus aureus. Do leczenia stosowano nowozelandzki miód Medihoney w postaci pasty.

Już po 3 opatrunkach z tego preparatu miodowego rana stała się jałowa, a po 5 dniach leczenia nastąpiło jej trwałe wyleczenie.
Kolejne badania przeprowadzili niedawno onkolodzy duńscy (Lund-Nielsen i wsp. 2011), którzy oceniali lecznicze właściwości bandaży pokrytych nowozelandzkim miodem manuka o nazwie Algivon/Activon Tulle UMF 12+ u 34 osób z owrzodzeniami spowodowanymi nowotworem sutka (27 przypadków), nowotworami głowy i szyi (5 przypadków) i innymi (2 przypadki). Wiek pacjentów, w tym 30 kobiet, wahał się od 51 do 87 lat.

ramka z miodem
fot.© Krzysztof Kasperek

Czas występowania ran nowotworowych wynosił od 1 mies. do 7 lat. Wielkość ran wahała się od 0,1 do 757 cm2 (średnio 137,8 cm2). Zmiana opatrunków następowała co 2-3 dni w ciągu 4 tyg. leczenia. Przeprowadzone badania wykazały, że u 23 osób chorych (67,6%) leczenie wpłynęło na zmniejszenie wielkości ran średnio o 15 cm2. Rany uległy oczyszczeniu z martwych tkanek, o 39,1% zmniejszył się nieprzyjemny zapach, o 45,7% obniżył się wysięk, a także o 14,3% zmniejszył się ból ran odczuwany przez pacjentów.

Ponadto stwierdzono, że u chorych, którzy pozytywnie zareagowali na leczenie ran miodem, średni czas przeżycia wydłużył się do 387 dni. Natomiast czas życia chorych, u których nie odnotowano zmniejszania się wielkości ran po leczeniu miodem, wynosił średnio 134 dni i był prawie 3 razy krótszy.

Na podstawie przedstawionych powyżej danych można wnioskować, że leczenie ran nowotworowych miodem jest korzystne dla chorych. Pod wpływem opatrunków ze świeżego miodu oraz specjalistycznych produktów miodowych (pasty, bandaże) w większości przypadków rany nowotworowe ulegały szybkiemu wyleczeniu lub wykazywały one tendencję do powolnego gojenia się.

подписка [...] - можете читать только фрагменты статей - подписка


Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


Powiązane artykuły

  1. Możliwości wykorzystania miodu w onkologii, Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia ("Pasieka" nr 6/2014, str. 54) 
  2. Możliwości wykorzystania miodu w onkologii, cz. 2., Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia ("Pasieka" nr 1/2015, str. 54) 
  3. Możliwości wykorzystania miodu w onkologii, cz. 3., Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia ("Pasieka" nr 2/2015, str. 56) 

Czasopismo dla pszczelarzy z pasją - Pasieka
Zamów czasopismo
"Pasieka" do domu


Годовая подписка Оформите подписку на "Пaceчник" удобным для вас способом Оплатите подписку банковским переводом на счет редакциии: годовая подписка 750 рублей (3 номера) двухлетняя подписка 640...

Недавно добавлено

Darmowy pszczelarski Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Zdjęcie: Wydawnictwo Pasieka. W Zespole Szkół...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-09-2020

Austria – małe zbiory miodu Zjdjęcie austriackiego pejzażu. Autor: wirestock. Tegoroczny...

ze świata

Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka, 31-08-2020

Акарапидоз - забытое заболевание Акарапидоз (акарапизоз, акариоз, клещевая болезнь, заражение...

Пaceчник 3/2019

Анджей Бобе, Анна Гайда - avatar Анджей Бобе, Анна Гайда, 06-11-2019

Гигиена и обеззараживание Пчелиная семья - это прекрасно организованный во...

Пaceчник 3/2019

Славомир Тшибински - avatar Славомир Тшибински, 06-11-2019

Какое днище выбрать? Начинающий пчеловод становится перед многими выборами. Некоторые...

Пaceчник 3/2019

Михал Пионтек - avatar Михал Пионтек, 06-11-2019

Крем-мед В производстве меда, как и во всем сельском хозяйстве...

Пaceчник 3/2019

Михал Пионтек - avatar Михал Пионтек, 06-11-2019

Зимняя вентиляция Вентиляция пчелиного гнезда - интересная и важная проблема...

Пaceчник 3/2019

Славомир Тшибински - avatar Славомир Тшибински, 06-11-2019

Курс пчеловодства в Офлаге VII A Мурнау (1940-1941) Предметом этой...

Пaceчник 3/2019

Анджей Дзиковский - avatar Анджей Дзиковский, 06-11-2019

Учимся у природы – создание линий, устойчивых к клещам...

Пaceчник 3/2019

Рафал Ширчук - avatar Рафал Ширчук, 06-11-2019